بایگانی ماهیانه: خرداد ۱۳۹۵

کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی, ۱۹۰۵ (مقدمه )

مترجم خطر جدی کاهش یا نابودی تنوع زیستی وحیات وحش در قرون ۱۹ و۲۰ زمینه های توسعه ای فراوانی را در غالب عرفها،رویه های قضایی واسناد بین المللی برای حقوق بین الملل محیط زیست فراهم نمود. بدین سان نیاز به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون حمایت از پرندگان مفید برای کشاورزی, ۱۹۰۵ (مقدمه ) بسته هستند

اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس ( مصوب قطعنامه ١٧٣/۴٣ مورخ ٩ دسامبر ١٩٨٨ مجمع عمومی )

گستره و هدف مجموعه اصول این اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس به کار می روند . استفاده از واژه ها برای هدفهای این مجموعه اصول: (الف) «توقیف» یعنی عمل دستگیر کردن شخصی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی | دیدگاه‌ها برای اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس ( مصوب قطعنامه ١٧٣/۴٣ مورخ ٩ دسامبر ١٩٨٨ مجمع عمومی ) بسته هستند

اصول اساسی برای رفتار با زندانیان (که در قطعنامه ١١١/۴۵ مورخ ١۴ دسامبر ١٩٩٠ مجمع عمومی تصویب و اعلام شده است )

۱ـ با تمام زندانیان باید با احترام مقتضی نسبت به حیثیت و ارزش ذاتی آنان به عنوان انسان رفتار شود . ٢ـ در رفتار با زندانیان نباید هیچ تبعیضی براساس نژاد، رنگ، جنسیت، دین،افکار سیاسـی یـا افکـار دیگـر، منشـا ملـی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی | دیدگاه‌ها برای اصول اساسی برای رفتار با زندانیان (که در قطعنامه ١١١/۴۵ مورخ ١۴ دسامبر ١٩٩٠ مجمع عمومی تصویب و اعلام شده است ) بسته هستند

حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان ( ۶۶٣ مورخ ٣١ ژوئیه ١٩۵٧ و ٢٠٧۶ (شصت و دوم) مورخ ١٣ م ه ١٩٧٧ شورای اقتصادی و اجتماعی c ( قطعنامه های (بیست و چهارم به تصویب آن رسید )

مصوب نخستین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان که در سال ١٩۵۵ در ژنو تشکیل شد و با مقدماتی ملاحظات ١ هدف از اعلام مقررات زیر توصیف مشروح نظامی نمونه از نهادهای کیفری نیست. این … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی | دیدگاه‌ها برای حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان ( ۶۶٣ مورخ ٣١ ژوئیه ١٩۵٧ و ٢٠٧۶ (شصت و دوم) مورخ ١٣ م ه ١٩٧٧ شورای اقتصادی و اجتماعی c ( قطعنامه های (بیست و چهارم به تصویب آن رسید ) بسته هستند

اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده (که در قطعنامه ۵۵/٣۶ مورخ ٢۵ نوامبر ١٩٨١ مجمع عمومی اعلام شده است.)

مجمع عمومی،با توجه به این که یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد مربوط به شرافت و مساوات ذاتی در همه انسانها است، و این که همـه کشورهای عضو متعهد شده اند اقدام مشترک و جداگانه با همکاری سازمان ملل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی اقوام و ملل ایرانی, معاهدات بین المللی پیروان ادیان | دیدگاه‌ها برای اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده (که در قطعنامه ۵۵/٣۶ مورخ ٢۵ نوامبر ١٩٨١ مجمع عمومی اعلام شده است.) بسته هستند

اعلامیه‌ کنفرانس‌ توسعه‌ اجتماعی‌، کپنهاک‌ (مارس‌ ۱۹۹۵ )

رای‌ نخستین‌ بار در تاریخ‌، به‌ دعوت‌ سازمان‌ ملل‌متحد، به‌ عنوان‌ سران‌ کشورها و دولت‌ها گردآمده‌ایم‌ تا ضمن‌ اذعان‌ به‌ اهمیت‌ توسعه‌ اجتماعی‌ و سعادت‌ و سلامت‌ آدمی‌ و تأثیر آن‌ بر تمامی‌ انسان‌ها، لزوم‌ قائل‌ شدن‌ بیشترین‌ اولویت‌ برای‌ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی جوان و دانشجو, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای اعلامیه‌ کنفرانس‌ توسعه‌ اجتماعی‌، کپنهاک‌ (مارس‌ ۱۹۹۵ ) بسته هستند

اعلامیه‌ کنفرانس‌ جهانی‌ اسکان‌ بشر، استانبول‌ ( ژوئن‌ ۱۹۹۶(۳۷)

ا رؤسای‌ دول‌ و هیأت‌های‌ رسمی‌ کشورها در دومین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ اسکان‌ بشر (هبیتات‌ ۲) که‌ از سوم‌ لغایت‌ ۱۴ ژوئن‌ ۱۹۹۶ در استانبول‌ ترکیه‌ برگزار شد، گرد هم‌ آمده‌ایم‌ تا از این‌ فرصت‌ استفاده‌ کرده‌ و بر اهداف‌ جهانی‌ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی | دیدگاه‌ها برای اعلامیه‌ کنفرانس‌ جهانی‌ اسکان‌ بشر، استانبول‌ ( ژوئن‌ ۱۹۹۶(۳۷) بسته هستند

پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران در خشکی ، دریا و هوا

متمم کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فرا ملیتی۵۵ مورخ ١۵ نوامبر ٢٠٠٠ به تصویب رسیده وبرای امضا ، تائید و الحاق مفتوح است ( هنوز به اجرا در نیامده است). / طی قطعنامه ٢۵  

ارسال شده در معاهدات بین المللی | دیدگاه‌ها برای پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران در خشکی ، دریا و هوا بسته هستند

اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی

مجمع عمومی ۴٧ مورخ ١٨ دسامبر ١٩٩٢ / مصوب در قطعنامه ١٣۵ مجمع عمومی، با تاکید بر این که یکی از هدف های اساسی سازمان ملل متحد، همچنان که در منشور اعلام شده، ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی اقوام و ملل ایرانی, معاهدات بین المللی پیروان ادیان | دیدگاه‌ها برای اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی بسته هستند

کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی

 مصوب اجلاس ٣٢ کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کاردر اول ژوئیه١٩۴٩  تاریخ اجرا : از ١٨ ژوئیه١٩۵١، براساس ماده ٨ کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار، در اجلاسی که به وسیله هیات مدیره اداره بین المللی کارتشکیل شد ودر اجلاس … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون حق سازمان دادن و مذاکره دسته جمعی بسته هستند