کلیه معاهداتی که ایران در آن عضویت دارد .

۱- قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر ۱۹۶۱ نیویورک
۲-  قانون مربوط به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک
۳-  مقاوله نامه بین المللی شماره ۲۹ راجع به لغو کار اجباری
۴-  اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار
۵- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون علامتگذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی
۶-  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره
۷- کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما
۸-  ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ٢٣ ١٩٧١
۹- قرارداد بين‏ المللي راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما [مصوب ۲۷/۹/۱۳۵۰ مجلس شوراي ملي]
۱۰- قانون اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی ( کنوانسیون شیکاگو)
۱۱-  قانون پروتکل اصلاحی بند الف ماده ۵۰ کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو
۱۲- کنوانسیون کوادالاخارا – ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۱
۱۳-  ‌پروتکل لاهه – ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵
۱۴-  کنوانسیون ورشو ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹
۱۵- قانون پروتکل های اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو
۱۶-  قانون پروتکل اصلاحی قرارداد بین المللی هواپیمایی کشوری
۱۷-  قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی
۱۸- قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی
۱۹-  اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی
۲۰-  قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره
۲۱-  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم
۲۲-  قانون اصلاح قسمت هفتم قانون الحاق دولت ایران به هفت قرارداد بین المللی دریایی ( در مورد حفظ جان اشخاص در دریاها)
۲۳-  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی
۲۴-  اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري
۲۵-  قانون تصویب اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی و پروتکل های مربوطه به آن و اجازه تسلیم اسناد مصدقه آنها به دارالانشاء جامعه ملل
۲۶-  کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
۲۷-  قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها
۲۸-  اعلاميه كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر تهران – ۱۹۶۸
۲۹-  كنوانسيون مربوط به رضايت با ازدواج، حداقل سن براي ازدواج و ثبت ازدواجها
۳۰-  قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان
۳۱-  قوانین و معاهدات بین‌المللی و داخلی در زمینه حقوق مالکیت فکری
۳۲-  کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد
۳۳-  قرارداد بين‏ المللي راجع به جلوگيري از تصرف غير قانوني هواپيما
۳۴-  پروتكل جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت آميز در فرودگاههاي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بين‏المللي مي‏باشند مكمل
۳۵- قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاک
۳۶- قانون راجع به حذف تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت شاهنشاهی به پروتکل تحدید و تنظیم و کشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاک
۳۷- كنوانسيون راجع به جرائم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما
۳۸-  كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين‏المللي منجمله مامورين ديپلماتيك
۳۹- قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره
۴۰-  كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري بين المللي- نيويورك – ۱۹۵۸
۴۱-  قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی
۴۲-  قانون اجازه الحاق قطعی دولت ایران به مقررات ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی
۴۳-  كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌
۴۴-  قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن
۴۵- قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۲۲ مربوط به سیاست اشتغال
۴۶- قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال
۴۷-  قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه شماره ۱۰۸ مربوط به شناسنامه ملوانی ملی کارکنان کشتیها
۴۸-  قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۰۶ راجع به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی
۴۹-  اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار
۵۰-  مقاوله نامه بین المللی شماره ۲۹ راجع به لغو کار اجباری
۵۱-  ‌پروتکل دوم کنوانسیون ۱۹۵۴ میلادی (۱۳۳۳ هجری شمسی) لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه 
