شرح وظائف کمیته های تخصصی و اعضای آن

شرح وظایف کمیته ھای تخصصی و اعضای کمیته ھای کانون
دفاع از حقوق بشر در ایران

به استحضار می رساند، شرح وظایف کمیته های تخصصی و اعضای کمیته های کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
بر اساس صورتجلسه امور کمیته ها با حضور مسئولین کمیته ها و همچنین اعضای هیئت رییسه در تاریخ
۱۵ ژانویه ۲۰۱۸ ایفاد می گردد . همکاران عزیز دلیل این شرح وظایف برای اشنائی بیشتر شما به روش کاری کانون و ایجاد یکپارچه سازی مسئولیتها و جلوگیری از بی نظمی در کانون میباشد .

۱ – مسئول کمیته
تعیین تقسیم کارو حدود وظایف اعضا
مسئولین کمیته ها با توجه به ماهیت و موضوع فعالیت کمیته مجاز به تعریف وظایف جدید
در چارچوب اساسنامه و ضوابط کانون می باشند
مسئولین کمیته ها موظف به برگزاری جلسات دوره ای با اعضای خود جهت هماهنگی
امور داخلی کمیته ها می باشند
مشارکت در آکسیون های عمومی و یا اختصاصی برگزار شده از سوی کانون و یا نهادهای
مرتبط با کانون
ارسال فرم فعالیت اعضای کمیته در کانون دفاع ار حقوق بشر در ایران درهر ماه به امور کمیته ها
ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی برای بهبود عملکرد کمیته های تخصصی کانون
انجام سایر امور مربوط به کمیته بر حسب مورد یا تشخیص مسئول کمیته و یا هیئت رئیسه
کانون

۲ – قائم مقام
-به روز رسانی وبلاگ کمیته
– نظارت و اداره جلسات ماهانه
– کنترل لیست اعضا و فعالیت آنها
-برقراری ارتباط منظم با مسئول کمیته

۳ – روابط عمومی
– صدور اطلاعیه
– صدور فراخوان
– تهیه و تدوین برنامه جلسه ماهانه فعالیت اعضا کمیته در زمینه سخنرانی وبرگزاری جلسه مشترکماهانه.و……
– ایجاد هماهنگی میان روابط عمومی کانون
– هماهنگی و ارتباط با کتابخانه کانون
– هماهنگی و ارتباط با کمیته آموزش و پژوهش

۴ – مسئول رادیو ،صدا و تصویر
– ضبط صدا جلسات ،ادیت و تکمیل آن
– ادمین جلسه
– منشی جلسه
– ارسال و تهیه گزارشات رادیویی
– ارسال اخبار هفتگی رادیو
– همکاری در تهیه کلیپ
– نظارت بر تلگرام کانون و هر رسانه دیگر کانون
– هماهنگی و ارتباط با صدا و تصویرکانون

۵ – بخش آمار و گزارشات
– تهیه گزارشات ۳ ماهه نقض حقوق بشر
– ارسال و تهیه گزارش ماهانه نقض حقوق بشر قبل ازتاریخ ۲۵ هر ماه برای چاپ در ماهنامه بشریت
– تهیه گزارش ماهانه جلسه سخنرانی کمیته
– تهیه گزارش آماری نقض حقوق بشر