بایگانی دسته: معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران

آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی

تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ شماره ابلاغیه : ۲۱۷۸۴۵/ت۴۸۱۵۳هـ تاریخ ابلاغیه : ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی شماره۲۱۷۸۴۵/ت۴۸۱۵۳هـ ۰۷/۱۱/۱۳۹۱

ارسال شده در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی بسته هستند

‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون

‌ماده واحده – کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده و ۲ ضمیمه و نیز متن پروتکل مونرآل در مورد مواد‌کاهنده لایه اوزون مصوب ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۷ (‌سال ۱۳۶۶ شمسی) (‌از ملحقات … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای ‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون بسته هستند

قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

ماده واحده – کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و سی و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر بسته هستند

قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان

ماده واحده – کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان که در تاریخ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۲ (۲۵ آبان ۱۳۵۱) به تصویب هفدهمین اجلاسیه‌کنفرانس عمومی یونسکو رسیده است مشتمل بر یک مقدمه و سی و هشت ماده تصویب و اجازه تسلیم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان بسته هستند

قانون الحاق ایران به کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی

‌ماده واحده – کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی که‌در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ – (۲۳ آبان ۱۳۴۹) به تصویب شانزدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق ایران به کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی بسته هستند

قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات

‌ماده واحده – قرارداد مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده می‌باشد و در پاریس به تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۶۰ به‌تصویب یازدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات بسته هستند

قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکلهای اصلاحی قراردادهای راجع به منع فحشاء و جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن

ماده واحده – الحاق دولت ایران به پروتکلهای اصلاحی قراردادهای مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ و ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به منع فحشاء و قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰‌راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن را که در ۴ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکلهای اصلاحی قراردادهای راجع به منع فحشاء و جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن بسته هستند

قانون تصویب قرارداد بین المللی برای جلوگیری از اشاعه و معامله نشریات مستهجن و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن

‌ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد بین‌المللی برای جلوگیری از اشاعه و معاملات نشریات مستهجنه را که در ۲۰ سنبله ۱۳۰۲ (۱۲ سپتامبر۱۹۲۳) در ژنو امضاء شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد. … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون تصویب قرارداد بین المللی برای جلوگیری از اشاعه و معامله نشریات مستهجن و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن بسته هستند

قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها

ماده واحده- کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها مصوب دوازدهم آذرماه سال ۱۳۸۳ هجری شمسی (دوم دسامبر ۲۰۰۴ میلادی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر سی‌وسه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها بسته هستند

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمان‌های بین‌المللی جهانی

ماده واحده – کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین‌المللی جهانی مورخ ۱۴ مارس ۱۹۷۵ (۲۳ اسفند ۱۳۵۳) ‌مشتمل بر یک مقدمه و ۹۲ ماده به شرح پیوست و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمان‌های بین‌المللی جهانی بسته هستند