بایگانی دسته: شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شرح ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر

الف)هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت های مسالمت آمیز شرکت جوید . ب) هیچ کس را نمی توان وادار ساخت  به حزبی بپیوندد .

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای شرح ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

شرح ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر

 هر کسی حق ازادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل ان است که از داشتن عقاید خود بیم واضطرابی نداشته باشد  در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشاران به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای شرح ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

شرح ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر کس حق دارد که از ازادی فکر –  وجدان و مذهب بهره مند شود . این حق متضمن ازادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن اظهار عقیده و ایمان می باشد و همچنین شامل تعلیمات و اجرای مراسم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای شرح ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

شرح ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۱.هر کس منفردا یا به طور دسته جمعی حق مالکیت دارد ۲٫احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای شرح ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

شرح ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر

 ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر(هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد – ملیت -تابعیت یا مذهب با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند.درتمام  مدت زناشویی و هنگام انحلال ان زن و شوهر در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای شرح ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

شرح ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود در این ماده  اصل و مبنا بر  … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای شرح ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

شرح ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر

حق پناهندگی : هر کس حق دارد در مقابل شکنجه ، ازار و تعقیب پناهندگی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه گزیند. در مواردی که تعقیب واقعا مبتنی بر جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهای مغایر با اصول … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای شرح ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

شرح ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر و اقامت در هر نقطه ای در درون مرزهای مملکت است . هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای شرح ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

شرح ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

احدی در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه ، یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود  و شرافت و اسم ورسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای شرح ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

شرح ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده یازدهم، بی گناه بودن متهمین ها تا زمان اثبات مجرم بودن آنها پایه و اصل عدالت، بر این استوار است که هر انسانی، به صورت پیش فرض، بی گناه محسوب می شود، مگر اینکه یک دادگاه منصفانه، مجرم بودن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای شرح ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند