قانون الحاق به کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۷۲۴۹۹/۳۰۱۵۵ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم
(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق به کنوانسیون حفاظت از
گونه‌های مهاجر وحشی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با
تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۶ و تأیید شورای محترم نگهبان به
پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی باسمه تعالی قانون الحاق به کنوانسیون
حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه
داده می‌شود به کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی ملحق شود و اسناد تصویب را
به امین اسناد بسپارد. تبصره – دراجرای بند(۲) ماده(۱۳) کنوانسیون مذکور، اصل
‌یکصدوسی‌ونهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رعایت خواهد شد. بسم‌الله
الرحمن الرحیم کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی طرفهای متعاهد؛ با اعتقاد
به این‌که جانوران وحشی در اشکال بی‌شمارشان‌، بخش غیرقابل جایگزین سیستم طبیعی
کره زمین را تشکیل می‌دهند که باید برای سعادت بشریت حفظ شوند؛ با آگاهی از این‌که
تمامی نسلهای بشری باید منابع کره زمین را برای نسلهای آینده حفظ کنند و ملزم
هستند که از حفظ و بهره‌برداری خردمندانه این میراث در جایی که به‌کار گرفته
می‌شود اطمینان حاصل نمایند؛ با آگاهی از ارزش در حال رشد جانوران وحشی ازنقطه نظر
زیست محیطی‌، بوم‌شناسی‌، نسل‌شناسی‌، علمی‌، زیبایی‌شناسی‌، تفریحی‌، فرهنگی‌،
آموزشی‌، اجتماعی و اقتصادی‌؛ با ابراز نگرانی به‌ویژه درمورد گونه‌های جانوران
وحشی که از فراز محدوده قلمرو ملی آنها و یا به خارج از آن مهاجرت می‌کنند؛ با
تصدیق این که دولتها، حامی گونه‌های مهاجر جانوران وحشی که درون محدوده قلمرو ملی
آنها زندگی می‌کنند و یا از فراز آنها عبور می‌کنند، هستند و باید باشند؛ با
اعتقاد به این که حفاظت و مدیریت کارآمد گونه‌های مهاجر جانوران وحشی که بخشی از
دوره زندگی خود را در محدوده قلمرو ملی آنها می‌گذرانند، مستلزم اقدام هماهنگ
تمامی دولتها است‌؛ با یادآوری توصیه سی و دو برنامه عمل مصوب کنفرانس محیط انسانی
سازمان ملل متحد (استکهلم – ۱۳۵۱ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۲ میلادی‌) و ذکر آن در
بیست و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به شرح زیر توافق نمودند: ماده ۱
– تفسیر (۱)- از نظر این کنوانسیون‌: الف – «گونه‌های مهاجر» به تمام یا هر بخش
جغرافیایی جداگانه از جمعیت هرگونه یا زیرگونه جانوران وحشی‌، بخش قابل توجهی از
جمعیت گونه‌هایی که به‌صورت دوره‌ای و قابل پیش‌بینی از فراز محدوده قلمرو ملی یک
یاچند کشور عبور می‌کنند، اطلاق می‌شود. ب – «وضعیت حفاظتی یک گونه مهاجر» به
مجموعه عوامل مؤثر بر گونه‌های مهاجر اطلاق می‌شود که ممکن است بر توزیع و فراوانی
درازمدت آنها اثرگذار باشد. ج – «وضعیت حفاظتی‌» زمانی مطلوب به حساب خواهد آمد
که‌: ۱ – اطلاعات مربوط به پویایی جمعیت گونه‌های مهاجر نشان دهد که آنهاخودشان را
دردرازمدت به‌عنوان جزئی قابل دوام از زیست‌بوم(اکوسیستم)حفظ می‌کنند.

