قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون

عطـف به نامه شماره ۱۷۴۷۸/۳۶۸۶۵ مورخ ۹/۲/۱۳۸۶ در اجراء اصـل یکصـد و بیست و سوم
(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الـحاق دولت جمهوری اسـلامی ایران به
موافقتـنامه بین‌المللی روغن و کنـسرو زیتون مصـوب جلسـه علنی مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۷ کـه
با عنـوان لایحه به مجلـس شـورای اسـلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود
با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۵۱۴۶۶
۱۰/۹/۱۳۸۷
وزارت جهاد کشاورزی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بین‌المللی روغن و کنسرو
زیتون که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد
و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص
مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام، تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۴۸۱۷۷/۶۷۵ مورخ ۲۲
/۸/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بین‌المللی
روغن و کنسرو زیتون
ماده واحدهـ موافقتنامه بین‌المللی روغن و کنسرو زیتون مورخ ۹/۲/۱۳۸۴ هجری شمسی
(برابر با ۲۹ آوریل ۲۰۰۵ میلادی) مشتمل بر چهل و هشت ‌ماده و سه ‌پیوست (به شرح
پیوست) و با لحاظ اعلامیه توضیحی زیر تصویب می‌گردد و به دولت اجازه تودیع اسناد
آن داده می‌شود.
تبصره۱ـ جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع مواد(۲۳) و(۳۷)
موافقتنامه در خصوص ارجاع هرگونه اختلافی که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، به
داوری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف و
با رعایت قوانین و مقررات مربوط ممکن می‌باشد.
تبصره۲ـ تغییرات و اصلاحات پیشنهادی موضوع بند (۲) ماده (۴۳) و مفاد ماده(۴۸) این
موافقتنامه پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل هفتاد و هفتم(۷۷) و با
رعایت مفاد اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
لازم‌الاجراء می‌باشد.
اعلامیه توضیحی ـ برداشت دولت جمهوری اسلامی ایران از مقدمه موافقتنامه یادشده این
است که برخی از ارقام گیاه زیتون جزء ذخائر ژنتیکی و بومی کشور ایران نیز می‌باشد
و ایران یکی از مناطق کشت زیتون است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

