آشنایی با کمیته

کمیته آموزش و پژوهش

اهداف

نظر به اینکه یادگیری و آموزش ، امری پویا و دائمی است و یکی از مهمترین اهداف کانون نیز بر مبنای آگاهی رسانی وآموزش بنا نهاده شده است . تصمیم ما بر آن است تا به جهت کسب نتایج ارزشمند و با کیفیت تر در امر آگاهی رسانی از همکاران و کلیه اعضا دعوت میشود تا در جلسات آموزشی کانون که از طرف کمیته آموزش و پژوهش برگزار میگردد شرکت نموده تا بتوانیم بعنوان یک عضو آگاه در این کانون مسئولیتهای خود را به نحو مطلوب تری  انجام دهیم .

فعالیتها

بخش آموزش :

کمیته آموزش و پژوهش افتخار دارد تا به جهت افزایش سطح آگاهی اعضا و تبادل تجربیات و دانسته ها ی اعضا و همکاران با یکدیگر مسئولیت  برگزاری ۲ جلسه رسمی  در هر ماه را بر عهده داشته باشد :

جلسات هم اندیشی         :   در آخرین چهارشنبه هر ماه برگزار میگردد .

جلسات  کارگاه آموزشی :    در آخرین سه شنبه هر ماه برگزار میگردد .

 

مفاد آموزشی ذیل در جلسات هم اندیشی لحاظ میگردد :

 ۱ . آشنایی با بخش اداری :

آشنائی با سیستم اداری در کانون  – آشنایی با منشور و اساسنامه  و صفحه ویکی پدیای کانون – آشنایی با نحوه کار کمیته ها،  نمایندگی ها و سایر امور مانند صدا و تصویر، امور اداری مالی، اینترنتی،  رادیو، ماهنامه و …

۲ . آشنایی با بخش فنی :

آشنایی با سیستم پالتاک و نحوه ورود به جلسات –  مدیریت اتاق پالتاک – نحوه استفاده از نرم افزار ضبط و کات کردن صدا – ایجاد شبکه های اجتماعی شخصی مرتبط با فعالیت حقوق بشری

۳ . موضوعات آموزشی :

آشنایی با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر

آشنایی با تاریخچه و اهداف سازمان ملل  و شورای حقوق بشر

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نحوه ی مطابقت آن با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر

آشنایی با کنوانسیونها – پروتکل ها – الحاقیه ها

آموزش مقاله نویسی و فن بیان

آموزش تهیه متن سخنرانی  و چگونگی ایراد سخنرانی در جلسات

آموزش نحوه مطابقت قانون اساسی با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر

نحوه تحلیل اخبار و محتوا سازی به جهت مشارکت در شبکه های اجتماعی

آموزش نحوه اداره جلسات  بعنوان مسئول یا منشی جلسات

نحوه تهیه گزارش صورتجلسات جهت ارسال به صدا و تصویر – رادیو –  ماهنامه

 

در جلسات کارگاه آموزشی به تحلیل و بحث و بررسی موضوعات اخبار روز در جامعه ایران می پردازد

 

بخش پژوهش :

این بخش شامل ۴ برنامه به شرح ذیل می باشد :

آگاهی از حقوق انسانی : که به شرح معاهدات بین المللی و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد .

حقوق بشر به زبان ساده : به تحلیل اخبار و اتفاقات روز در جامعه ایران پرداخته و موارد نقض حقوق بشر را بصورتی ساده بیان میکند .

دریچه ای رو به آگاهی : این برنامه یک میز گرد رادیویی است که در روزهای یکشنبه هر هفته انجام میگردد و ضمن دعوت از میهمانان به بحث و بررسی موضوعات روز و حوادث مهم تقویم اخبار نقض حقوق بشری در جامعه ایران بصورت تفصیل و جامع میپردازد .

امور رسانه : به جهت آگاهی رسانی عمومی مردم از طریق شبکه های اجتماعی به تحلیل و بررسی اخبار و بیان موارد نقض حقوق بشری بصورتی عمیق ، تاثیر گذار و پر محتوا عمل مینماید .