۲ – در درازمدت مسیر مهاجرت گونه‌های مهاجر نه در حال کاهش یافتن باشد و نه احتمال
کاهش پیدا کردن داشته باشد. ۳ – زیستگاه کافی برای نگهداری جمعیت گونه‌های مهاجر
در حال حاضر وجود داشته باشد و در آینده قابل پیش‌بینی و در درازمدت وجود خواهد
داشت‌. ۴ – تا اندازه‌ای که به‌صورت بالقوه زیست‌بومهای(اکوسیستمهای)مناسب وجود
دارد و تا اندازه‌ای که مطابق بامدیریت خردمندانه حیات وحش باشد، توزیع و فراوانی
گونه‌های مهاجر به‌پوشش و سطح تاریخی خود نزدیک شود. د – «وضعیت حفاظتی‌» زمانی
نامطلوب است که هر کدام از شرایط ذکر شده در جزء(ج‌) این بند تأمین نشود. هـ – «در
خطر» در رابطه با یک گونه مهاجر خاص بدین معنی است که آن‌گونه مهاجر در سراسر یا
بخش قابل توجهی از مسیر خود در خطر انقراض قرار دارد. و – «مسیر مهاجرت‌» به تمامی
مناطق خشکی و آبی اطلاق می‌شود که یک‌گونه مهاجر در آن سکنی گزیده‌، موقتاً توقف
کرده یا از فراز آنها در هر زمانی از مسیر عادی مهاجرتش عبور می‌کند. ز –
«زیستگاه» به هر منطقه‌ای در مسیر مهاجرت یک‌گونه مهاجر اطلاق می‌شود که دارای
شرایط مناسب زیستی برای آن گونه باشد. ح – «کشور مسیر مهاجرت‌» برای یک گونه مهاجر
خاص به‌هر کشوری (و درصورت اقتضاء هر طرف متعاهد دیگر موضوع جزء (ک‌) این بند) که
بر قسمتی از مسیر مهاجرت یک گونه مهاجر اعمال صلاحیت می‌کند یا کشور صاحب پرچم
کشتی‌هایی که خارج از محدوده قلمرو ملی مشغول صید آن گونه مهاجر می‌باشد، اطلاق
می‌شود. ط – «صید» به گرفتن‌، شکار، صید، اسارت‌، آزار، کشتن عمدی یا تلاش برای
انجام هر عملی از این قبیل اطلاق می‌شود. ی – واژه «موافقتنامه‌» به موافقتنامه
بین‌المللی که در ارتباط با حفظ یک یا چند گونه مهاجر می‌باشد، همان‌گونه که در
مواد (۴) و (۵) این کنوانسیون پیش‌بینی شده‌، اطلاق می‌شود، و ک – «طرف متعاهد» به
یک کشور یا هر سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای تأسیس شده توسط کشورهای مستقل اطلاق
می‌شود که در زمینه مذاکره‌، انعقاد و اعمال موافقتنامه‌های بین‌المللی درخصوص
موضوعات مشمول این کنوانسیون دارای صلاحیت است و این کنوانسیون درمورد آن
لازم‌الاجراء است . (۲) – سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه‌ای که طرف متعاهد این
کنوانسیون هستند درمورد موضوعات مشمول صلاحیت خود باید حقوق مربوط را به‌نام خود
استفاده کنند و وظایفی را که این کنوانسیون به کشورهای عضو آن سازمان محول کرده‌،
انجام دهند. در چنین مواردی کشورهای عضو این سازمانها حق ندارند که از این حقوق به
صورت انفرادی استفاده کنند. (۳)- هر جا در این کنوانسیون اتخاذ تصمیم‌گیری با
اکثریت دو سوم یا اتفاق آراء «طرفهای متعاهد حاضر و رأی دهنده‌» پیش‌بینی شده باشد
به معنی «طرفهای متعاهد حاضری است که رأی مثبت یا منفی می‌دهند». طرفهای متعاهدی
که از رأی‌گیری امتناع می‌ورزند در شمار «طرفهای متعاهد حاضر و رأی‌دهنده‌» برای
تعیین اکثریت به حساب نمی‌آیند. ماده ۲ – اصول بنیادی ۱ – طرفهای متعاهد ضمن تصدیق
اهمیت حفاظت از گونه‌های مهاجر و توافق کشورهای مسیر مهاجرت برای اقدام در این
خصوص‌، هر زمان که امکانپذیر و مناسب باشد، به‌گونه‌های مهاجری که وضعیت حفاظتی
آنها نامطلوب است‌، توجه ویژه خواهند نمود و اقدامات لازم و مقتضی را برای حفاظت
این قبیل گونه‌ها و زیستگاههای آنان به‌صورت انفرادی و یا باهمکاری دیگران اتخاذ
خواهند کرد. ۲ – طرفهای متعاهد ضرورت به‌کارگیری اقداماتی به منظور اجتناب از
درمعرض خطرافتادن گونه‌های مهاجر را تصدیق می‌نمایند. ۳ – طرفها به‌ویژه : الف –
باید تحقیقات مربوط به گونه‌های مهاجر را ارتقاء داده‌، در آن همکاری نموده و از
آن حمایت نمایند. ب – در تأمین حفاظت فوری از گونه‌های مهاجر مشمول پیوست (۱) تلاش
خواهند کرد. ج – در انعقاد موافقتنامه‌های پوشش‌دهنده حفاظت و مدیریت گونه‌های
مهاجر مشمول پیوست(۲) تلاش خواهند کرد. ماده ۳ – گونه‌های مهاجر در معرض خطر
انقراض‌: پیوست (۱) ۱ – پیوست (۱) گونه‌های مهاجری را شامل می‌شود که در معرض خطر
انقراض هستند. ۲ – یک گونه مهاجر به‌شرط این‌که شواهد معتبر، شامل بهترین شواهد
علمی در دسترس نشان دهد که گونه مورد نظر در معرض خطر انقراض قرار دارد، می‌تواند
در فهرست (۱) قرار گیرد. ۳ – یک گونه مهاجر زمانی از پیوست (۱) حذف می‌شود که
کنفرانس طرفهای متعاهد تعیین کند که : الف – شواهد معتبر، شامل بهترین شواهد علمی
در دسترس‌، نشان می‌دهد که گونه مورد نظر بیش از این در معرض خطر انقراض قرار
ندارد، و ب – گونه مورد نظر احتمال ندارد به دلیل حذف از پیوست (۱) و در نتیجه
توقف حفاظت آن‌، مجدداً در معرض خطر انقراض قرار گیرد. ۴ – طرفهای متعاهدی که در
میان کشورهای مسیر مهاجرت یک گونه فهرست شده در پیوست (۱) قرار دارند در جهت نیل
به موارد زیر تلاش خواهند نمود: الف – حفاظت و جایی که عملی و مناسب است‌، احیای
زیستگاه گونه‌ای که در حذف خطر انقراض گونه‌، از اهمیت برخوردارند. ب – درصورت
اقتضاء، جلوگیری‌، حذف یا کاهش تأثیرات منفی فعالیتها یا موانعی که به‌طور جدی از
مهاجرت گونه جلوگیری یا ممانعت به عمل می‌آورند‌؛ و ج – تا اندازه‌ای که عملی و
مناسب است‌، جلوگیری‌، کاهش یا کنترل عواملی که گونه‌ها را درمعرض خطر و یا
احتمالاً در معرض خطر بیشتر قرار می‌دهند، ازجمله نظارت شدید بر معرفی و کنترل یا
حذف‌گونه‌های بیگانه که اخیراً معرفی شده‌اند. ۵ – طرفهای متعاهدی که در میان
کشورهای مسیر مهاجرت یک گونه فهرست شده در پیوست (۱) قرار دارند صید جانوران متعلق
به چنین گونه‌ای را ممنوع خواهند ساخت‌. استثنائات این ممنوعیت تنها موارد زیر
است‌: الف – صید برای مقاصد علمی باشد. ب – صید برای تقویت تکثیر یا بقای گونه
متأثر باشد. ج – صید برای امرار معاش سنتی استفاده‌کنندگان از این گونه باشد، یا د
– رویدادهای غیرعادی پیش بیاید، به شرط این که این استثنائات در مقدار معین و در
زمان و مکان محدود باشند. این قبیل صید کردن نباید به زیان گونه مورد نظر باشد. ۶
– کنفرانس طرفهای متعاهد ممکن است به طرفهای متعاهدی که در میان کشورهای مسیر
مهاجرت یک گونه فهرست شده در پیوست (۱) قرار دارند توصیه کند که اقدامات بیشتری را
درصورت اقتضاء به‌نفع گونه مورد نظر اتخاذ کنند. ۷ – طرفها، دبیرخانه را در اسرع
وقت از هرگونه استثناء به‌کار گرفته شده براساس بند (۵) این ماده آگاه خواهند کرد.
ماده ۴ – گونه‌های مهاجر موضوع موافقتنامه‌ها: پیوست (۲) ۱ – پیوست (۲) گونه‌های
مهاجری را فهرست خواهد کرد که وضعیت حفاظتی نامطلوبی داشته و حفاظت و مدیریت آنها
موافقتنامه‌های بین‌المللی را می‌طلبد و همچنین گونه‌هایی که وضعیت حفاظتی آنها به
گونه‌ای است که همکاریهای بین‌المللی حاصل از همکاری بین‌المللی‌، منفعت قابل
توجهی به آنها می‌رساند. ۲ – در صورت اقتضاء، یک گونه مهاجر ممکن است در پیوست (۱)
و پیوست‌(۲) فهرست شود. ۳ – طرفهای متعاهدی که در میان کشورهای مسیر مهاجرت
گونه‌های فهرست شده در پیوست‌(۲) قرار دارند باید در انعقاد موافقتنامه‌هایی که به
نفع گونه‌ها بوده تلاش نموده و به گونه‌هایی که در وضعیت حفاظتی نامطلوبی قرار
دارند، اولویت بدهند. ۴ – طرفهای متعاهد تشویق می‌شوند تا اقداماتی را در زمینه
انعقاد موافقتنامه‌های مربوط به هر جمعیت یا هر بخش جدای جغرافیایی جمعیت هرگونه
یا زیرگونه جانوران وحشی که به صورت دوره‌ای از فراز یک یا چند محدوده قلمرو ملی
عبور می‌کنند، به ثمر برسانند. ۵ – یک نسخه از هر موافقتنامه منعقده به موجب مفاد
این ماده دراختیار دبیرخانه قرار خواهد گرفت‌. ماده ۵ – راهبردهای موافقتنامه‌ها ۱
– هدف هر موافقتنامه احیای گونه مهاجر مورد نظر در یک وضعیت حفاظتی مطلوب یا حفظ
آن در وضعیت موجود خواهد بود. هر موافقتنامه باید با جوانبی از حفاظت و مدیریت
گونه مهاجر سروکار داشته باشد که به منظور نیل به هدف فوق به‌کار گرفته شده است‌.
۲ – هر موافقتنامه باید تمامی مسیر مهاجرت گونه را پوشش داده و برای الحاق تمامی
کشورهای مسیر مهاجرت آن گونه‌، گرچه عضو این کنوانسیون نباشد، مفتوح باشد. ۳ –
موافقتنامه باید درصورت امکان با بیش از یک گونه مهاجر سروکار داشته باشد. ۴ – هر
موافقتنامه باید: الف – گونه مهاجر تحت پوشش را شناساسی کند. ب – مسیر مهاجرت گونه
مورد نظر را تشریح نماید. ج – پیش‌بینی نماید که هر طرف متعاهد، مرجع ملی مربوط
جهت اجرای موافقتنامه را تعیین نماید. د – درصورت نیاز و برای کمک به اجرای اهداف
موافقتنامه‌، پایش آن و تهیه گزارشهایی برای کنفرانس متعاهدین تشکیلات مناسبی
ایجاد کند. هـ – رویه‌هایی برای حل و فصل دعاوی میان طرفهای موافقتنامه ایجاد
نماید. و – حداقل هر نوع صید گونه‌های پستانداران دریایی را که در دیگر
موافقتنامه‌های چندجانبه اجازه داده نشده ممنوع سازد و امکان الحاق کشورهایی را که
در مسیر مهاجرت گونه مورد نظر مهاجر قرار ندارند به موافقتنامه‌، فراهم نماید. ۵ –
درصورت اقتضاء و امکان‌، هر موافقتنامه باید موارد زیر را تأمین نماید: الف –
بررسی دوره‌ای وضعیت حفاظتی گونه مهاجر مورد نظر و شناسایی عواملی که ممکن است
برای این وضعیت مضر باشند. ب‌ – طرحهای حفاظتی و مدیریتی هماهنگ‌. ج – تحقیق در
زمینه بوم‌شناسی و پویایی جمعیت گونه مهاجر مورد نظر باتوجه ویژه به مهاجرت‌. د –
تبادل اطلاعات مربوط به گونه مهاجر مورد نظر، باتوجه ویژه به تبادل نتایج تحقیقات
و آمارهای مرتبط‌. هـ – حفاظت و درصورت نیاز و امکان احیای زیستگاههای بااهمیت در
ابقاء وضعیت حفاظتی مطلوب و حراست از زیستگاهها درمقابل اختلالاتی که برای گونه
مهاجر مورد نظر مضر است‌، ازجمله کنترل شدید معرفی گونه‌های بیگانه جدید و یا
کنترل گونه‌های بیگانه معرفی شده سابق‌. و – نگهداری شبکه‌ای از زیستگاههای مناسب
که به نحو مقتضی در مسیرهای مهاجرت قرار گرفته باشند. ز – جایی که به‌نظر مناسب
می‌آید، ایجاد زیستگاههای مطلوب جدید برای گونه مهاجر مورد نظر یا معرفی مجددگونه
مورد نظر در زیستگاههای مطلوب‌. ح – تا سرحدامکان‌، حذف یا جبران فعالیتها یا
موانعی که از مهاجرت ممانعت به‌عمل می‌آورند. ط – جلوگیری‌، کاهش یاکنترل رهاسازی
مواد مضر برای گونه مهاجر در زیستگاههای آنها. ی – اتخاذ اقداماتی مبتنی بر اصول
بوم‌شناسی به منظور کنترل و مدیریت صیدگونه مهاجر مورد نظر : ک – تدوین روشهایی
برای اقدامات هماهنگ جهت ممانعت از صید غیرقانونی‌. ل – تبادل اطلاعات درخصوص
تهدیدات جدی علیه گونه مهاجر مورد نظر. م – اتخاذ رویه‌های اضطراری به منظور تقویت
سریع و قابل توجه اقدامات حفاظتی در زمانی که وضعیت حفاظتی گونه مهاجر به شدت
متأثر می‌شود، و ن – ارائه آگاهیهای کلی درخصوص مفاد و اهداف موافقتنامه به عموم‌.
ماده ۶ – کشورهای مسیر مهاجرت ۱ – دبیرخانه با استفاده از اطلاعات واصله از طرفهای
متعاهد، فهرستی از کشورهای مسیر مهاجرت گونه‌های فهرست شده در پیوستهای (۱) و (۲)
را به‌صورت روزآمد نگهداری خواهد نمود. ۲ – طرفهای متعاهدی که در مسیر مهاجرت
گونه‌های فهرست شده در پیوستهای (۱) و (۲) قرار دارند دبیرخانه را از این موضوع
مطلع ساخته و اطلاعات مربوط به کشتی‌های صاحب پرچمی که خارج از محدوده قلمرو ملی
آنها مشغول صیدگونه مهاجر مورد نظر بوده و درصورت امکان اطلاعات مربوط به طرحهای
آینده در مورد چنین صیدی را تأمین خواهند نمود. ۳ – طرفهای متعاهدی که در زمره
کشورهای مسیر مهاجرت گونه‌های فهرست شده در پیوستهای (۱) و (۲) می‌باشند باید
کنفرانس طرفهای متعاهد را ازطریق دبیرخانه و حداقل شش ماه قبل از برگزاری نشست‌های
عادی کنفرانس‌، از اقداماتی که برای اجرای مواد این کنوانسیون درخصوص این گونه‌ها
اتخاذ کرده‌اند، مطلع سازند. ماده ۷ – کنفرانس طرفهای متعاهد ۱ – کنفرانس طرفهای
متعاهد، رکن تصمیم‌گیرنده این کنوانسیون می‌باشد. ۲ – دبیرخانه باید نشست کنفرانس
طرفهای متعاهد را در مدت زمان دوسال پس از لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون تشکیل
دهد. ۳ – پس از آن دبیرخانه باید نشستهای عادی کنفرانس طرفهای متعاهد را در فواصل
حداقل سه ساله تشکیل دهد مگر این‌که کنفرانس طرفهای متعاهد تصمیم دیگری اتخاذ
نماید و نشستهای فوق‌العاده در هر زمانی که حداقل یک سوم طرفهای متعاهد به صورت
کتبی درخواست نمایند، تشکیل خواهد شد. ۴ – کنفرانس طرفهای متعاهد باید مقررات مالی
این کنوانسیون را ایجاد و آن را تحت بررسی داشته باشد. کنفرانس طرفهای متعاهد در
هر نشست عادی خود، بودجه دوره مالی آتی را تصویب خواهد نمود. هر طرف باید مطابق
میزانی که به‌وسیله کنفرانس توافق می‌شود به این بودجه کمک کند. مقررات مالی‌، از
جمله مقررات مربوط به بودجه و میزان کمکها و نیز تغییر و تعدیل آن با اتفاق آراء
طرفهای متعاهد حاضر و رأی دهنده تصویب خواهد شد. ۵ – در هر نشست‌، کنفرانس طرفهای
متعاهد اجرای کنوانسیون و به ویژه موارد زیر را بررسی خواهد نمود: الف – بررسی و
ارزیابی وضعیت حفاظتی گونه‌های مهاجر. ب – بررسی پیشرفت حاصله در زمینه حفاظتی
گونه‌های مهاجر به ویژه گونه‌های فهرست شده در پیوست‌های (۱) و (۲). ج – تهیه
مقررات و راهبردهایی که درصورت لزوم به شورای علمی و دبیرخانه در انجام وظایفشان
کمک می‌کند. د – دریافت و مورد ملاحظه قرار دادن گزارش‌های ارائه شده توسط شورای
علمی‌، دبیرخانه‌، یکی از طرفهای متعاهد یا رکن دائمی که به‌موجب یک موافقتنامه
ایجاد می‌شود. هـ – ارائه توصیه به طرفهای متعاهد به منظور ارتقاء وضعیت حفاظتی
گونه‌های مهاجر و بررسی پیشرفتهای حاصله طبق موافقتنامه‌ها. و – درمواردی که
هنوزموافقتنامه‌ای منعقد نشده است‌، ارائه توصیه‌هایی به منظور تشکیل جلسه از سوی
طرفهای متعاهدی که در مسیر مهاجرت یک گونه و یا گروهی از آنها قرار گرفته‌اند به
منظور بحث در زمینه اقدامات ضروری برای ارتقاء وضعیت حفاظتی گونه‌ها. ز – ارائه
توصیه به طرفهای متعاهد به منظور ارتقاء کارآیی این کنوانسیون‌. ح – تصمیم‌گیری
درخصوص دیگر اقداماتی که برای اجرای اهداف این کنوانسیون باید اتخاذ شود. ۶ – هر
نشست کنفرانس طرفهای متعاهد باید زمان و مکان نشست آینده را تعیین نماید. ۷ – هر
نشست کنفرانس طرفهای متعاهد آئین‌نامه آن نشست را تعیین و تصویب خواهد نمود. اتخاذ
تصمیم در هر نشست کنفرانس طرفهای متعاهد مستلزم اکثریت دوسوم آراء طرفهای متعاهد
حاضر و رأی دهنده است‌، مگر این‌که به گونه دیگری در این کنوانسیون پیش‌بینی شده
باشد. ۸ – سازمان ملل متحد، آژانسهای تخصصی آن‌، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و
نیز هر کشوری که عضو این کنوانسیون نیست و درمورد هر موافقتنامه‌، نهاد
برگزیده‌‌شده از سوی اعضای آن موافقتنامه می‌توانند به صورت ناظر در نشستهای
کنفرانس طرفهای متعاهد شرکت نمایند. ۹ – هر آژانس یا نهادهای فنی صالح در امر
حمایت‌، حفاظت و مدیریت گونه‌های مهاجر، که دبیرخانه را از تمایل خود مبنی بر شرکت
در نشستهای کنفرانس طرفهای متعاهد به صورت ناظر آگاه سازد، در دسته‌بندیهای زیر
پذیرفته خواهد شد مگر این‌که حداقل یک سوم طرفهای متعاهد حاضر به آن اعتراض
نمایند: الف – آژانسها یا نهادهای بین‌المللی‌، دولتی یا غیردولتی و آژانسها
ونهادهای ملی دولتی‌. ب – آژانسها ونهادهای ملی غیردولتی که توسط دولت محل استقرار
خود بدین‌منظور پذیرفته شده‌اند. زمانی که این ناظران پذیرفته شدند، حق شرکت در
نشستها را دارند اما حق رأی نخواهند داشت‌. ماده ۸ – شورای علمی ۱ – کنفرانس
طرفهای متعاهد در اولین نشست خود، شورای علمی را به منظور ارائه مشاوره‌های علمی
ایجاد خواهد نمود. ۲ – هر طرف متعاهد می‌تواند یک متخصص واجد شرایط را به‌عنوان
عضو شورای علمی منصوب نماید. علاوه بر آن‌، شورای علمی شامل متخصصان صلاحیتداری
خواهد بود که توسط کنفرانس طرفهای متعاهد انتخاب و منصوب می‌شوند، تعداد این
متخصصان‌، معیار انتخاب و دوره مأموریت آنان توسط کنفرانس طرفهای متعاهد تعیین
خواهد شد. ۳ – شورای علمی با تقاضای دبیرخانه و در صورت لزوم توسط کنفرانس طرفهای
متعاهد تشکیل جلسه خواهد داد. ۴ – با تصویب کنفرانس طرفهای متعاهد، شورای علمی‌،
آئین‌نامه خود را تدوین خواهد کرد. ۵ – وظایف شورای علمی که می‌تواند شامل موارد
زیر باشد توسط کنفرانس طرفهای متعاهد تعیین خواهد شد: الف – تأمین مشاوره علمی به
کنفرانس طرفهای متعاهد، دبیرخانه و درصورت تصویب کنفرانس طرفهای متعاهد به هر نهاد
ایجاد شده طبق این کنوانسیون‌، یک موافقتنامه و یا هر طرف این کنوانسیون‌. ب –
توصیه انجام تحقیقات در زمینه گونه‌های مهاجر و هماهنگی آن‌، ارزیابی نتایج این
تحقیقات به منظور تعیین وضعیت حفاظتی گونه‌های مهاجر وگزارش‌دهی به کنفرانس طرفهای
متعاهد درمورد وضعیتهای حفاظتی و اقدامات مربوط به ارتقاء آنها. ج – ارائه توصیه
به کنفرانس طرفهای متعاهد درخصوص درج یک گونه مهاجر در پیوستهای (۱) و (۲) به
همراه اعلام مسیر مهاجرت آن‌. د – ارائه توصیه در زمینه اقدامات مدیریتی و حفاظتی
خاص گونه‌های مهاجر به کنفرانس طرفهای متعاهد به منظور درج در موافقتنامه‌ها، و هـ
– توصیه به کنفرانس طرفهای متعاهد در زمینه راه حل مسائل مرتبط با جنبه‌های علمی
اجرای این کنوانسیون به ویژه درارتباط با زیستگاه گونه‌های مهاجر. ماده ۹ –
دبیرخانه ۱ – برای نیل به اهداف این کنوانسیون‌، دبیرخانه‌ای ایجاد خواهد شد. ۲ –
به محض لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون‌، دبیرخانه توسط مدیر اجرایی برنامه محیط
زیست سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد. وی با صلاحدید خود ممکن است از آژانسهای
بین‌الدولی یا غیر دولتی‌، آژانسهای بین‌المللی یا ملی مناسب و نهادهای فنی صالح
در امر حمایت‌، حفاظت و مدیریت جانوران وحشی کمک بگیرد. ۳ – اگر برنامه محیط زیست
سازمان ملل متحد، دیگر قادر به تأمین دبیرخانه نباشد کنفرانس طرفهای متعاهد
ترتیبات جایگزین را برای دبیرخانه خواهد اندیشید. ۴ – وظایف دبیرخانه به شرح زیر
خواهد بود: الف – برگزاری و ارائه خدمات به نشستهای‌: ۱ – کنفرانس طرفهای متعاهد و
۲ – شورای علمی‌. ب – حفظ ارتباط میان طرفها، نهادهای دائمی تشکیل شده طبق
موافقتنامه‌ها و دیگر سازمانهای بین‌المللی مرتبط با گونه‌های مهاجر و ارتقاء آن‌.