موافقتنامه بین‌المللی روغن و کنسرو زیتون
مقدمه:
طرفهای این موافقتنامه،
با تأکید بر این‌که کاشت زیتون، استاندارد زندگی و هستی میلیونها خانواده را که به
اقدامات متخذه به‌منظور حفظ و توسعه مصرف محصولات زیتون وابسته هستند، اداره
می‌کند و اقتصاد جهانی چنین محصولاتی را بهبود می¬بخشد،
با یادآوری این‌که درخت زیتون درختی است که با توجه به خصوصیت پایایی و دوامش برای
تداوم نگهداری و حفظ خاک، ضروری است و وسیله ای است برای توسعه زمینی که برای کاشت
محصولات دیگر مفید نیست و این‌که حتی در شرایط کشت غیرمتراکم، به اصلاح کاشت عکس
العمل خوبی نشان می¬دهد،
با توجه به این‌که روغن و کنسرو زیتون فرآورده¬های اساسی ضروری در مناطقی هستند که
زیتون در آن به عمل می¬آید و ترکیبات اصلی رژیم غذایی منطقه مدیترانه و اخیراً در
رژیم غذایی سایر مناطق می¬باشد،
با درنظر داشتن این‌که تولید زیتون نامنظم است که این امر مشکلات خاصی را ایجاد
می¬نماید که ممکن است به منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ضرر جدی وارد کند و
سیاستهای کلی توسعه اقتصادی کشورهای منطقه‌ای را که زیتون را عمل‌آوری می‌کنند به
مخاطره بیاندازد،
در این رابطه، با تأکید بر این‌ که اهمیت عمده تولید زیتون در اقتصاد بسیاری از
کشورها،
با در نظر داشتن این‌که از نقطه نظر خصوصیات ویژه عمل آوری زیتون اقداماتی باید
انجام پذیرد و برای بازار محصولات آن، رشد و تعالی فضای ملی و اقدام بین‌المللی،
ضروری است،
با در نظر داشتن این‌که ضروری است تا کار انجام شده در چهارچوب موافقتنامه‌های
قبلی منعقده از زمان موافقتنامه سال ۱۹۵۶ میلادی (۱۳۳۵هجری شمسی) تا موافقتنامه
سال۱۹۸۶ میلادی (۱۳۶۵هجری‌شمسی) که در سال۱۹۹۳ میلادی (۱۳۷۲هجری شمسی) اصلاح شد،
توسعه و ادامه یابد و این‌که لازم است مذاکراتی برای موافقتنامه به هنگام شده جدید
در پرتو تغییرات در صنعت صورت پذیرد،
با در نظر داشتن مقررات توافق سائوپولو، موضوع یازدهمین اجلاس کنفرانس سازمان ملل
متحد در مورد تجارت و توسعه،
به شرح زیر توافق نموده‌اند:
فصل اول ـ اهداف کلی
ماده ۱ـ اهداف کلی
اهداف کلی این موافقتنامه به شرح زیر مشخص شده‌ است:
۱ـ در مورد همکاریهای فنی بین‌المللی:
ـ تحکیم همکاریهای بین¬المللی به‌منظور توسعه یکپارچه و پایدار عمل‌آوری جهانی
زیتون،
ـ تحکیم هماهنگی سیاستهای تولید، صنعتی سازی، انبارداری و بازاریابی روغن زیتون،
روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون،
ـ تشویق تحقیق و توسعه و ترویج انتقال فناوری و فعالیتهای آموزشی در بخش تولید
زیتون از جمله با هدف نوسازی عمل آوری زیتون و صنایع محصولات زیتون و بهبود کیفیت
تولید،
ـ بنیانگذاری همکاریهای بین¬المللی در تجارت بین¬المللی روغن زیتون، روغن تفاله
زیتون و کنسرو زیتون و در این زمینه، ایجاد روابط همکاری نزدیک با نمایندگان
ذی‌نفع مختلف بخش محصولات زیتون مطابق با پیمان ها و موافقتنامه¬های بین¬المللی
مربوط،
ـ پیشبرد اقدامات و تلاشهای انجام شده برای بهبود و توجه به کیفیت محصول،
ـ پیشبرد تلاشها و اقدامات صورت گرفته برای بهبود تعامل بین عمل¬آوری زیتون و محیط
زیست، به ویژه از نظر حفظ و نگهداری محیط زیست،
ـ بررسی و ترویج بهره‌برداری یکپارچه از محصولاتی که از درخت‌زیتون به‌دست می‌آید،
ـ هدایت فعالیتهای حفظ منابع ژنتیکی درخت زیتون،
۲ـ در مورد استاندارد سازی تجارت بین¬المللی محصولات زیتون:
ـ ادامه انجام فعالیتهای همکاری در زمینه آزمایش فیزیکی، شیمیایی و حسی، به‌منظور
افزایش دانش خصوصیات کیفی و کمی محصولات زیتون از نظر ایجاد استانداردهای
بین‌المللی که موارد زیر را میسر می‌نماید:
٭ کنترل کیفیت محصول.
٭ تجارت بین¬المللی عادلانه.
٭ حفظ حقوق مصرف‌کننده.
٭ جلوگیری از انجام تقلب.
ـ تسهیل بررسی و اجراء اقداماتی به‌منظور هماهنگ سازی قوانین ملی و بین¬المللی به
ویژه موارد مربوط به بازاریابی روغن و کنسرو زیتون،
ـ تشویق هماهنگ‌سازی معیار‌هایی برای تعیین علائم جغرافیایی که توسط اعضاء به
منظور حمایت بین¬المللی آنها اعطاء شده،
ـ بنیانگذاری همکاریهای بین¬المللی جهت جلوگیری و در صورت اقتضاء مبارزه با هرگونه
تقلب در تجارت بین¬المللی در هر محصول خوراکی زیتون از طریق ایجاد روابط همکاریهای
نزدیک در این زمینه با نمایندگان ذی‌نفع مختلف بخش محصولات زیتون.
۳ـ در مورد توسعه تجارت بین¬المللی و ترویج محصولات زیتون
ـ ترویج هرگونه فعالیت همکاری به‌منظور توسعه یکپارچه و پایدار اقتصاد جهانی
محصولات زیتون با هر وسیله در اختیار شورای بین¬المللی روغن زیتون در زمینه تولید،
مصرف و تجارت بین‌المللی، با در نظر گرفتن راههایی که به آن مربوط می¬شود،
ـ تسهیل بررسی و انجام اقداماتی برای ایجاد تعادل بین تولید و مصرف و تدوین
تشریفاتی برای اطلاع رسانی و مشاوره به‌منظور ارتقاء شفافیت بازار،
ـ اجراء اقدامات تعیین شده برای توسعه تجارت بین¬المللی محصولات زیتون و اتخاذ هر
اقدامی که برای افزایش مصرف روغن وکنسرو زیتون مناسب است،
ـ انجام فعالیتهای ترویجی برای درک بهتر خواص تغذیه‌ای، بهداشتی و دیگر خواص روغن
و کنسرو زیتون،
ـ حفظ و توسعه نقش شورای بین¬المللی زیتون به عنوان مرکز برگزاری جلسات برای همه
مجریان این بخش و به عنوان مرکز اسناد و اطلاعات جهانی در مورد درخت زیتون و
محصولات آن.
فصل دوم ـ تعاریف
ماده ۲ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه :
۱ـ « شورای بین¬المللی زیتون» یعنی سازمان بین¬المللی موضوع بند (۱) ماده (۳) که
به‌منظور اجراء مقررات این موافقتنامه تشکیل شده است.
۲ـ « شورای اعضاء» یعنی رکن تصمیم گیرنده شورای بین¬المللی زیتون.
۳ـ « عضو» یعنی طرف متعاهد این موافقتنامه.
۴ـ « روغن زیتون» یعنی روغنی که منحصراً از میوه درخت زیتون به دست آمده است و عاری
از روغنهایی باشد که با استفاده از حلالها یا واکنش استری شدن مجدد و مخلوط کردن
با هر روغن دیگر به دست آمده است.
۵ ـ « کنسرو زیتون» یعنی محصولی که از میوه سالم انواع درخت زیتون کشت شده، به
‌دست ‌می¬آید که برای تولید محصولات زیتون انتخاب ‌شده و به‌ویژه برای در نمک
خواباندن و فرآوری یا عمل‌آوری مناسب هستند و برای تجارت و مصرف نهایی عرضه
می¬شوند.
۶ ـ « محصولات زیتون» یعنی همه محصولات خوراکی زیتون، به ویژه روغن زیتون، روغن
تفاله زیتون و کنسرو زیتون.
۷ـ « محصولات جانبی زیتون» به ویژه یعنی محصولاتی که از شاخ و برگ و صنایع محصولات
زیتون و محصولاتی که از مصارف مختلف تولیدات این بخش به دست می¬آید، مشتق شده است.
۸ ـ « سال زراعی زیتون» یعنی دوره‌ای ازاول اکتبر میلادی(نهم مهر‌ماه هجری ‌شمسی)
هرسال تاسی‌ام سپتامبر میلادی(هشتم مهرماه هجری‌شمسی) سال بعد.
قسمت اول ـ مقررات سازمانی
فصل سوم ـ شورای بین¬المللی زیتون
بخش اول ـ تأسیس، ارکان، وظائف، مزایا و مصونیتها
ماده ۳ـ تأسیس، مقرّ و ساختار شورای بین¬المللی زیتون
۱ـ شورای بین¬المللی زیتون طبق مفاد وضع شده در بخش‌های (۲) تا (۵) و از طریق
موارد زیر عمل خواهد نمود:
ـ رئیس آن.
ـ شورای اعضاء آن و حسب مورد کارگروه‌ها و کارگروه‌های فرعی .
ـ مدیر اجرائی آن.
۲ـ مقرّ شورای بین¬المللی زیتون در مادرید (اسپانیا) خواهد بود، مگر این‌که شورای
اعضاء تصمیم دیگری بگیرد.
ماده۴ـ نمایندگی اعضاء در شورای بین¬المللی زیتون
۱ـ هر عضو، نماینده خود را در شورای بین¬المللی زیتون تعیین خواهد کرد.
۲ـ هرگونه اشاره در این موافقتنامه به « دولت» یا « دولتها» از جمله به اتحادیه
اروپا و هر سازمان بین دولتی دارای مسؤولیت در مورد مذاکره، انعقاد و اجراء
موافقتنامه‌های بین‌المللی به ویژه موافقتنامه¬های تجاری تفسیر خواهد شد. از این
رو، هرگونه اشاره در این موافقتنامه به امضاء، تنفیذ، پذیرش یا تصویب در مورد
اعلام اجراء موقت یا الحاق در مورد اتحادیه اروپا یا سازمانهای بین دولتی مزبور به
عنوان اشاره به امضاء، تنفیذ، پذیرش یا تصویب در مورد اجراء موقت یا الحاق، توسط
اتحادیه اروپا یا سازمانهای بین دولتی مزبور تفسیر خواهد شد.
ماده۵ ـ مزایا و مصونیتها
۱ـ شورای بین¬المللی زیتون شخصیت حقوقی بین¬المللی خواهد داشت. شورا به ویژه
صلاحیت عقد قرارداد، تحصیل و فروش اموال منقول و غیر منقول و طرح دعاوی حقوقی را
خواهد داشت. شورا اختیار استقراض پول را نخواهد داشت.
۲ـ شورای بین‌المللی زیتون در قلمرو هر عضو و تا آنجا که قوانین عضو مزبور اجازه
می¬دهد، صلاحیت قانونی لازم را برای انجام وظایفی که به موجب این موافقتنامه به آن
محول شده است، خواهد داشت.
۳ـ به منظور عملکرد مناسب شـورای بین¬المللی زیتون، وضعیت، مزایا و مصونیهای آن،
مدیر اجرائی، مسؤولان ارشد و دیگر کارکنان دبیرخانه اجرائی، کارشناسان و نمایندگان
اعضاء، در قلمرو اسپانیا، به وسیله موافقتنامه تأسیس مقرّ تعیین خواهد شد.
۴ـ حکومت کشوری که مقرّ شورای بین¬المللی زیتون درآن قراردارد، تا آنجا که قوانین
آن کشور اجازه می¬دهد، حقوق پرداختی توسط شـورای بین‌المللی زیتون به کارکنان خود
و اموال و دیگر داراییها و درآمد شـورای بین‌المللی زیتون را از مالیات معاف خواهد
نمود.
۵ ـ شورای بین¬المللی زیتون می‌تواند با یک یا چند عضو، موافقتنامه‌¬هایی را در
ارتباط با مزایا ومصونیتهایی که ممکن است برای اجراء مناسب این موافقتنامه ضروری
باشد، منعقد نماید.
بخش دوم ـ شورای اعضاء
ماده ۶ ـ ترکیب و وظائف
۱ـ شورای اعضاء از نماینده هرعضو تشکیل خواهد شد. به علاوه هر عضو می‌تواند یک یا
چند نفر عضو علی البدل و یک یا چند نفر مشاور برای نماینده خود تعیین نماید.
۲ـ شورای اعضاء، رکن اصلی تصمیم گیرنده شورای بین¬المللی زیتون خواهد بود. شورا
همه اختیارات خود را به¬¬کار خواهد گرفت و همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد یا
ترتیب اجراء آنها را خواهد داد تا به اهداف این موافقتنامه نایل گردد. شورای
اعضاء، هر تصمیم، توصیه یا پیشنهاد پیش‌بینی شده در این موافقتنامه را اتخاذ،
تصویب یا ارائه خواهد کرد، مگر این که اختیار یا وظیفه مربوط به آن صریحاً به¬عهده
دبیرخانه اجرائی یا مدیر اجرائی محول شده باشد.
هر تصمیم، توصیه یا پیشنهادی که طبق موافقتنامه بین¬المللی مقدم بر این
موافقتنامه۱ تصویب شده باشد و تا زمان لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه معتبر
باشد، اعمال آن ادامه خواهد یافت مگر این‌که مغایر این موافقتنامه باشد یا توسط
شورای اعضاء باطل شده باشد.
۳ـ شورای اعضاءطبق مفاد این موافقتنامه موارد زیر را تصویب خواهد کرد:
الف) آئین نامه داخلی.
ب) مقررات مربوط به کارکنان با عنایت به مقرراتی که در مورد کارمندان سازمانهای
بین‌الدولی مشابه اعمال می¬شود.
پ) نمودار سازمانی.
۴ـ شورای اعضاء باید انجام مطالعات یا کارهای دیگر از جمله جمع‌آوری اطلاعات کامل
در مورد انواع مختلف کمک به فعالیت‌های مربوط به پرورش زیتون و محصولات زیتون را
بر عهده بگیرد یا مقدمات آن را فراهم کند تا شورا بتواند توصیه‌ها و پیشنهادهایی
را که ممکن است برای دستیابی به اهداف کلی مندرج در ماده (۱) این موافقتنامه مناسب
باشد، مشخص نماید. چنین مطالعات وکارهایی، باید به ویژه هر تعداد از کشورها یا
گروهی از کشورها را که ممکن است تحت پوشش قراردهد و شرایط عمومی، اجتماعی و
اقتصادی کشورهای مربوط را مورد توجه قرار دهد.
اعضاء باید شورای اعضاء را طبق رویه‌ای که توسط شورای مذکور مشخص شده، از نتایجی
که پس از ملاحظه توصیه‌ها و پیشنهادهای ناشی از اجراء این موافقتنامه به آنها
رسیده‌اند، مطلع نمایند.
۵ ـ شورای اعضاء گـزارش سالانـه‌ای را در مورد فعالیتها و عملکرد این موافقتنامه
منتشر خواهد نمود.
۶ ـ شورای اعضاء این قبیل گزارشها، مطالعات و اسناد دیگر را که به نظر آن مفید و
لازم می‌رسد به زبانهای رسمی شورای بین¬المللی زیتون تهیه، تنظیم و منتشر خواهد
نمود و سوابق مزبور را تا زمانی که برای انجام وظائف خود به موجب این موافقتنامه
ضرورت دارد، به روز نگه خواهد داشت.
ماده ۷ـ اجلاسهای شورای اعضاء
۱ـ شورای اعضاء در مقرّ شورای بین¬المللی زیتون تشکیل جلسه خواهد داد مگر این‌که به
گونه دیگری تصمیم بگیرد. اگر بر اساس دعوت هر عضوی، شورای اعضاء تصمیم بگیرد در
مکان دیگری تشکیل جلسه دهد، آن عضو هزینه اضافه‌ای که این امر برای بودجه در نظر
گرفته شده شورای بین‌المللی زیتون برای تشکیل جلسه در مقر در پی دارد را برعهده
خواهد گرفت.
۲ـ شورای اعضاء حداقل سالی یک‌بار در فصل پائیز یک اجلاس عادی برگزار خواهدنمود.
هر عضو می‌تواند اعمال حق خود برای شرکت در تصمیم‌گیری های شورای اعضاء و بیان
علایق خود را در یک یا چند جلسه به نماینده عضو دیگری تفویض کند. گواهی تفویض
مزبور که برای شورای اعضاء قابل قبول باشد به شورا تحویل داده خواهد شد.
نماینده هر عضو نمی¬تواند بیان علایق یا اعمال حق بیش از یک عضو دیگر برای شرکت در
تصمیم گیریهای شورای اعضاء را داشته باشد.
۳ـ شورای اعضاء می‌تواند در هر زمان با صلاحدید رئیس شورا تشکیل جلسه دهد. رئیس
شورا می‌تواند در صورت درخواست تعداد زیادی از اعضاءیا به درخواست یک عضو که حداقل
توسط دو نماینده دیگر حمایت بشود نیز جلسه شورای اعضاءرا تشکیل دهد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ موافقتنامه بین¬المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۱۹۸۶ میلادی (۱۳۶۵هجری
شمسی) که در سال ۱۹۹۳ میلادی (۱۳۷۲ هجری‌شمسی) اصلاح و تا سال ۲۰۰۴ میلادی
(۱۳۸۳هجری‌شمسی) تمدید شد.
۴ـ هزینه¬های حضور نمایندگان شورای اعضاءتوسط اعضای مربوط پرداخت خواهد شد.
۵ ـ اطلاعیه مربوط به هر جلسه موضوع بند (۲) این ماده حداقل شصت روز قبل از تاریخ
اولین جلسه چنین اجلاسی ارسال خواهد شد. اطلاعیه مربوط به اجلاس‌های موضوع بند (۳)
این ماده حداقل بیست و یک‌روز قبل از تاریخ اولین جلسه چنین اجلاسی ارسال خواهد
شد.
۶ ـ حد نصاب لازم برای هر اجلاس شورای اعضاء حضور اکثریت نمایندگان اعضاءکه حداقل
نوددرصد(۹۰%) کل سهم مشارکت اختصاص یافته به اعضاء را تشکیل می¬دهد، خواهد بود.
اگر این حد نصاب حاصل نشود، اجلاس بیست و چهارساعت به تعویق خواهد افتاد و حد نصاب
لازم، حضور نمایندگان اعضاء که حداقل هشتاد و پنج درصد(۸۵%) کل سهم مشارکت اختصاص
یافته به اعضاء را تشکیل می¬دهد، خواهد بود.
۷ـ با موافقت قبلی شورای اعضاء موارد زیر می¬توانند به عنوان ناظر در همه یا قسمتی
از جلسات شورای اعضاء حضور داشته باشند:
الف) سازمانها و مؤسسات بین¬المللی موضوع ماده (۱۴) این موافقتنامه
ب) دولت هر عضو یا ناظر سازمان ملل متحد یا یکی از سازمانهای موضوع ماده‌(۱۴) این
موافقتنامه که پیش بینی می¬شود پس از رایزنی کتبی در فاصله زمانی بین تاریخی که
اطلاعیه اجلاس ارسال شده است و تاریخی که اجلاس برگـزار می¬شود، عضو این
موافقتنامه شوند.
ناظران حق سخنرانی در اجلاس اعضای شورا را نخواهند داشت مگر این‌که رئیس اجلاس
اجازه بدهد.
ماده ۸ ـ سهم مشارکت
۱ـ اعضاء با یکدیگر هزار سهم مشارکت خواهند داشت.
سهم مشارکت بین اعضاء متناسب با مأخذ اطلاعات هر عضوتقسیم خواهد شد، که ‌مطابق
فرمول زیر محاسبه‌می¬شود:
۲+ e 2 + p 1 + e1 q = p