۵۲- کنوانسیون منطقه ای تائید و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی آموزش عالی در منطقه آسیا و اقیانوسیه
۵۳-  قانون موافقتنامه تأسیس مقر بین سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) و جمهوری اسلامی ایران
۵۴-  قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه گمرکی ورود موقت وسائل علمی
۵۵-  قانون تصویب موافقتنامه چهارچوب بین دبیرخانه کنوانسیون بازل درباره کنترل حمل ونقل برون مرزی مواد زائد خطرناک ودفع آنها و دولت جمهوری اسلامی ایران درخصوص تأسیس مرکز منطقه ای کنوانسیون بازل برای آموزش و انتقال فناوری در تهران
۵۶-  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون روتردام درمورد آئین اعلام رضایت قبلی برای برخی مواد شیمیائی و سموم دفع آفات خطرناک در تجارت بین المللی
۵۷-  كنوانسيون سازمان ملل متحددر مورد تغييرات آب و هوا(تغييرات اقليمي) نيويوركـ ۱۹۹۲
۵۸-  اصلاحيه پروتكل مونترآل در مورد مواد كاهنده لايه ازن (كپنهاك)
۵۹-  کنوانسيون بينالمللي نايروبي درباره انتقال لاشه کشتيها
۶۰- كنوانسيون بين المللي كنترل سامانه هاي (سيستمهاي) مضر ضد خزه بر روي كشتيها
۶۱- پروتكل ١٩٩٢ جهت اصلاح كنوانسيون بين المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي
۶۲- پروتكل مربوطبه مداخله دردرياهاي آزاددرصورت بروزآلودگي ناشي از موادي غيرازنفت لندن
۶۳-  كنوانسيون بينالمللي مربوط به مداخله در درياهاي آزاددر صورت بروز سوانح آلودگي نفتي بروكسل
۶۴- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی
۶۵- پروتكل كنترل انتقالات برون مرزي مواد زائدخطرناك و ديگرضايعات در دريا
۶۶- پروتكل راجع به حمايت محيط زيست دريايي در برابر منابع آلودگي مستقر در خشكي
۶۷- قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به معاهده بين‌المللي ذخاير ژنتيكي گياهي براي غذا و كشاورزي
۶۸- تفسیر عمومی شماره ۱۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ماده ۱۷ (حق حریم خصوصی)
۶۹- قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی نجات دریایی
۷۰- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم درخصوص آلاینده های آلی پایدار
۷۱- راهنمای سازمان ملل متحد برای پيشگيری از بزهکاری نوجوان (راهنمای رياض) مصوب و اعلان مجمع عمومی طی قطعنامه شماره ١١٢/۴۵ مورخ ١۴ دسامبر ۱۹۹۵
۷۲- اعلامیه راجع به حفاظت از زنان و کودکان در وضعیت های اضطراری و درگیری های مسلحانه
۷۳- پروتکل کیوتو
۷۴- کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری
۷۵- اصلاحیه بند ۲ ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق کودک
۷۶- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابان زایی مواجه می باشند – به ویژه در آفریقا
۷۷- قانون الحاق به کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی
۷۸- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی
۷۹- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی
۸۰- قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان
۸۱- پروتكل همكاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت وساير مواد مضره در موارد اضطراري (كويت – ۱۳۵۷)
۸۲- کنوانسیون منطقه ای کویت برای ھمکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی
۸۳- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد
۸۴- کنوانسیون چهارم ژنو
۸۵- کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات آن
۸۶-  منشور زبان مادري
۸۷-  اعلامیه جهانی حقوق زبانی – ژوئن ۱۹۹۶
۸۸- حق آموزش زبان مادری در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران
۸۹- اساسنامه دادگاه جنايي بين المللي رم (۱۹۹۸)
۹۰- قانون مربوط به الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد مربوط به منع آزمایشهای سلاح هسته ای در جو و فضای ماورای جو و زیر آب
۹۱- قانون کنوانسیون منع تکمیل و توسعه و تولید و ذخیره سلاحهای باکتریولوژیک ( بیولوژیک) و سمی و انهدام سلاحهای مذکور
۹۲- قانون کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی در مورد خسارات ناشی از اجسام فضایی
۹۳- قانون پیمان منع استقرار سلاحهای هسته ای و سایر سلاحهای انهدام دسته جمعی ‌
۹۴- ‌قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقررات مربوط به عملیات زیردریایی‌ها در موقع جنگ
۹۵- قانون اجازه الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره
۹۶- عهدنامه تحریم جنگ
۹۷- پروتکل ژنو مربوط به منع استعمال گازهای سمی و مواد میکروبی
۹۸-  قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامى جهت مبارزه با تروریسم بین‏المللى
۹۹-  قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد
۱۰۰- قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان