اصلاحیه بند ۲ ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق کودک

قانون پذیرش اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک

‌ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود اصلاحیه کنوانسیون
حقوق کودک، موضوع قطعنامه شماره .۵۰٫۱۵۵‌الف‌سازمان ملل متحد (‌به شرح پیوست) را
بپذیرد و اسناد آن را تسلیم نماید.

‌بسم‌الله الرحمن الرحیم

‌قطعنامه .۵۰٫۱۵۵‌الف کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک

‌تاریخ : ۲۱ دسامبر ۱۹۹۵ (۱۳۷۴٫۹٫۳۰)
‌تصویب بدون رأی گیری ‌اجلاس : ۹۷

‌مجمع عمومی :

‌با تصدیق اهمیت کار گروه (‌کمیته) حقوق کودک و همکاری ارزشمند اعضاء آن در
ارزیابی و نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک توسط کشورهای‌عضو؛
‌با اظهار رضایت از اینکه در حال حاضر ۱۸۲ کشور، عضو کنوانسیون حقوق کودک می‌باشند
و این حاکی از نزدیک شدن به تصویب جهانی است؛
‌با توجه به اینکه اصلاحیه بند (۲) ماده (۴۳) کنوانسیون توسط کنفرانس کشورهای عضو
کنوانسیون به تصویب رسیده ا ست:
۱ – اصلاحیه بند (۲) ماده (۴۳) کنوانسیون حقوق کودک را مبنی بر جایگزین واژه
«‌هجده» بجای «‌ده» تصویب می‌کند.
۲ – از کشورهای عضو درخواست می‌کند اقدامات مقتضی را برای اینکه در اسرع وقت پذیرش
اکثریت دو سوم کشورهای عضو برای لازم‌الاجراء شدن‌اصلاحیه حاصل شود، اتخاذ کنند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اصلاحیه کنوانسیون حقوق کودک در جلسه
علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و‌هشتاد مجلس شورای اسلامی
تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران واصل‌نگردیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی

این نوشته در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.