عاملها در این فرمول میانگین‌هایی هستند که به هزار تن متریک بیان شده‌اند.
هرکسری از ۱۰۰۰ تن که بیشتر از واحد عددی باشد، نادیده انگاشته می¬شود. سهام
مشارکت نمی‌تواند کسری باشد.
(q): منـبع اطـلاعات که بـرای محاسـبه میزان سهام مشارکت، مورد استفاده قرار
می‌گیرد.
)۱p (: میانگین تولید روغن زیتون شش سال تقویمی آخر زراعی.
)۱e (: میانگین (گمرکی) روغن زیتون صادراتی شش سال تقویمی آخر مطابق با پایان
سالهای زراعی زیتون که برای محاسبه p1 مورد توجه قرار گرفته است.
)۲p (: میانگین تولید کنسرو زیتون شش سال آخر زراعی که با اعمال ضریب معکوس شانزده
درصد(۱۶%) به روغن زیتون معادل تبدیل شده است.
)۲e (: میانگین (گمرکی) کنسرو زیتون صادراتی شش سال تقویمی آخر زراعی مطابق با
پایان سالهای زراعی زیتون که برای محاسبه ۲ p مورد توجه قرار گرفته است و با
اعمال ضریب معکوس شانزده درصد(۱۶%)به روغن زیتون معادل تبدیل شده است.
۲ـ به هر حال، هیچ عضوی کمتر از پنج سهم مشارکت نخواهد داشت. بدین منظور اگر
محاسبه بر اساس بند (۱) نتیجه‌ای کمتر از پنج سهم مشارکت برای هر یک از اعضاء
داشته باشد، سهام آن عضو به پنج افزایش و سهام مشارکت دیگر اعضاء به نسبت کاهش
خواهد یافت.
۳ـ شورای اعضاءدر اجلاس سالانه خود سهام مشارکت را که به موجب این ماده محاسبه شده
است، تصویب خواهد کرد. چنین تقسیمی برای سال بعد به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
۴ـ سهم مشارکت اولیه در پیوست (الف) این موافقتنامه درج شده است. سهام مشارکت
مزبور بر اساس بندهای (۱) و (۲) این ماده با توجه به میانگین اطلاعات شش سال آخر
زراعی زیتون و سالهای تقویمی که اطلاعات نهایی قابل دستیابی بوده است، تعیین
شده‌است. شورای اعضاء هر سال سهم مشارکت را در صورت اقتضاء طبق بندهای (۱)، (۲) و
(۳) این ماده تعیین خواهدکرد.
ماده ۹ـ تصمیمات شورای اعضاء
۱ـ جز در مواردی که در این موافقتنامه به‌گونه دیگری پیش‌بینی شده است، تصمیمات
شورای اعضاء به‌اتفاق آراء اعضاء در محدوده زمانی که توسط رئیس اعلام‌شده‌است،
اتخاد خواهد شد. محدوده زمانی مزبور نمی¬تواند بیشتر از زمان برگزاری اجلاسی
باشدکه پیش‌نویس تصمیم به شورای اعضاء تحویل داده می¬شود. در صورت عدم اتفاق آراء
در محدوده زمانی مزبور، اعضاء رأی‌گیری خواهند کرد.
۲ـ هر تصمیم، زمانی تصویب شده تلقی خواهد شد که پنجاه‌درصد (۵۰%) اعضائی که هشتاد
و دو درصد (۸۲%) سهام مشارکت را پرداخته اند، با آن موافقت کرده باشند.
۳ـ شورای اعضاء می¬تواند با تبادل مکاتبه بین رئیس و اعضاءو بدون برگزاری جلسه،
درصورتی که هیچ عضـوی با این روش مخالفتی نداشته باشد، تصمیم گیری نماید.
قواعد اعمال این روش مشاوره‌ای توسط شورای اعضاء درآئین کار آن وضع خواهد شد.
بنابراین هر تصمیمی که این گونه اتخاذ شود توسط دبیرخانه اجرائی در اسرع وقت به
همه اعضاءارسال و در گزارش نهایی اجلاس بعدی شورای اعضاءدرج خواهد شد.
بخش سوم ـ رئیس و نائب رئیس
ماده ۱۰ـ رئیس و نائب رئیس
۱ـ شورای اعضاء رئیسی را از میان نمایندگان اعضاء انتخاب خواهد کرد. چنانچه رئیس،
سمت رئیس هیأت نمایندگی را داشته باشد، حق وی برای شرکت در تصمیم‌گیری‌های اعضاء
شورا توسط عضو دیگری از هیأت نمایندگی وی اعمال خواهد شد.
بدون لطمه زدن به اختیارات یا وظایفی که در این موافقتنامه یا طبق آن به مدیر
اجرائی محول شده است، رئیس، اختیارات یا وظایفی را که در این موافقتنامه تعیین شده
و بعداً در آئین کار تعیین خواهد شد ایفاء خواهد نمود. به علاوه رئیس به طور قانونی
نماینده شورای بین¬المللی زیتون خواهد بود و اجلاسهای شورای اعضاء را اداره خواهد
کرد.
۲ـ شورای اعضاء همچنین نائب رئیس را از بین نمایندگان اعضاء انتخاب خواهد کرد.
چنانچه نائب رئیس، سمت رئیس هیأت نمایندگی را داشته باشد، حق شرکت در
تصمیم‌گیریهای شورای اعضاء را خواهد داشت به جز وقتی که به عنوان رئیس عمل
می‌نماید، که در این صورت نائب رئیس این حق را به عضو دیگری از هیأت نمایندگی خود
واگذار خواهد نمود.
نائب رئیس، جانشین رئیس در زمان غیبت وی خواهد بود.
۳ـ رئیس و نائب رئیس هیچ حق‌الزحمه‌ای را دریافت نخواهند کرد.
۴ـ درصورت غیبت موقت رئیس و نائب رئیس یا غیبت دائم یکی از آنها، شورای اعضاء در
صورت اقتضاء مقامات مسؤول جدیدی را به‌صورت موقت یا دائم از بین نمایندگان اعضاء
انتخاب خواهد نمود.
بخش چهارم ـ کارگروه¬ها و کارگروه¬های فرعی
ماده ۱۱ـ کارگروه مالی
۱ـ شورای اعضاء کارگروه مالی شامل یک نماینده از هر عضو را تشکیل خواهد داد.
۲ـ کار گروه مالی مسؤول کنترل مالی شورای بین¬المللی زیتون و کنترل عملکرد فصل
چهار این موافقتنامه خواهد بود.
در این زمینه، کارگروه مالی مسؤول تجزیه و تحلیل و مطالعـه پیش‌نویس بودجه سالانه
شورای بین¬المللی زیتون که مدیر اجرائی آن را پیشنهاد نموده است، خواهد بود. فقط
پیش‌نویس بودجه حاصل از نتایج بحثهای کارگروه مالی به شورای اعضاء جهت تصویب ارائه
خواهد شد.
کارگروه مالی همچنین مسؤول بررسی حسابهای شورای بین¬المللی زیتون طبق مفاد ماده
(۱۸) این موافقتنامه خواهد بود.
کارگروه مالی هر سال حسابهای مالی سال قبل را به شورای اعضاء جهت تصویب در اجلاس
سالانه به همراه هر موردی که با موضوعات مالی درارتباط است، ارائه خواهد نمود.
۳ـ قواعد تفصیلی برای اجراء این مقررات توسط شورای اعضاء در آئین‌کار آن تدوین و
تصویب خواهد شد.
ماده ۱۲ـ سایرکار گروهها و کار گروههای فرعی
۱ـ شورای اعضاء می¬تواند کار گروه‌ها و کارگروههای فرعی را که برای کمک به شورا در
ایفای وظائف آن به موجب این موافقتنامه مفید می‌داند تشکیل دهد.
۲ـ قواعد تفصیلی برای اجراء این مقررات توسط شورای اعضاء در آئین کار آن تدوین و
تصویب خواهد شد. قواعد مزبور باید:
(الف) تخصیص منصفانه کرسیها میان اعضاء مختلف را تضمین نماید؛
(ب) مقررات ناظر بر پذیرش ناظرین در جلسات کار گروه‌ها و کار گروههای فرعی آن را
تدوین نماید.
بخش پنجم ـ دبیرخانه اجرائی
ماده ۱۳ـ دبیرخانه اجرائی
۱ـ شورای بین¬المللی زیتون دارای دبیرخانه اجرائی شامل مدیر اجرائی، مقامات مسؤول
ارشد و کارکنانی خواهد بود که برای انجام وظائف ناشی از اجراء این موافقتنامه لازم
می‌باشند. سمتهای مدیر اجرائی و مقامات مسؤول ارشد در آئین کار مصوب شورای اعضاء
تعریف خواهد شد.
۲ـ شورای اعضاء مدیر اجرائی و مقامات مسؤول ارشد را بر اساس اصل جابه‌جایی متناسب
بین اعضاء و با رعایت تعادل مناطق جغرافیایی انتخاب خواهد نمود.
شورای اعضاء شرایط انتصاب آنها را در پرتو شرایطی که در مورد مقامات مسؤول مربوط
سازمانهای بین‌الدولی مشابه اعمال می‌شود، تعیین خواهد نمود. مشروح موارد مزبور در
آئین کار توصیف خواهد شد.
۳ـ مدیر اجرائی بالاترین مقام اجرائی شورای بین¬المللی زیتون خواهد بود. مدیر
اجرائی بر اساس انجام مطالعات علمی با مقامات مسؤول ارشد، وظائف خود را انجام داده
و تصمیمات مدیریتی را اتخاذ خواهد کرد.
۴ـ مدیر اجرائی، کارکنان را طبق مقررات استخدامی، منصوب خواهد کرد.
۵ ـ مدیر اجرائی، مقامات مسؤول ارشد و دیگر اعضاءکارکنان نباید هیچ فعالیت انتفاعی
را در هیچ یک از بخشهای مختلف عمل‌آوری زیتون و صنایع محصولات زیتون انجام بدهند.
۶ ـ مدیر اجرائی و مقامات مسؤول ارشد و کارکنان نباید دستوراتی را در رابطه با
وظایف خود به موجب این موافقتنامه از هر عضو یا هر مرجع خارج از شورای بین‌المللی
زیتون، درخواست یا دریافت نمایند. آنها باید از انجام هر فعل تأثیر گذار بر موقعیت
آنها به¬عنوان مقامات بین¬المللی که فقط در مقابل شورای بین¬المللی زیتون مسؤولیت
دارند، پرهیز نمایند. اعضاءباید به ماهیت بین¬المللی منحصر به فرد مسؤولیتهای مدیر
اجرائی، مقامات مسؤول ارشد و کارکنان احترام بگذارند و از تحت تأثیر قراردادن آنها
در اجراء مسؤولیتهایشان پرهیز نمایند.
بخش ششم ـ همکاری و ارتباط با سازمانهای دیگر
ماده ۱۴ـ همکاری با سایر سازمانها
۱ـ شورای بین¬المللی زیتون هرگونه ترتیباتی را که برای مشاوره یا همکاری با سازمان
ملل متحد و ارکان آن، به ویژه کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه،
برنامه توسعه سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی، سازمان خواروبار و کشاورزی
سازمان ملل متحد، برنامه مشترک فائو و سازمان بهداشت جهانی در کمیسیون کدکس
آلیمنتاریوس، سازمان بین¬المللی کار، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل‌متحد و
سایر آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد و نیز سازمانهای بین‌الدولی، دولتی و
غیردولتی که ممکن است برای بخش زیتون مناسب باشد ایجاد خواهد کرد و نیز می‌تواند
تلاش کند تا اعتباراتی را فراهم سازد تا از فعالیتهای شورای بین¬المللی زیتون در
جهت منافع همه اعضاء حمایت نماید.
۲ـ شورای بین¬المللی زیتون با سازمانهای بین¬المللی یا منطقه‌ای یا مؤسسات مالی به
ویژه با صندوق مشترک برای کالاها، روابط برقرار و در صورت اقتضاء موافقتنامه‌های
همکاری خاص تنظیم خواهد کرد.
هر موافقتنامه همکاری که بین شورای بین¬المللی زیتون و سازمانها یا مؤسسات
بین¬المللی فوق‌الذکرمنعقد می¬¬شود باید با تصویب قبلی شورای اعضاء باشد.
در مورد اجراء هر پروژه به موجب این ماده، شورای بین¬المللی زیتون نباید در صلاحیت
خودش به عنوان یک نهاد کالایی بین¬المللی، هر تعهد مالی را برای ضمانت ارائه شده
به وسیله هر عضو یا هر واحد دیگر، بر عهده گیرد. هیچ عضوی به دلیل عضویت خود در
شورای بین¬المللی زیتون برای هر تعهد ناشی از قرض کردن یا وام گرفتن از هر مؤسسه
یا عضو دیگر که در ارتباط با انجام چنین پروژه‌هایی ناشی شده است، مسؤول نخواهد
بود.
۳ـ شورای بین¬المللی زیتون در صورت ضرورت، کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت
و توسعه را از فعالیتها و برنامه¬های کاری خود مطلع خواهد کرد و نقش ویژه کنفرانس
مزبور در تجارت بین¬المللی کالا را در نظر خواهد داشت.
قسمت دوم ـ مقررات مالی
فصل چهارم ـ بودجه¬های شورای بین¬المللی زیتون
ماده ۱۵ـ بودجه¬های شورای بین¬المللی زیتون
۱ـ شورای اعضاء بودجه¬های سالانه زیر را به‌منظور دستیابی به اهداف کلی مقرر در
فصل یک این موافقتنامه تصویب خواهد کرد:
ـ بودجه اداری
ـ بودجه همکاریهای فنی
ـ بودجه ترویج
۲ـ بودجه اداری از طریق حق عضویت اعضاء و هر درآمد مربوط دیگری که به‌دست‌آید،
تأمین خواهد شد. مبلغ حق عضویت هر عضو به تناسب سهم مشارکت آن که در ماده (۸) این
موافقتنامه مقرر شده، است، احراز خواهد شد.
۳ـ بودجه همکاریهای فنی از راههای زیر تأمین خواهد شد:
(الف) مبلغ حق عضویت هر عضو که به نسبت سهم مشارکت آن که در ماده (۸) این
موافقتنامه مقرر شده است، احراز خواهد شد،
(ب) یارانه‌ها، کمک مالی داوطلبانه اعضاءکه به وسیله مقرراتی که در موافقتنامه¬ای
که بین شورای بین¬المللی زیتون و عضو اعطاء کننده منعقد خواهد شد تعیین می¬شود.
(پ) هر درآمد مربوط دیگری که به دست می‌آید.
۴ـ بودجه ترویج از راههای زیر تأمین خواهد شد:
(الف) مبلغ حق عضویت هر عضو که به نسبت سهم مشارکت آن که در ماده (۸) این
موافقتنامه مقرر شده است، احراز خواهد شد.
(ب ) کمک مالی داوطلبانه اعضاء که به وسیله مقرراتی که در موافقتنامه‌ای که بین
شورای بین‌المللی زیتون و عضو اعطاء کننده منعقد خواهد شد، تعیین می‌شود،
(پ) مبالغ اهداء شده از سوی دولتها و یا دیگر منابع، و
(ت) هر درآمد مربوط دیگری که به دست می‌آید.
۵ ـ شورای بین¬المللی زیتون می‌تواند اشکال دیگری از کمک‌های تکمیلی دیگری از جمله
خدمات، تجهیزات علمی و فنی و یا کارکنانی را که ممکن است نیازهای برنامه¬های مصوب
را برآورده کنند، دریافت نماید.
به علاوه شورای بین¬المللی زیتون به عنوان بخشی از توسعه همکاریهای بین‌المللی،
تلاش خواهدکرد چنین منابع مالی ضروری و یا کمکهای فنی را تا آنجا که قابل دریافت
باشد از سازمانهای صلاحیتدار بین¬المللی، منطقه ای یا ملی اعم از مالی یا انواع
دیگر به دست آورد.
کمکهای فوق توسط شورای اعضاءبه بودجه همکاریهای فنی یا بودجه ترویج یا هر دو بودجه
اختصاص داده خواهد شد.
۶ ـ مبالغ بودجه‌های اداری، همکاریهای فنی و ترویج را که در طول یک سال تقویمی
مصرف نشده باشد ‌می‌توان به عنوان تأمین مالی قبلی بودجه‌های مربوط، به سال‌های
تقویمی آینده منتقل کرد و طبق سهم مشارکت هر عضو برای سال تقویمی مربوط حواله
نمود.
چنین مبالغی تحت هیچ شرایطی به بودجه¬های دیگر انتقال نخواهد یافت مگر این‌که
شورای اعضاء تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
ماده ۱۶ـ بودجه اداری
علاوه بر بودجه¬های موضوع ماده (۱۵) این موافقتنامه، وجوهی که برای مقاصد اداری در
نظر گرفته شده و برای آنها مقرراتی در آئین کار مقرر شده است نیز می‌تواند در
اختیار شورای بین‌المللی زیتون قرار گیرد.
ماده ۱۷ـ پرداخت حق عضویت
۱ـ شورای اعضاء هرسال، در اجلاس سالانه خود مبلغ حق عضویتی را که هر عضو برای سال
تقویمی بعد پرداخت خواهد نمود تعیین خواهد کرد که بر اساس تعداد سهم مشارکت هر عضو
همان ‌گونه که در ماده(۸) این موافقتنامه مقرر گردیده، محاسبه خواهد‌شد.
۲ـ شرایط اولیه هر عضوی که بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، عضو آن
می‌شود، توسط شورای اعضاء ارزیابی خواهدشد. حق عضویت عضو جدید براساس سهمی که به
آن عضو اختصاص داده شده است و سهم باقیمانده سال مورد بحث در زمان پیوستن عضو
جدید، محاسبه خواهد شد ولی مبالغ برآورد شده برای اعضاء دیگر برای آن سال تغییر
نخواهد یافت.
۳ـ حق‌عضویت موضوع ماده (۱۵) این موافقتنامه در اولین روز سال تقویمی که برای آن
سال ارزیابی شده است، قابل پرداخت خواهد بود. حق عضویت به یورو محاسبه گردیده و به
آن ارز یا مبلغ معادل آن به هر ارز قابل تبدیل دیگری قابل پرداخت خواهد بود.
۴ـ شورای اعضاء در شروع سال تقویمی از اعضاء درخواست خواهد کرد تا حق عضویت خود را
در اسرع وقت پرداخت نمایند تا شورای بین¬المللی زیتون بتواند به ‌طور عادی فعالیت
نماید و فعالیتهایی را که در سال تقویمی مربوط، برنامه‌ریزی شده‌است، انجام بدهد.
اگر عضوی نتواند در شش ماه اول سال تقویمی حق عضویت خود را بپردازد، شورای اعضاء
از وی خواهد خواست که در سه ماهه بعد آن را پرداخت نماید. اگر در دو فرصت داده‌شده
این کار انجام نشود، موضوع در اجلاس عادی به اطلاع شورای اعضاء رسانده خواهد شد.
هرعضوی که در پرداخت حق عضویت خود تأخیر داشته در مشارکت در تصمیم گیریهای شورای
اعضاء و حفظ منصب انتخابی در شورای اعضاء و کار گروهها و کارگروههای فرعی آن، خود
به خود تا پرداخت کامل حق عضویت، به حالت تعلیق در خواهد آمد. شورای اعضاء بعد از
استماع نظرات عضوی که در پرداخت تأخیر داشته است، هر تصمیم مناسب دیگری را که باید
اعمال نماید، اتخاذ خواهد کرد.
۵ ـ هیچ تصمیم شورای اعضاء نمی¬تواند عضوی را از تعهدات مالی به موجب این
موافقتنامه معاف نماید.
ماده ۱۸ـ کنترل مالی
۱ـ کنترل مالی شورای بین¬المللی زیتون توسط کار گروه مالی طبق ماده‌(۱۱) این
موافقتنامه انجام خواهد شد.
۲ـ اظهار نامه‌های مالی شورای بین¬المللی زیتون برای سال تقویمی قبلی که توسط
حسابرس مستقلی تأیید شده، به کارگروه مالی ارائه خواهد شد که پس از بررسی حسابها،
آنها را به شورای اعضاء به‌منظور تصویب و انتشار در اجلاس سالانه آن تقدیم خواهد
کرد.
شورای اعضاء حسابرسی مستقل را با برگزاری مناقصه¬ای که در آن حداقل سه شرکت تخصصی
مربوط شرکت کرده باشند، معین خواهد کرد.
حسابرس مستقل نمی¬تواند برای مدت بیش از سه سال تعیین شود.
هر شرکتی که برای حسابرسی حسابهای شورای بین¬المللی زیتون انتخاب شده‌باشد
نمی¬تواند به‌عنوان حسابرس در طول نه‌سال آینده در دوره اعتبار این موافقتنامه
فعالیت نماید.
۳ـ به علاوه، شورای اعضاءدر اجلاس سالانه خود گزارشهای مربوط به موارد زیر را
بررسی و تصویب خواهد کرد:
ـ تأیید مدیریت بودجه‌ها، داراییها و نقدینگی شورای بین¬المللی زیتون.
ـ نظم و ترتیب عملکردهای مالی و مطابقت آنها با قواعد و مقررات و شروط بودجه‌ای
لازم‌الاجراء.
ماده ۱۹ـ تصفیه
۱ـ شورای اعضاء اگر منحل شود ابتدا اقداماتی را که در بند (۵) ماده (۴۷) این
موافقتنامه، قید شده است، اتخاذ خواهد نمود.
۲ـ در زمان انقضاء این موافقتنامه و در صورتی که تمدید یا تجدید نشود، داراییهای
شورای بین¬المللی زیتون و هر مبلغ تعهد نشده‌ای که از وجوه موضوع ماده (۱۶) ناشی
شده است، و نیز مبالغ تعهد نشده بودجه‌های موضوع ماده (۱۵) این موافقتنامه به
اعضاء به تناسب کل سهم مشارکت آنها در آن زمان باز پرداخت خواهد شد. کمک‌های مالی
داوطلبانه موضوع جزء (ب) بند (۴) و جزء (ب) بند (۵) ماده (۱۵) این موافقتنامه و
مبالغ اهداء شده موضوع جزء (پ) بند(۵) ماده(۱۵) این موافقتنامه به اعضاء یا اهداء
کننده مربوط پرداخت خواهد شد.
قسمت سوم ـ مقررات اقتصادی و استاندارد سازی
فصل پنجم ـ نامگذاری و تعریف روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون، تعیین
علائم جغرافیایی
ماده ۲۰ـ کاربرد نامگذاری « روغن زیتون»
۱ـ نامگذاری « روغن زیتون» محدود به روغنی خواهد شد که منحصراً از زیتـون به دست
آمده باشد صرف‌نظر از روغنی که از حلال¬ها یا فرایند واکنش استری شدن مجدد و هر
مخلوطی با سایر روغنها به دست آمده باشد.
۲ـ در هیچ موردی نامگذاری « روغـن زیتون» به تنهایـی برای اشاره به تفاله زیتون
مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
۳ـ اعضاء متعهد می¬شوند از کاربرد نامگذاری « روغن زیتون» در تجارت ملی و
بین‌المللی خود به تنهایی یا با ترکیبی از لغات دیگر، که مطابق با این ماده نیست،
ممانعت نمایند.
ماده۲۱ـ نامگذاریها و تعاریف روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون
۱ـ تعاریف طبقه بندیهای مختلف روغن زیتون و روغن تفاله زیتون به شرح زیر در پیوست
(ب) این موافقتنامه شرح داده شده است:
الف ـ روغن زیتون
(۱) روغن زیتون طبیعی
(الف) روغن زیتون طبیعی مناسب برای مصرف:
۱ـ روغن زیتون کاملاً طبیعی
۲ـ روغن زیتون طبیعی
۳ـ روغن زیتون طبیعی معمولی
(ب) روغن زیتون طبیعی که برای مصرف مناسب نیست:
روغن زیتون طبیعی چراغی
(۲) روغن زیتون تصفیه شده
(۳) روغن زیتون
ب ـ روغن تفاله زیتون
(۱) روغن خام تفاله زیتون
(۲) روغن تصفیه شده تفاله زیتون
(۳) روغن تفاله زیتون
۲ـ تـعاریف انواع کنسرو زیـتون به شرح زیر در پیوسـت (پ) این موافقـتنامه شرح داده
شده است:
(الف) زیتون سبز
(ب) زیتون تغییر رنگ داده
(پ) زیتون سیاه
۳ـ شورای اعضاء می¬تواند برای طبقه بندی روغنها و انواع کنسرو زیتون که در این
ماده پیش بینی شده و تعاریفی که در پیوستهای (ب) و (پ) این موافقتنامه آمده است،
هر اصلاحیه‌ای را که لازم یا مناسب می‌داند، اعمال نماید.
ماده ۲۲ـ تعهدات اعضاء
۱ـ اعضاء شورای بین¬المللی زیتون متعهد می¬شوند تا نام گذاریهایی را که در
پیوستهای (ب) و (پ) این موافقتنامه شرح داده شده در تجارت بین¬المللی خود اجراء و
استفاده از آنها را در تجارت داخلی خود تشویق نمایند.
۲ـ شورای اعضاء استاندارد‌های معیار کیفیت قابل اجراء در تجارت بین‌المللی اعضاءرا
طبق بند(۳) ماده (۲۵) این موافقتنامه تعیین خواهد کرد.
۳ـ اعضاء متعهد می¬شوند تا تعریف نامگذاری و علائم جغرافیایی را که می¬تواند مورد
توجه اقتصادی اعضاء باشد و نیز حداقل مقررات قانونی ملی که برای تضمین حمایت از
چنین شاخص‌هایی لازم است را به تفصیل بررسی نمایند. بدین منظور شورای بین‌المللی
زیتون روش‌هایی را برای تدوین برنامه شناسایی متقابل چنین شاخص هایی را تأمین
خواهد کرد.
۴ـ علائم جغرافیایی، در صورت تعیین فقط برای روغن زیتون طبیعی و کنسرو زیتون متعلق
به طبقه بندی فوق العاده تجاری که باتوجه به مقررات مربوط این محصولات تولید
شده‌اند، به کار برده خواهد شد.
۵ ـ علائم جغرافیایی می¬تواند فقط به‌منظور تطابق با شرایطی که توسط قانون کشور
مبدأ مقرر شده است، به‌کار برده شود.
۶ ـ اعضاءبه ویژه متعهد می¬شوند طرحی برای شناسایی متقابل علائم جغرافیایی به
منظور تضمین حمایت از علائم جغرافیایی که به موجب قانون ملی اعضاء به اعتبار سمت و
مقام، حمایت شده را تدوین نمایند و استفاده از چنین علائم جغرافیایی و نامگذاری
روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون در قلمرو خود را اگر با این اصول
مغایر باشد، ممنوع و با آن مقابله کنند.
این تعهدات درمورد همه نوشته¬هایی که روی بسته بندی، صورتحسابها، یادداشتهای
محموله و اسناد تجاری قرارمی¬گیرد یا در تبلیغات استفاده می¬شود و اسامی تجاری،
اسامی ثبت شده و توضیحاتی که به بازاریابی بین¬المللی روغن زیتون، روغن تفاله
زیتون و کنسرو زیتون مربوط می¬شود، تا آنجا که چنین نوشته‌هایی ممکن است موجب بیان
اظهارات واهی یا اشتباه در مورد مبدأ، منشأ یا کیفیت روغن زیتون، روغن تفاله زیتون
یا کنسرو زیتون شود، اعمال خواهد شد.
ماده ۲۳ـ اختلافات و مصالحه
۱ـ هر اختلافی در رابطه با علائم جغرافیایی که از تفسیر مقررات این فصل یا از
مشکلات اجرائی آن ناشی شود، اگر با انجام مذاکرات مستقیم برطرف نشده باشد، توسط
شورای اعضاءبررسی خواهد شد.
۲ـ شورای اعضاء تلاش خواهد کرد تا بعد از أخذ نظر هیأت مشورتی به گونه‌ای که در
بند (۱) ماده (۳۷) این موافقتنامه پیش‌بینی‌شده‌است، و پس از مشورت با سازمان
جهانی مالکیت معنوی، سازمان حرفه‌ای صلاحیتدار و در صورت لزوم با اتاق بازرگانـی
بین‌المللی و موسسات تخصصی بین¬المللی تجزیه و تحلیل شیمیایی، اختلاف را رفع
نماید. اگر این روش موفقیت‌آمیز نبود و پس از این که شورای اعضاء مشخص کرد که هر
روشی برای نیل به توافق به‌کار گرفته است، اعضاء مربوط حق دارند در مرحله پایانی
به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه نمایند.
فصل ششم ـ استاندارد سازی بازارهای محصولات زیتون
ماده ۲۴ـ بررسی شرایط و توسعه در بازار روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو
زیتون
۱ـ در چهارچوب اهداف کلی مندرج در ماده (۱) و به منظور کمک به استاندارد سازی
بازار روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون و تصحیح هر ناهماهنگی بین عرضه
و تقاضای بین‌المللی به دلیل برداشت نامنظم یا عوامل دیگر، اعضاء همه اطلاعات،
آمار و اسناد لازم در مورد روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون را در
دسترس شورای بین¬المللی زیتون قرار خواهند داد و به آن ارائه خواهند کرد.
۲ـ شورای اعضاء در اجلاس سالانه، خود، تناسب محصولات زیتون و برآورد کلی از عرضه
و تقاضای روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون بر اساس اطلاعات ارسال‌شده
توسط هر عضو به موجب ماده (۳۶) این موافقتنامه، و نیز اطلاعات ارسال شده به شورای
بین¬المللی زیتون توسط دولت کشورهایی که عضو این موافقتنامه نمی¬باشند و هر
اطلاعات آماری مربوط دیگری که در خصوص موضوع در دسترس شورای بین‌المللی زیتون
می‌باشد را به طورتفصیلی بررسی خواهد کرد. شورای اعضاء با توجه به همه اطلاعات
قابل دسترس خود شرایط بازار را بررسی خواهد کرد و از عرضه و تقاضای تمامی محصولات
زیتون برآورد کلی را به عمل خواهد آورد و می¬تواند اقداماتی را که مطلوب می‌داند
به اعضاء پیشنهاد نماید.
ماده ۲۵ـ استاندارد سازی بازار محصولات زیتون
۱ـ شورای بین¬المللی زیتون به منظور ارائه پیشنهاداتی به اعضاء برای دستیابی به
تراز بین تولید و مصرف و به‌طور کلی استاندارد سازی بازار محصولات زیتون در طولانی
مدت با انجام اقدامات مناسب، مطالعاتی را انجام خواهد داد.
۲ـ شورای بین¬المللی زیتون به منظور استانداردسازی مزبور، مطالعاتی را نیز انجام
خواهد داد تا راه حلهای مناسبی را برای مشکلاتی که ممکن است در مورد سیر تکاملی
بازار بین¬المللی روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون ایجاد شود، از طریق
ترتیبات مناسب و با در نظر گرفتن ناهماهنگی‌های بازار ناشی از تورم در محصولات یا
عوامل دیگر، پیشنهاد نماید.
۳ـ شورای بین¬المللی زیتون راهها و ابزار تضمین توسعه تجارت بین‌المللی و افزایش
مصرف روغن و کنسرو زیتون را بررسی خواهد کرد. به ویژه پیشنهادات مناسبی را در
موارد زیر به اعضاء مربوط ارائه خواهد کرد:
(الف) تصویب و استفاده از قرارداد بین¬المللی استاندارد برای معاملات روغن زیتون،
روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون.
(ب) تشکیل و عملی کردن دفتر داوری و مصالحه بین‌المللی به‌منظور پرداختن به
اختلافات مربوط به معاملات روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون.
(پ) استفاده از استانداردهای خواص فیزیکی، شیمیایی و واکنشی روغن زیتون، روغن
تفاله زیتون و کنسرو زیتون.
(ت) استفاده از روش تجزیه و تحلیل یکسان.
۴ـ شورای بین¬المللی زیتون هر اقدامی را که برای جلوگیری از رقابت ناسالم در سطح
بین‌المللی، از جمله رقابت دولتهایی که عضو این موافقتنامه نیستند یا اشخاص تبعه
دولتهای مزبور مفید تلقی می‌کند، انجام خواهد داد.
قسمت چهارم ـ مقررات فنی
فصل هفتم ـ همکاریهای فنی در بخش زیتون
ماده ۲۶ـ برنامه¬ها و فعالیتها
۱ـ شورای بین¬المللی زیتون به‌منظور دستیابی به اهداف کلی مندرج در ماده (۱) این
موافقتنامه در رابطه با همکاریهای فنی مربوط به زیتون و محصولات زیتون، از طریق
شورای اعضاء خود، برنامه¬های فعالیتهای مربوط به موارد مزبور را تدوین، ترغیب و
تشریح خواهد کرد.
۲ـ این قبیل همکاریهای فنی، کاشت زیتون، استخراج روغن زیتون و صنایع کنسرو زیتون
را دربرخواهد گرفت.
۳ـ شورای بین¬المللی زیتون می¬تواند برای ترویج همکاریهای فنی به‌طور مستقیم اقدام
نماید.
۴ـ شورای بین¬المللی زیتون می¬تواند در مورد فراخوانی همکاری واحدها و یا مؤسسات
عمومی یا خصوصی، خواه ملی یا بین¬المللی، به منظور اجراء همه یا بخشی از مقررات
این فصل تصمیم‌گیری نماید. همچنین می¬تواند به نهادهای فوق الذکر کمک مالی نماید و
یا در چهارچوب بودجه‌ای، سهمی را اعطاء نماید.
ماده ۲۷ـ تحقیق و توسعه
۱ـ شورای بین¬المللی زیتون، از طریق شورای اعضاء خود هر پیشنهادی برای انجام
پروژه¬های تحقیق و توسعه عام المنفعه برای اعضاء را بررسی و اقداماتی را که در این
زمینه مناسب هستند، اتخاذ خواهد کرد.
۲ـ شورای بین¬المللی زیتون می¬تواند خواستار همکاری مؤسسات، آزمایشگاهها و مراکز
تحقیقاتی تخصصی برای کاربـرد، کنترل، استفاده و انتشار نتایج برنامه‌های تحقیق و
توسعه در جهت منافع اعضاءگردد.
۳ـ شورای بین¬المللی زیتون مطالعات لازم را در مورد عواید اقتصادی که انتظار
می‌رود از کاربرد نتایج برنامه¬های تحقیق و توسعه حاصل شود، انجام خواهد داد.
ماده ۲۸ـ آموزش و فعالیتهای خاص
۱ـ شورای بین¬المللی زیتون، از طریق شورای اعضاء خود، اقدامات لازم را برای
برگزاری دوره¬های آموزشی و بازآموزی در سطوح مختلف برای کارشناسان فنی در بخش
زیتون به ویژه برای کارشناسان اعضائی که جزء کشورهای درحال توسعه هستند، انجام
خواهد داد.
۲ـ شورای بین¬المللی زیتون، انتقال فناوری از اعضائی که در زمینه کاشت زیتون،
استخراج روغن زیتون و فنون فرآوری کنسرو زیتون بسیار پیشرفته هستند به اعضائی که
جزء کشورهای در حال توسعه هستند را مورد تشویق قرار خواهد داد.
۳ـ شورای بین¬المللی زیتون هرگونه همکاری فنی را که مشاوران و کارشناسان را قادر
سازد آنها را در اختیار اعضائی قرار دهند که خواستار خدمات مزبور هستند، تسهیل
خواهد نمود.
۴ـ شورای بین¬المللی زیتون شرکت نمایندگان و کارشناسان اعضاء در اجلاسهای عمومی
یا علمی تخصصی را تسهیل خواهد کرد.
۵ ـ شورای اعضاء به ویژه موارد زیر را انجام خواهد داد:
(الف) انجام مطالعات و فعالیتهای خاص،
(ب) برگزاری یا ترویج برگزاری جلسات و فراهمایی‌های بین¬المللی،
(پ) جمع آوری اطلاعات فنی و توزیع آنها در بین همه اعضاء
(ت) ترویج فعالیتهای هماهنگ مربوط به همکاریهای فنی بین اعضاء در زمینه کاشت
زیتون، استخراج روغن زیتون و صنایع کنسرو زیتون، از جمله اقدام در چهارچوب
برنامه¬ریزی منطقه¬ای یا درون منطقه‌ای
(ث) ترغیب همکاریهای دو یا چند جانبه‌ای که می¬تواند به شورای بین‌المللی زیتون در
دستیابی به اهداف این موافقتنامه کمک کند.
فصل هشتم ـ سایر اقدامات
ماده ۲۹ـ سایر اقدامات
شورای بین‌المللی زیتون موارد زیر را انجام خواهد داد:
(الف) ترویج و هماهنگ کردن تحقیقات و مطالعات مناسب در مورد ارزش زیستی روغن و
کنسرو زیتون، با اشاره ویژه به کیفیت غذایی و سایر خواص طبیعی آن.
(ب ) تدوین استانداردهایی که محصولات زیتون و روشهای مربوط به تجزیه و تحلیل و
نیز هر استاندارد دیگرمربوط به بخش زیتون را پوشش می‌دهد، با کمک نهادهای متخصص.
(پ) اتخاذ هر اقدام مناسب برای تدوین خلاصه‌ای از رویه‌های مقرر شده درمورد تجارت
عادلانه برای تجارت بین¬المللی روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون.
قسمت پنجم ـ مقررات تبلیغاتی
فصل نهم ـ ترویج مصرف جهانی روغن و کنسرو زیتون
ماده ۳۰ـ برنامه¬هایی برای ترویج مصرف روغن و کنسرو زیتون
۱ـ اعـضاء تعهد می‌کنند فعالیـتهای ترویـجی عمـومی را به طور مشترک انجام بدهند تا
مصرف جهانی روغن و کنسرو زیتون، بر اساس استفاده از نامگذاری روغن و کنسرو زیتون
خوراکی که به ترتیب در پیوستهای (ب) و (پ) تعریف شده است، افزایش یابد.
۲ـ فعالیتهای مزبور به صورت سلسله اقدامات اطلاعاتی و آموزشی خواهد بود و به خواص
واکنشی و شیمیایی روغن و کنسرو زیتون و نیز خواص غذایی و درمانی و دیگر خواص خواهد
پرداخت.
۳ـ هدف اقدامات تبلیغاتی مطلع کردن مصرف‌کننده¬ها در مورد نامگذاری، مبدأ و منشأ
روغن و کنسرو زیتون خواهد بود و توجه خواهد شد تا تضمین گردد که کیفیت، منشأ یا
مبدأ یکی به دیگری ترغیب یا ترجیح داده نمی‌شود.
۴ـ برنـامه¬های تبلـیغاتی که قرار است به موجب این ماده انجام شود توسط شورای
اعضاء با در نظر گرفتن منابعی که قابل دسترس آن می¬باشد، مورد تصمیم‌گیری قرار
خواهد گرفت. اولویت به اقدام در کشورهایی که مصرف کننده عمده هستـند و در
کشـورهایی که مصـرف روغن زیتون و کنسرو زیتون احتمالا در حال افزایش است، داده
خواهد شد.
۵ ـ منابع بودجه ترویج با در نظر گرفتن معیار‌های زیر مصرف خواهد شد:
(الف) حجم مصرف و امکانات توسعه بازارهای موجود.
(ب) ایجاد مکانهای عرضه جدید برای روغن و کنسرو زیتون .
(پ) عواید قابل اکتساب از مخارج ترویج.
۶ ـ شورای اعضاءهمه منابع تخصیص داده شده به‌منظور اهداف مشترک ترویج را اداره
خواهد کرد. شورا برآورد سالانه درآمدها و مخارج مربوط به این ترویج را به عنوان
پیوست بودجه خود، تهیه خواهد کرد.
۷ـ در صورتی که یکی از اعضاء سازمان یا شخصی برای انجام فعالیتهای تبلیغاتی کمک
داوطلبانه پرداخت نموده باشد، شورای اعضاء دستورالعملهای ناظر بر استفاده از این
قبیل منابع را در چهارچوب توافق مشخص بین شورای بین¬المللی زیتون و طرف اهداءکننده
تصویب خواهد کرد.
۸ ـ شورای بین¬المللی زیتون مسؤول اجراء فنی برنامه¬های تبلیغاتی خواهد بود و
می‌تواند آن را به نهادهای تخصصی که طبق آئین کارانتخاب شده‌اند واگذار نماید.
ماده ۳۱ـ برچسب ضمانت بین‌المللی شورای بین¬المللی زیتون
شورای اعضاء می¬تواند مقرراتی را در مورد کاربرد برچسب ضمانت بین‌المللی کیفیت که
تضمین‌کننده رعایت استانداردهای بین¬المللی شورای بین‌المللی زیتون است، تصویب
نماید.
قسمت ششم ـ سایرمقررات
فصل دهم ـ تعهدات متفرقه
ماده۳۲ـ تعهدات کلی
اعضاء متعهد می¬شوند که هیچ اقدامی را که با تعهدات آنها به موجب این موافقتنامه
یا اهداف کلی مندرج در ماده (۱) مغایرت داشته باشد، اتخاذ نکنند.
ماده ۳۳ـ مسؤولیت مالی اعضاء
طبق اصول کلی حقوق، مسؤولیت مالی هر یک از اعضاء در قبال شورای بین¬المللی زیتون و
دیگر اعضاء محدود به تعهدات آن به موجب ماده (۱۵) در رابطه با حق عضویت در
بودجه¬های موضوع همان ماده و حسب مورد به‌موجب ماده (۱۶) که به وجوه اداری اشاره
دارد، خواهد بود.
ماده ۳۴ـ جنبه¬های زیست محیطی و بوم شناختی
اعضاء به جنبه¬های زیست محیطی و بوم شناختی در همه مراحل تولید زیتون و روغن زیتون
توجه لازم را معمول خواهند داشت و متعهد خواهند شد اقداماتی را انجام دهند که
شورای اعضاء ممکن است برای بهبـود یا حل مشکلاتی که در این زمینه با آن روبرو
می¬شوند، لازم بداند.
ماده ۳۵ ـ تشویق مصرف و تجارت بین¬المللی
اعضاء متعهد می¬شوند همه اقدامات مقتضی را به‌منظور تسهیل تجارت، تشویق مصرف روغن
و کنسرو زیتون اتخاذ کنند و از توسعه مناسب تجارت بین¬المللی این محصولات اطمینان
حاصل کنند. بدین منظور آنها متعهد می¬شوند از اصول، قواعد و رهنمودهایی که در
مراجع صلاحیتدار بین¬المللی به تصویب رسانده‌اند، پیروی کنند.
ماده ۳۶ـ اطلاعات
اعضاء متعهد می¬شوند تا همه آمارها، اطلاعات و اسناد به ویژه هر اطلاعاتی که به
منظور برقراری تناسب برای روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون و کسب آگاهی
از سیاستهای ملی اعضاء در مورد محصولات زیتون را که شورای بین‌المللی زیتون برای
ایفاء وظائف خود به موجب این موافقتنامه به آنها نیاز دارد، در دسترس آن قرارداده
و برای آن فراهم کنند.
فصل یازدهم ـ اختلافها و شکایات
ماده ۳۷ـ اختلافها و شکایات
۱ـ هر اختلافی در مورد تفسیر یا اجراء این موافقتنامه به غیر از اختلاف به موجب
ماده (۲۳) که از طریق مذاکره حل و فصل نشده است بنا به درخواست عضوی که طرف اختلاف
است به شورای اعضاء ارجاع خواهد شد که در غیاب عضو مربوط و در صورت اقتضاء پس از
أخذ نظر هیأت مشورتی (که ترکیب و جزئیات عملیاتی آن در آئین کار مشخص خواهد شد)
تصمیم‌گیری خواهد کرد.
۲ـ نظریه مستند هیأت مشورتی به شورای اعضاء که در همه شرایط اختلاف را پس از بررسی
همه عوامل مربوط حل و فصل خواهد کرد، ارائه خواهد شد.
۳ـ هر شکایتی مبنی بر این‌که عضوی در انجام تعهداتش به موجب این موافقتنامه قصور
کرده است، بر اساس درخواست عضو شاکی به شورای اعضاء ارجاع خواهد شد که در غیاب عضو
مورد نظر و پس از مشورت با اعضاء مربوط و بعد از نظرخواهی از هیأت مشورتی موضوع
بند (۱) این ماده تصمیم‌گیری خواهد کرد.
۴ـ اگر شورای اعضاء دریابد که عضوی این موافقتنامه را نقض کرده است، می‌تواند
مجازاتهایی را در مورد آن عضو، از یک اخطار ساده تا تعلیق حق آن عضو جهت شرکت در
تصمیم گیریهای شورای اعضاء تا زمانی که به تعهدات خود عمل کند، وضع نماید یا طبق
تشریفات‌مقرر در ماده (۴۵) آن عضو را از مشارکت در این‌موافقتنامه محروم نماید.
عضو مذکور در مورد اخیر حق مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری را خواهد داشت.
فصل دوازدهم ـ مقررات نهایی
ماده ۳۸ـ امین اسناد
بدینوسیله دولت اسپانیا به عنوان امین اسناد این موافقتنامه تعیین می¬شود.
ماده ۳۹ـ امضاء، تنفیذ، پذیرش و تصویب
۱ـ این موافقتنامه برای امضاء در مادرید نزد دولت اسپانیا از تاریخ ۱۵ ژوئن تا ۳۱
دسـامبر ۲۰۰۵ میلادی(۲۵/۳/۱۳۸۴ تا ۱۰/۱۰/۱۳۸۴هجری شمسی) توسط دولتهای دعوت شده به
کنفرانس سازمان ملل متحد برای مذاکرات موافقتنامه جایگزین موافقتنامه بین¬المللی
روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ ۱۹۸۶میلادی(۱۳۶۵ هجری شمسی) که در سال ۱۹۹۳میلادی
(۱۳۷۲ هجری شمسی) اصلاح و تمدید شد، مفتوح خواهد بود.
۲ـ هر دولت موضوع بند (۱) این ماده می¬تواند:
(الف) در زمان امضاء این موافقتنامه، اعلام نماید که با امضاء مزبور رضایت خود را
در مورد متعهد شدن به این موافقتنامه ابراز می¬نماید، (امضاء قطعی) یا
(ب) بعد از امضاء این موافقتنامه، با تودیع سندی به امین اسناد، آن را تنفیذ،
پذیرش یا تصویب نماید.
این موافقتنامه برای امضاء، تأیید، پذیرش یا تصویب اتحادیه اروپا مفتوح خواهد بود.
۳ـ اسناد تأیید، پذیرش یا تصویب نزد امین اسناد، تودیع خواهد شد.
ماده ۴۰ـ الحاق
۱ـ هر دولتی می¬تواند بر اساس شرایطی که توسـط شورای بین¬المللی زیتون از طریق
شورای اعضاء آن تعیین شده است و شامل تعداد سهام مشارکت و محدود زمانی برای تودیع
اسناد الحاق خواهد بود، به این موافقتنامه ملحق گردد. به هرحال، شورای اعضاء
می¬تواند برای دولتهایی که قادر نیستند در محدوده زمانی مندرج در شرایط الحاق،
ملحق شوند، زمان را تمدید نماید. به محض الحاق، چنین تلقی خواهد شد که نام دولت
مزبور در پیوست (الف) این موافقتنامه به همراه سهام مشارکت آن که در شرایط الحاق
تعیین شده است، درج گردیده است.
این موافقتنامه برای الحاق اتحادیه اروپا مفتوح خواهد بود.
۲ـ الحاق با سپردن سند الحاق به امین اسناد نافذ خواهد شد. سند الحاق باید بیان
کند که دولت مزبور همه شرایط مقرر شده توسط شورای بین¬المللی زیتون را می‌پذیرد.
ماده ۴۱ـ اطلاعیه اجراء موقت
۱ـ دولت امضاء کننده‌ای که می¬خواهد این موافقتنامه را تنفیذ، پذیرش یا تصویب کند،
یا دولتی که شورای اعضاء شرایطی را برای الحاق آن وضع کرده است، اما هنوز
نمی‌تواند سند خود را تودیع نماید، می¬تواند، در هر زمانی، به امین اسناد اعلام
کند که این موافقتنامه را در صورت لازم الاجراء شدن طبق ماده‌(۴۲) یا چنانچه قبلاً
لازم‌الاجراء شده باشد، به صورت موقت اجراء خواهد کرد.
۲ـ دولتی که به موجب بند (۱) این ماده اعلام کرده است این موافقتنامه از زمانی
لازم‌الاجراء می‌شود یا در صورتی که قبلاً لازم الاجراء شده باشد در تاریخ معینی
اجراء خواهد کرد، از آن تاریخ تا زمانی که سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود
را تودیع نماید، به عنوان عضو موقت خواهد بود و بدین ترتیب عضو می¬شود.
ماده ۴۲ ـ لازم‌الاجراء شدن
۱ـ این موافقتنامه به‌طور قطعی از روزی که حداقل پنج دولت از بین دولتهای مذکور در
پیوست (الف) این موافقتنامه و دارای حداقل نوددرصد(۹۰%) سهام مشارکتی، این
موافقتنامه را به طور قطعی امضاء کرده باشند، یا آن را تنفیذ، پذیرش یا تصویب کرده
یا به آن ملحق شده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ اگر، در اول ژانویه سال ۲۰۰۶ میلادی(۱۱/۱۰/۱۳۸۵ هجری شمسی) این موافقتنامه به
موجب بند(۱) این ماده لازم‌الاجراء نشده باشد، اگر تا آن تاریخ پنج دولت که شرط
درصد موضوع بند (۱) این ماده را برآورده می‌کنند این موافقتنامه را به طور قطعی
امضاء کرده باشند، یا آن را تنفیذ، پذیرش یا تصویب کرده یا امین اسناد را از این
که این موافقتنامه را به‌صورت موقت اجراء خواهند کرد، مطلع کرده باشند به طور موقت
لازم‌الاجراء خواهد شد.
۳ـ اگر تا تاریخ اول ژانویه سال ۲۰۰۶ میلادی(۱۱/۱۰/۱۳۸۵ هجری شمسی) الزامات
لازم‌الاجراء شدن به موجب بندهای(۱) یا(۲) این ماده برآورده نشده باشد، امین اسناد
دولتهایی را که این موافقتنامه را امضاء کرده، یا آن را تنفیذ، پذیرش یا تصویب
کرده‌اند یا اعلام کرده‌اند که این موافقتنامه را به طور موقت اجراء خواهند کرد،
دعوت خواهد کرد تا در مورد لازم‌الاجراء شدن کلی یا جزئی این موافقتنامه به‌طور
قطعی یا موقت، میان خود در تاریخی که ممکن است مشخص کنند، تصمیم‌گیری کنند.
۴ـ برای هردولتی که امین اسناد را به موجب ماده (۴۱) مطلع نکرده است کـه به‌طور
موقت این موافقتنامه را اجراء خواهدکرد و سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق را پس
از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه تودیع نماید، این موافقتنامه در تاریخ تودیع
سند مزبور لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۴۳ـ اصلاحات
۱ـ شورای بین¬المللی زیتون، از طریق شورای اعضاء خود می¬تواند اصلاحات این
موافقتنامه را به اعضاءپیشنهاد نماید.
۲ـ اصلاحات پیشنهادی توسط شورای اعضاء طبق ماده (۹) موافقتنامه، تصویب خواهد شد و
برای همه اعضاء نود روز پس از این‌که امین اسناد اطلاعیه تصمیم شورای اعضاءرا
دریافت کند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۴۴ـ کناره‌‌گیری
۱ـ هر عضوی می¬تواند در هر زمانی بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه با صدور
اطلاعیه کتبی به امین اسناد از عضویت در این موافقتنامه کناره‌گیری کند. عضو مربوط
همزمان شورای بین‌المللی زیتون را به طور کتبی از اقدامی که انجام داده است، مطلع
خواهد نمود.
۲ـ کناره‌گیری از عضویت به موجب این ماده، (۹۰) روز بعداز این‌که اطلاعیه توسط
امین اسناد دریافت شود، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۴۵ـ محرومیت
بدون لطمه زدن به ماده (۳۷)، اگر شورای اعضاء تصمیم بگیرد که هر عضوی در حال نقض
تعهدات خود به موجب این موافقتنامه می¬باشد و بنابراین تصمیم بگیرد که این نقض
صدمه قابل توجهی به اجراء موافقتنامه می¬زند، می‌تواند، با تصمیم مستدل اعضاء دیگر
که در غیاب عضو مربوط أخذ شده است، آن عضو را از عضویت در این موافقتنامه محروم
نماید. شورای بین¬المللی زیتون بدون درنگ امین اسناد را از تصمیم خود آگاه خواهد
نمود. عضویت عضو مورد بحث سی‌روز بعد از تاریخ تصمیم شورای اعضاء از اعتبار ساقط
خواهد شد.
ماده ۴۶ـ تسویه حساب
۱ـ شورای اعضاء با توجه به تمامی تعهداتی که مستلزم پیامدهای قانونی برای شورای
بین‌المللی زیتون است و پیامد‌هایی نیز بر روی حق عضویت عضوی دارد که از این
موافقتنامه کناره‌گیری کرده یا از عضویت در شورای بین¬المللی زیتون محروم شده یا
به گونه دیگری عضویت آن در این موافقتنامه پایان یافته است و نیز زمانی که لازم
است تا از انتقال مناسب، به ویژه وقتی که این قبیل تعهدات قرار است منقضی شود،
اطمینان حاصل گردد، هر تسویه حسابی را که عادلانه تشخیص دهد، مشخص خواهد کرد.
با وجود مقررات بند فوق، عضو مزبور متعهد خواهد بود مبالغی را که باید در رابطه با
زمانی که عضو بوده است، به شورای بین‌المللی زیتون پرداخت می‌کرده است، پرداخت
نماید.
۲ـ به محض فسخ این موافقتنامه، عضو موضوع بند (۱) این ماده در مورد عواید تصفیه
یا داراییهای دیگر شورای بین¬المللی زیتون، هیچ حقی نخواهد داشت و در مورد هر بخش
از کسر بودجه شورای بین¬المللی زیتون (در صورت وجود) مسؤولیت نخواهد داشت.
ماده ۴۷ـ دوره اعتبار، ادامه، تمدید و فسخ
۱ـ این موافقتنامه تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۰/۱۰/۱۳۹۳ هجری شمسی)
لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند مگر این‌که شورای بین¬المللی زیتون از طریق شورای
اعضاء خود تصمیم بگیرد آن را تمدید کند، یا ادامه بدهد، تجدید یا طبق مقررات این
ماده از قبل فسخ کند.
۲ـ شورای بین¬المللی زیتون، از طریق شورای اعضاء خود می‌تواند تصمیم بگیرد تا
حداکثر دو دوره دوساله این موافقتنامه را تمدید نماید. هر عضوی که چنین تمدیدی را
برای این موافقتنامه نپذیرد شورای بین¬المللی زیتون را از موضوع مطلع خواهد نمود و
از زمان شروع تمدید، عضویت آن در این موافقتنامه پایان خواهد یافت.
۳ـ اگر قبل از۳۱دسامبرسال ۲۰۱۴میلادی(۱۰/۱۰/۱۳۹۳هجری‌شمسی) یا قبل از انقضاء دوره
تمدید موضوع بند (۲) این ماده حسب مورد موافقتنامه یا پروتکل جدیدی برای تمدید این
موافقتنامه مورد مذاکره قرار گرفته اما هنوز به‌ صورت قطعی یا موقت به مورد اجراء
گذاشته نشده باشد این موافقتنامه پس از تاریخ انقضاء آن تا زمان لازم‌الاجراء شدن
موافقتنامه با پروتکل جدید، لازم‌الاجراء باقی خواهد ماند. مشروط براین‌که چنین
زمان تمدیدی از دوازده‌ماه بیشتر نشود.
۴ـ شورای بین¬المللی زیتون، از طریق شورای اعضاء خود می¬تواند در هر زمانی تصمیم
بگیرد این موافقتنامه را در تاریخی که ممکن است مشخص نماید، فسخ کند.
۵ ـ علی‌رغم انقضاء یا فسخ این موافقتنامه، شورای بین¬المللی زیتون تا وقتی که
به‌منظور انجام امور تصفیه شورای بین¬المللی زیتون، از جمله تسویه حسابها، لازم
باشد به فعالیت خود ادامه می‌دهد و در طول این زمان دارای اختیارات و وظایفی که
برای اهداف مزبور لازم است خواهد بود.
۶ ـ شورای بین¬المللی زیتون امین اسناد را از هر تصمیم اتخاذ شده به موجب این ماده
آگاه خواهد کرد.
ماده ۴۸ـ حق شرطها
هیچ حق شرطی را نمی¬توان در مورد مقررات این موافقتنامه در نظر گرفت.
با گواهی مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم می‌باشند این
موافقتنامه را در تاریخهای مشخص شده امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در ژنو در تاریخ۲۹ آوریل سال۲۰۰۵ میلادی (۹/۲/۱۳۸۴ هجری‌شمسی)
تنظیم شد. متون این موافقتنامه به زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی و
اسپانیایی از اعتبار یکسان برخوردار هستند.

