آشنایی با کمیته

کمیته آموزش و پژوهش

اهداف

نظر به اینکه یادگیری و آموزش ، امری پویا و دائمی است و یکی از مهمترین اهداف کانون نیز بر مبنای آگاهی رسانی وآموزش بنا نهاده شده است . تصمیم ما بر آن است تا به جهت کسب نتایج ارزشمند و با کیفیت تر در امر آگاهی رسانی از همکاران و کلیه اعضا دعوت میشود تا در جلسات آموزشی کانون که از طرف کمیته آموزش و پژوهش برگزار میگردد شرکت نموده تا بتوانیم بعنوان یک عضو آگاه در این کانون مسئولیتهای خود را به نحو مطلوب تری  انجام دهیم .

فعالیتها

بخش آموزش :

کمیته آموزش و پژوهش افتخار دارد تا به جهت افزایش سطح آگاهی اعضا و تبادل تجربیات و دانسته ها ی اعضا و همکاران با یکدیگر مسئولیت  برگزاری ۲ جلسه رسمی  در هر ماه را بر عهده داشته باشد :

جلسات هم اندیشی         :   در آخرین روز هر ماه برگزار میگردد .

جلسات  کارگاه آموزشی :    در آخرین سه شنبه هر ماه برگزار میگردد .

مفاد آموزشی ذیل در جلسات هم اندیشی لحاظ میگردد :

۱ . منشور، اساسنامه، اهداف و فعالیتهای کانون و نحوه ی همکاری با آن

۲ . تاریخچه حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر                                                                    

۳ . کمیسیون حقوق بشر و چگونگی تبدیل آن به شورای حقوق بشر و روش اجرائی ان ها

۴ . آشنایی با مفاهیم اولیه معاهدات بین المللی

۵ . کنوانسیون هائی که ایران ان ها را امضا نموده و متعهد شده  است .

 جلسات کارگاه آموزشی : 

ضمن دعوت از میهمانان ویژه به تحلیل و بحث و گفتگو پیرامون مفاهیم حقوق بشر می پردازیم .

بخش پژوهش :

این بخش شامل ۴ برنامه به شرح ذیل می باشد :

آگاهی از حقوق انسانی : به تهیه و تولید کلیپ های صوتی و تصویری  ۳۰ ماده ای اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد .

حقوق بشر به زبان ساده : به تحلیل اخبار و اتفاقات روز در جامعه ایران پرداخته و موارد نقض حقوق بشر را بصورتی ساده  بیان میکند .

دریچه ای رو به آگاهی : این برنامه یک میز گرد رادیویی است که در روزهای یکشنبه هر هفته انجام میگردد و ضمن دعوت از میهمانان به بحث و بررسی و تحلیل موضوعات روز و حوادث مهم تقویم اخبار نقض حقوق بشری در جامعه ایران بصورت تفصیل و جامع میپردازد .

کتاب گویا : تهیه متن کنوانسیونها و کلیه معاهدات بین المللی و تولید صدا بصورت کلیپ های صوتی از شرح کلیه کنوانسیونها و معاهدات بین المللی که متن های آنها در سایت کمیته آموزش و پژوهش موجود میباشد .