بایگانی دسته: معاهدات بین المللی محیط زیست

قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند

‌قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند ‌مصوب ۲۵۳۵٫۴٫۱۶ ‌ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند بسته هستند

قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات

عطف به نامه ‌‌شماره ۱۵۹۵۶۲/۴۳۵۵۳ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۸ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات که با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات بسته هستند

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی کانتینرهای ایمن مصوب سال ۱۹۷۲ میلادی برابر با سال ۱۳۵۱ هجری ۱۳۷۹/۸/۱ مصوب ۱شمسی

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون بینالمللی کانتینرهی ایمن مصوب سال یکهزار و نهصد و هفتاد و دو میلادی برابر با سال یکهزار و سیصد و پنجاه و یک هجری شمسی ، مشتمل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی کانتینرهای ایمن مصوب سال ۱۹۷۲ میلادی برابر با سال ۱۳۵۱ هجری ۱۳۷۹/۸/۱ مصوب ۱شمسی بسته هستند

قانون تصویب موافقتنامه چهارچوب بین دبیرخانه کنوانسیون بازل درباره کنترل حمل ونقل برون مرزی مواد زائد خطرناک ودفع آنها و دولت جمهوری اسلامی ایران درخصوص تأسیس مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل برای آموزش و انتقال فناوری در تهران

در اجراء اصل یکصدو بیست‌و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تصویب موافقتنامه چهارچوب بین دبیرخانه کنوانسیون بازل درباره کنترل حمل ونقل برون‌مرزی مواد زائد خطرناک ودفع‌آنها و دولت جمهوری اسلامی ایران درخصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای کنوانسیون بازل برای … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون تصویب موافقتنامه چهارچوب بین دبیرخانه کنوانسیون بازل درباره کنترل حمل ونقل برون مرزی مواد زائد خطرناک ودفع آنها و دولت جمهوری اسلامی ایران درخصوص تأسیس مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل برای آموزش و انتقال فناوری در تهران بسته هستند

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون روتردام درمورد آئین اعلام رضایت قبلی برای برخی مواد شیمیائی و سموم دفع آفات خطرناک در تجارت بین المللی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌روتردام درمورد آئین اعلام رضایت قبلی برای برخی مواد‌شیمیائی و سموم دفع آفات خطرناک در تجارت بین‌المللی ‌ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون‌روتردام در مورد آیین … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون روتردام درمورد آئین اعلام رضایت قبلی برای برخی مواد شیمیائی و سموم دفع آفات خطرناک در تجارت بین المللی بسته هستند

کنوانسیون سازمان ملل متحددر مورد تغییرات آب و هوا(تغییرات اقلیمی) نیویورکـ ۱۹۹۲

ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮ آب وﻫﻮا اﻋﻀﺎء اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن: ، ﺑﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در آب و ﻫﻮای ﻛﺮه زﻣﻴﻦ و اﺛﺮات ﺳﻮء آن ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺸﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون سازمان ملل متحددر مورد تغییرات آب و هوا(تغییرات اقلیمی) نیویورکـ ۱۹۹۲ بسته هستند

اصلاحیه پروتکل مونترآل در مورد مواد کاهنده لایه ازن (کپنهاک)

در مورد حفاظت از محیط زیست در سالیان اخیر معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی متعددی در دستور کار کشورها قرار گرفته است. پروتکل مونترال ازجمله این معاهدات محسوب می‌شود. ایران نیز به‌منظور دستیابی به اهداف پروتکل مذکور اقداماتی را انجام داده … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای اصلاحیه پروتکل مونترآل در مورد مواد کاهنده لایه ازن (کپنهاک) بسته هستند

کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتیها

شماره۱۹۶۶۰/۳۶۴ ۱۳۸۹/۳/۲۲ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتیها جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه‌‌ شماره ۱۵۷۹۶۸/۴۲۸۷۸ مورخ ۹/۸/۱۳۸۸ در اجراء اصل یکصد و بیست و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتیها بسته هستند

کنوانسیون بین المللی کنترل سامانه های (سیستمهای) مضر ضد خزه بر روی کشتیها

شماره۶۸۳۱۸ ۱۳۸۹/۴/۶ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل سامانه‌های (سیستمهای) مضر ضد خزه بر روی کشتیها مصوب ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰ هجری شمسی) وزارت راه و ترابری قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون بین المللی کنترل سامانه های (سیستمهای) مضر ضد خزه بر روی کشتیها بسته هستند

پروتکل ١٩٩٢ جهت اصلاح کنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون وین بین‌المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی (۱۹۶۹) و پروتکل ۱۹۹۲ جهت اصلاح کنوانسیون تاسیس یک صندوق بین‌‌المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی (۱۹۷۱) ماده واحده … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای پروتکل ١٩٩٢ جهت اصلاح کنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی بسته هستند