پیوست ( الف )

سهم مشارکت در بودجه سازمان که طبق ماده (۸) وضع شده است٭

الجزایر ۱۱
اتحادیه اروپا ۸۰۱
کرواسی ۵
مصر ۸
ایران (جمهوری اسلامی) ۵
رژیم اشغالگر قدس ۵
جمهوری عربی لیبی ۵
اردن ۷
لبنان ۵
مراکش ۲۵
جمهوری عربی سوریه ۴۵
صربستان و مونته نگرو ۵
تونس ۷۳
مجموع ۱۰۰۰

٭ محاسبات بر اساس میانگین تولید در دوره زمانی ۲۰۰۳/۲۰۰۲ ـ ۱۹۹۸/۱۹۹۷ (۱۳۷۷ تا
۱۳۸۲) و بر اساس میانگین صادرات برای دوره ۲۰۰۳ـ ۱۹۹۸ (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳) می¬باشد.

پیوست(ب)

نامگذاری و تعاریف روغن زیتون و روغن تفاله زیتون
نامگذاری طبقه بندیهای مختلف روغن زیتون و روغن تفاله زیتون با تعریف مربوط به هر
نامگذاری به شرح زیر آمده است:
۱ـ روغن زیتون روغنی است که منحصراً از میوه درخت زیتون به دست آمده است و عاری از
روغنهایی باشد که با استفاده از حلالها یا واکنش استری شدن مجدد و مخلوط کردن با
هر روغن دیگر به دست آمده است. روغن زیتون به شرح زیرنام گذاری می‌گردد:
الف ـ روغن زیتون طبیعی: روغنی است که منحصراً از میوه درخت زیتون با ابزار مکانیکی
یا فیزیکی دیگری تحت شرایطی، به ویژه شرایط گرمایی که اجازه نمی¬دهد روغن فاسد
شود، به دست می¬آید و هیچ عملیاتی به‌جز شستشو، خرد شدن، مرکز گریزی و صاف کردن
روی آن انجام نشده است. روغن زیتون معمولی به شرح زیر طبقه بندی و نامگذاری خواهد
شد.
۱ـ روغنهای زیتون طبیعی مناسب برای مصرف:
(۱) روغن زیتون کاملا طبیعی: روغن زیتون کاملا طبیعی که یک اسید آزاد به نام اسید
اولئیک دارد که نباید بیشتر از(۸/۰)گرم در هر(۱۰۰)گرم باشد و ویژگیهای دیگر آن با
ویژگیهایی که در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد،
(۲) روغن زیتون طبیعی: روغن زیتون طبیعی که یک اسید آزاد به نام اسید‌اولئیک دارد
که نباید بیشتر از (۲) گرم در هر(۱۰۰)گرم باشد و ویژگیهای دیگر آن با ویژگیهایی که
در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد،
(۳) روغن زیتون طبیعی معمولی: روغن زیتون طبیعی معمولی که یک اسیـد آزاد به نام
اسید اولئیـک دارد که نباید بیشتر از(۳/۳) گرم در هر (۱۰۰)‌گرم باشد و ویژگیهای
دیگر آن با ویژگیهایی که در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد.۱
۲ـ روغن زیتون طبیعی نا مناسب برای مصرف
روغن زیتون طبیعی چراغی: روغن زیتون طبیعی است که یک اسید آزاد به نام اسید
اولئیک دارد که بیشتر از(۳/۳)گرم در هر(۱۰۰)گرم می¬باشد و یا ویژگیهای واکنشی و
دیگر ویژگیهای آن با ویژگیهایی که در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد.
این روغن برای مصرف انسان بعد از تصفیه یا برای مصرف فنی در نظر گرفته می¬شود.
ب ـ روغن زیتون تصفیه شده: روغن زیتونی است که با تصفیه روغن زیتون طبیعی به دست
می¬آید و یک اسید آزاد به نام اسید اولئیک دارد که نباید بیشتر از(۳/۰)گرم در هر
(۱۰۰)گرم باشد و ویژگیهای دیگر آن با ویژگیهایی که در این طبقه‌بندی بیان شده است،
مطابقت دارد.۲
پ ـ روغن زیتون: روغنی است که شامل مخلوطی از روغن زیتون تصفیه شده و روغن زیتون
طبیعی می¬باشد که همان گونه که هستند برای مصرف مناسب می¬باشد. روغن زیتون یک اسید
آزاد به نام اسید اولئیک دارد که نباید از (۱) گرم درهر(۱۰۰)گرم بیشتر باشد و
ویژگیهای دیگر آن با ویژگیهایی که در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد.۳
۲ـ روغن تفاله زیتون: روغنی است که با عملیاتی روی تفاله زیتون توسط حلالها و
سایر عملیات فیزیکی به دست می‌آید. صرف نظر از روغنهایی که از فرآیندهای استری شدن
مجدد و هر مخلوطی از انواع روغنهای دیگر به دست آید و به شرح زیر طبقه بندی
می¬شود:
الف ـ روغن تفاله زیتون خام: روغن تفاله زیتون که خصوصیات آن در این طبقه‌بندی
بیان شده است و بعد از تصفیه برای مصرف انسان، یا برای مصرف فنی در نظر گرفته
می¬شود.
ب ـ روغن تفاله زیتون تصفیه شده: روغنی است که از تصفیه روغن تفاله زیتون خام به
دست می¬آید و یک اسید آزاد، به نام اسید اولئیک دارد که نباید بیشتر از(۳/۰)گرم در
هر(۱۰۰)گرم باشد و خصوصیات دیگر آن با ویژگیهایی که در این طبقه‌بندی بیان شده
است، مطابقت دارد.۴
پ ـ روغن تفاله زیتون: روغنی متشکل از مخلوط روغن تفاله زیتون تصفیه شده و روغن
زیتون طبیعی می¬باشد که همان‌گونه که هستند برای مصرف مناسب است و یک اسید آزاد به
نام اسید اولئیک دارد که نباید بیشتر از (۱) گرم در هر ۱۰۰ گرم باشد و خصوصیات
دیگر آن با ویژگیهایی که در این طبقه بندی بیان شده است، مطابقت دارد. در هیچ
موردی این مخلوط نباید « روغن زیتون» نامیده می¬شود.۵

پیوست (پ)

انواع و نام گذاری کنسرو زیتون
کنسرو زیتون در یکی از انواع زیر طبقه بندی خواهد شد:
۱ـ زیتون سبز: میوه¬هایی که در طول دوره رسیدگی، قبل از تغییر رنگ دادن و وقتی که
به اندازه معمول رسیده باشد، برداشت شود و ممکن است دارای رنگی از سبز تا زرد کم
رنگ باشد.
۲ـ زیتون تغییر رنگ داده: میوه‌هایی که قبل از مرحله رسیدگی کامل با تغییر رنگ
برداشت شود و ممکن است دارای رنگی ازسرخ تا قرمز تیره یا قهوه‌ای باشد.
۳ـ زیتون سیاه: میوه¬هایی که وقتی کاملاً رسیده یا کمی قبل از رسیدگی کامل، برداشت
شود و ممکن است دارای رنگی از قرمز تیره تا بنفش تیره، بنفش تند، سبز تیره یا
قهوه‌ای قرمز فام باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و هشت
ماده وسه‌پیوست درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یکهـزار و
سیصد و هـشتاد و هفت مجلس‌شورای ‌اسلامی تصویـب و در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۸۷ از سوی مجمع
تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ این مـحصول اگر در کشور، اجازه خرده فروشی داشته‌باشد، فقط می‌تواند به طور
مستقیم به مصرف‌کننده فروخته شود. اگر این امر تجویز نشده باشد، نامگذاری این
محصول باید با رعایت مقررات قانونی کشور مربوط انجام گیرد.
۲ـ این محصول اگر در کشور، اجازه خرده‌فروشی داشته‌باشد، فقط می‌تواند به‌طور
مستقیم به مصرف‌کننده فروخته شود.
۳ـ کشوری که خرده فروشی می¬کند می¬تواند نامگذاری تفصیلی‌تری را مقرر نماید.
۴ـ این محصول اگر در کشور، اجازه خرده‌فروشی داشته باشد، فقط می‌تواند به طور
مستقیم به مصرف‌کننده فروخته شود.
۵ ـ کشوری که خرده فروشی می¬کند می¬تواند نامگذاری تفصیلی‌تری را مقرر نماید.

 

 

 

این نوشته در معاهدات بین المللی محیط زیست ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.