آشنایی با کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، با کلیه فعالین و مدافعین حقوق بشر و رسانه های ذی ربط، همکاری و ایجاد ارتباط نموده که بتواند نقض حقوق بشر در ایران را آشکار کند و به هدفش که همانا آگاه کردن جامعه فارسی زبان از حقوق انسانی اشان است , برسد.

امیدواریم که با مطالعه موارد ذیل و آشنائی به عملکرد و اندیشه های ما، در کنار هم بتوانیم در ساختن جامعه ای آگاه کوشا باشیم.

بدینوسیله اطلاعاتی گذرا از تلاش های کانون دفاع از حقوق بشر در ایران را در اختیار شما قرار می دهیم:

۱ . کانون دفاع از حقوق بشر در ایران :  در فوریه سال ۲۰۰۰ در آلمان، شهر برمن به ثبت رسیده است و آدرس سایت رسمی آن http://www.bashariyat.org/ میباشد.

۲ . اساسنامه و منشور کانون :

     http://www.bashariyat.org/?page_id=32

۳ . معرفی کانون در ویکی پدیا فارسی با نام :        کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

۴ . نمایندگی ها : این کانون در حال حاضر دارای ۴  نمایندگی فعال در آلمان ( کلن – هانوفر – گیسن – اشتوتگارت )   و۷  نمایندگی فعال درکشورهای اسکاندیناوی ، سوئیس، ترکیه،  مالزی ، پاکستان ، نروژ ، اتریش می باشد.                                                        http://bashariyat.org/?page_id=36

۵ . کمیته ها:                                                                     http://bashariyat.org/?page_id=35

این کانون دارای ۹  کمیته مستقل می باشد که ۸  کمیته تخصصی ( دفاع از حقوق زنان؛ دفاع از حقوق کودک و نوجوان، دفاع از حقوق پیروان ادیان، دفاع از حقوق جوان و دانشجو، دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ،  کمیته دفاع از هنر و هنرمندان ، کمیته آموزش و پژوهش ، کمیته حفاظت از محیط زیست ) و یک کمیته روابط عمومی  است.

کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی                                               http://aghvam.bashariyat.org/

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان                                                           http://adian.bashariyat.org/

کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو                                                http://daneshjoo.bashariyat.org/

کمیته دفاع از حقوق زنان                                                                    http://zanan.bashariyat.org/

کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان                                                    http://koodak.bashariyat.org/

کمیته دفاع از محیط زیست                                                                http://mohitzist.bashariyat.or

کمیته دفاع از هنر و هنرمندان                                                             http://honar.bashariyat.org/

کمیته آموزش و پژوهش                                                                 http://pajohesh.bashariyat.org/

کمیته روابط عمومی                                                                          http://ravabet.bashariyat.org/

۶ . ماهنامه: این کانون نشریه بشریت را به عنوان ارگان همه ماهه در اول ماه چاپ و منتشر می کند.

http://bashariyat.org/?page_id=57

۷ . تقویم سالیانه: این کانون تقویم سالیانه داشته و بر اساس آن فعالیت می نماید.

http://www.bashariyat.de/02Pishbibni2013.htm

۸ . بخش صدا و تصویر: گزارشات صدا و تصویری و ساخت کلیپهای حقوق بشری

http://seda-tasvir.bashariyat.org/

۹ . امور اینترنتی: نظارت  و نگهداری امور اینترنتی کانون

                                http://internet.bashariyat.org/

۱۰ . کتابخانه اینترنتی:

http://ketab.bashariyat.org/

۱۱ . رادیو اینترنتی :

                                                         http:/radio.bashariyat.org/

۱۲ . سایر فعالیتها :

۱ . برگزاری منظم جلسات ماهانه عمومی  : (در سال ۱۱ بار) به منظور مشارکت اعضا در تصمیم گیری ها و ارائه گزارشات و اطلاعات به صورت مجازی در پالتاک جلسه مجمع عمومی کانون برگزار میشود .

۲ . برگزاری کنگره  : سالی یکبار، به منظور ارائه گزارشات مسئولین و مدیران و انتخابات مسئولین برای سال آینده .

۳ . برگزاری جلسات ماهانه نمایندگی ها : به طور منطقه ای ( حداقل ۵۰ نشست در سال ) که علاوه بر سخنرانی در خصوص مسائل روز و بررسی و مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعضای نمایندگیی اطلاعات و موارد نقض حقوق بشر  را تهیه و ارائه می نمایند .

۴ . برگزاری جلسات سخنرانی :  به مناسبت های روز جهانی حقوق بشر، روز جهانی خانواده، روز جهانی کودک، روز جهانی صلح؛ آزادی بیان، قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، روز دانشجو و … توسط اعضا و با دعوت از متخصصین و کارشناسان به طور حضوری یا در پالتاک (حداقل ۱۵ مراسم در سال ) .

۵ . تهیه و نشر کتاب : بطور اختصاصی و سالیانه موارد نقض حقوق بشر در ایران توسط کمیته های  ( کودک و نوجوان، جوان و دانشجو، زنان، پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی ) انجام میگردد .

http://bashariyat.org/?page_id=59

۶ . تهیه و نشر گزارشات اختصاصی ماهیانه :  موارد نقض حقوق بشر در ایران (جوان و دانشجو، پیروان ادیان ، اقوام و ملل ایرانی ، زنان ، کودک و نو جوان ) توسط کمیته های تخصصی کانون در ماهنامه بشریت .

۷ . صدور اطلاعیه و اعلامیه های اعتراضی و افشاگرانه  : برای موارد خاص نقض حقوق بشر در ایران حداقل ۳۰ تا ۳۵ مورد در سال و پخش آن توسط اعضا در مراسم و جلسات .

۸ . برگزاری نمایش فیلم های اجتماعی و انتقادی  : توسط کمیته های زنان، کودک و نوجوان بیش از ۵ مورد در سال در نمایندگی های کانون .

موارد ذکر شده اشاره ای است از فعالیت های همکاران ما در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

باشد که فعالیت های ما با کمک شما عزیزان بتواند نقطه اثری در آگاهی مردم ایران و جهان در خصوص شناخت حقوق ذاتی بشر و موارد نقض حقوق بشر درایران باشد .