همکاران ما

مسئول کمیته آموزش و پژوهش : مریم مرادی ( Maryam Moradi )

قائم مقام : دکتر زهرا ارزجانی  ( Dr. Zahra Arzjani )

همکاران فعال در کمیته :

مسئول امور فنی : محمد گلستانجو ( Mohammad Golestanjoo )

نگار کلایی ( Negar Kalaei )

تقی صیاد مصطفی ( Taghi Sayad Mostafa )

دیانا بیگلری فرد (Diana Biglarifard )

حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی ( Hamid Reza Taghipoor Dehghan Tabrizi )

مشاوران  کمیته :   

منوچهر شفایی ( Manoochehr Shafaee )

امیر نیلو ( Amir Niloo )