دریچه ای رو به آگاهی

این برنامه  در روزهای یکشنبه هر هفته (ساعت ۱۴ بوقت اروپای مرکزی ) از طریق اسکایپ ، با حضور میهمانان برنامه ضبط خواهد شد . ما افتخار آن را داریم که میزبان شما علاقمندان و دوستان عزیز باشیم تا بتوانیم با کمک یکدیگر در جهت رشد و توسعه آگاهی های بشر دوستانه گامی موثرتر برداریم .

دوستان عزیز در صورت تمایل به شرکت در این میز گرد رادیویی میتوانید درخواست خود را به آدرس ذیل ارسال نمایید.

amoozesh@bashariyat.org


عملکرد برنامه رادیویی ( دریچه ای رو به آگاهی)

سال ۲۰۱۷

۱۵/ ژانویه –  بررسی علل زلزله ها مکرر در ایرانی

میهمانان برنامه : زهرا ارزجانی – سامان راکی

اجرا : مریم پور حسینی

۲۲/ ژانویه – گذار به دموکراسی در ایران

میهمانان برنامه : منوچهر شفایی – آسو رستمی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی – محمد گلستانجو

اجرا : مریم مرادی

۲۹/ ژانویه – وضعیت آزادی ادیان در ایران

میهمانان برنامه : آسو رستمی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

اجرا : مریم مرادی

۰۵/ فوریه – رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان

میهمانان برنامه : رضوان مقدم – نادر شاچری

اجرا : مریم پور حسینی

۱۲/ فوریه – عملکرد حقوق بشری جمهوری اسلامی برای استقرار حکومت

میهمانان برنامه : محمد جواد کاظمی – محمدرضا نیکخواه

اجرا : مریم مرادی

۱۹/ فوریه – تحلیل اشکال طبقاتی در ایران

میهمانان برنامه : یهناز یهادری – شهریار نقشبندی – نوید مینایی

اجرا : مریم مرادی

۲۶/ فوریه – وحدت ملی و رابطه آن با هویت قومی

میهمانان برنامه : حمید حمیدی – شهریار نقشبندی

اجرا : مریم مرادی

۰۵/ مارس – حق داشتن هوای پاک برای شهروندان و بررسی عملکرد دولت ایران در این ارتباط

میهمانان برنامه : زهرا ارزجانی

اجرا : مریم مرادی

۱۲/ مارس – بررسی عدم برابری زنان و مردان در قوانین ایران

میهمانان برنامه : رضوان مقدم – لیدا اشجعی اسالمی – امیر قیام لو

اجرا : مریم مرادی

۱۹/ مارس – بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشتی مردم

میهمانان برنامه : کمال موسوی – امیر قیام لو

اجرا : مریم مرادی

۲۶/ مارس – ضرورت ایجاد شادی برای انسانها و ارتباط آن با حقوق انسانی

میهمانان برنامه : فرح دوستدار – فروزنده رحمت پور

اجرا : مریم مرادی

۰۲/ آپریل – بررسی رفراندوم ۱۳۵۸ و خواسته های مردم

میهمانان برنامه : امیر قیام لو – حسام ناصحی ارجمند

اجرا : مریم مرادی

۰۹/ آپریل – ارتباط  بهداشت عمومی با حقوق بشر

میهمانان برنامه : ابوالفضل پرویزی – محمد گلستانجو

اجرا : مریم مرادی

۱۶/ آپریل – مشکلات آموزش عالی کشور و فارغ التحصیلان

میهمانان برنامه : نیما حسابیان – شاهرخ نجاتی

اجرا : مریم مرادی

۲۳/ آپریل – وضعیت آزادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران

میهمانان برنامه : حسام ناصحی ارجمند – امیر قیام لو

اجرا : مریم مرادی

۳۰/ آپریل – بررسی سلامت روانی و امنیت در محیط کار با حق حیات سالم

میهمانان برنامه : فاطمه قریشی – امیر نیلو

اجرا : مریم مرادی

۰۷/می – وضعیت مطبوعات از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی و حقوق بشر

میهمان برنامه : امیر نیلو

اجرا : مریم مرادی

۱۴/می – خانواده و ضرورت شناخت و آموزش اولیه حقوق ذاتی بشر

میهمانان برنامه : فرح دوستدار – امیر قیام لو

اجرا : مریم مرادی

۲۱/می – نگاهی به معلم و نحوه ی برخورد با آنان – ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران

میهمانان برنامه : ژاله وفا – بیژن فتحی

اجرا : مریم مرادی

۲۸/می- چگونگی دست یافتن به حقوق اساسی مردم ( انتخابات آزاد یا مهندسی شده )

میهمانان برنامه : لیدا اشجعی اسالم – محمد گلستانجو

اجرا : مریم مرادی

۰۴/جوئن – بررسی حقوق کودک در ایران ( انواع خشونت : کودک آزاری-تجاوز-تعرض و بهره کشی )

میهمانان برنامه : سوسن بهار – منوچهر شفایی

اجرا : مریم مرادی

۱۱/جوئن – چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی

میهمانان برنامه : محمد گلستانجو – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی – زرتشت احمدی راغب

اجرا : مریم مرادی

۱۸/جوئن – پناهجویی و دلایل رشد آن ( مشکلات پناهندگی – حفظ کرامت انسانی – مهاجرت های اجباری )

میهمانان برنامه : محمد گلستانجو – منوچهر شفایی – دکتر رضا اکبر زاده

اجرا : مریم مرادی

۲۵/جوئن – بررسی وضعیت محیط زیست در ایران ( خشک شدن رودخانه ها –  از بین رفتن جنگل ها )
 ۰۲/جولای – چگونگی تحقق اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار ( ریشه کنی فقر – مبارزه با تغییرات اقلیمی – برابری و مشارکت همگانی در سال ۲۰۳۰ ) 

میهمانان برنامه : زرین تاج الیاسی – امیر نیلو 

اجرا : مریم مرادی

۰۹/جولای – جنبش دانشجوئی ۱۸ تیر دلایل و نتیجه ان 

میهمانان برنامه : امیر نیلو – حسام ناصحی ارجمند 

اجرا : مریم مرادی

۱۶/جولای – بررسی وضعیت اب در خرمشهر و ابادان به مناسبت یادآوری درگیری های و جنبش اعتراضی مردم 

میهمان برنامه : امیر نیلو 

اجرا : مریم مرادی

 ۲۳/جولای -بررسی دستور کار سند ۲۰۳۰ یونسکو و دلایل مخالفت جمهوری اسلامی ایران

میهمانان برنامه : زرین تاج الیاسی – امیر نیلو 

اجرا : مریم مرادی

 ۳۰/جولای – یادبود تابستان خونین ۱۳۶۷ و بررسی دلایل کشتار زندانیان سیاسی 

میهمانان برنامه : رضوان مقدم – حسام ناصحی ارجمند 

اجرا : مریم مرادی

۰۶ /آگوست – نقش جوانان، زنان و دولت در ابقای صلح و دوستی در جامعه ایران  
۱۳ /آگوست – بررسی آسیب های اجتماعی جوانان با رویکرد  حقوق بشری ( روز  جهانی جوانان )

میهمان برنامه : فرح دوستدار

اجرا : مریم مرادی

 ۲۰ /آگوست – حقوق بشر و چرائی آگاهی  از حقوق فردی  (روز جهانی بشر دوستی ۱۹ آکوست )

میهمانان برنامه : منوچهر شفایی – امیر قیام لو 

اجرا : مریم مرادی

 ۲۷ /آگوست – بررسی برده داری مدرن در قرن اخیر ( روز جهانی لغو برده داری)

میهمانان برنامه : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی 

اجرا : مریم مرادی

 ۱۰ / سپتامبر – آموزش و پرورش در ایران و نابرابری جنسیتی 
 ۱۷ / سپتامبر – نسل جوان و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی در ایران

میهمانان برنامه : فرح دوستدار – امیر نیلو

اجرا : مریم مرادی

 ۲۴ / سپتامبر – دموکراسی و مردم سالاری

میهمانان برنامه : منوچهر شفایی – زرتشت احمدی راغب – حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

اجرا : مریم مرادی

 ۰۱ / اکتبر – وضعیت مادران زندانی از دیدگاه حقوق بشر
 ۰۸ / اکتبر – صدور حکم اعدام و اعدام ، آری یا خیر ؟

میهمانان برنامه : زرتشت احمدی راغب – آسو رستمی – حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

اجرا : مریم مرادی

۱۵ / اکتبر – بررسی حقوق ترنس ها در ایران

میهمانان برنامه : امیر حسین ذوالقدری – امیر نیلو

اجرا : مریم مرادی

۲۲ / اکتبر – آموزگاری و ارزش آن در ایران
۲۹ / اکتبر – بررسی وضعیت محیط زیست در ایران ( آ ب و پسماندها )