ج – کسب و انتشار گزارشات و دیگر اطلاعات از هر منبع مناسب که برای پیشبرد اهداف و
اجرای این کنوانسیون مؤثر می‌باشد. د – جلب توجه کنفرانس طرفهای متعاهد به هر
موضوعی که مربوط به اهداف این کنوانسیون می‌شود. هـ – ارائه گزارشهایی به کنفرانس
طرفهای متعاهد درخصوص کار دبیرخانه و اجرای این کنوانسیون‌. و – نگهداری و انتشار
فهرست کشورهای مسیر مهاجرت تمامی گونه‌های فهرست شده در پیوستهای (۱) و (۲). ز –
ترغیب انعقاد موافقتنامه‌ها تحت هدایت کنفرانس طرفهای متعاهد. ح – نگهداری و قرار
دادن فهرست موافقتنامه‌ها در دسترس طرفها و درصورت درخواست کنفرانس طرفهای متعاهد،
تأمین هرگونه اطلاعاتی درخصوص این موافقتنامه‌ها. ط – نگهداری و انتشار فهرستی از
توصیه‌های ارائه شده توسط کنفرانس طرفهای متعاهد براساس جزءهای (هـ)، (و) و (ز)
بند (۵) ماده (۷) یا تصمیمات متخذه براساس جزء (ح‌) همان بند. ی – تأمین اطلاعات
کلی مربوط به این کنوانسیون و اهداف آن برای عموم‌. ک – ایفای دیگر وظایفی که طبق
این کنوانسیون یا توسط کنفرانس طرفهای متعاهد به آن سپرده می‌شود. ماده ۱۰ – اصلاح
کنوانسیون ۱ – این کنوانسیون در نشستهای عادی یا فوق‌العاده کنفرانس طرفهای متعاهد
قابل اصلاح می‌باشد. ۲ – هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند پیشنهاد اصلاح کنوانسیون
را بدهد. ۳ – متن هر اصلاحیه پیشنهادی و دلایل آن حداقل یکصد و پنجاه روز قبل از
نشستی که قرار است در آن بررسی شود به دبیرکل ارسال خواهد شد و دبیرکل تمامی
طرفهای متعاهد را فوری از این موضوع مطلع خواهد ساخت‌. نظرات طرفهای متعاهد درخصوص
متن اصلاحی تا شصت روز قبل از شروع جلسه مورد نظر به دبیرخانه ارسال خواهد شد.
دبیرخانه بلافاصله پس از پایان ضرب‌الاجل‌، تمامی نظرات دریافتی تا آن روز را به
اطلاع تمامی طرفهای متعاهد خواهد رساند. ۴ – اصلاحات با اکثریت دو سوم آراء طرفهای
متعاهد حاضر و رأی‌دهنده به تصویب خواهد رسید. ۵ – هر اصلاحیه تصویب شده درمورد
طرفهای متعاهدی که آن را پذیرفته‌اند از نخستین روز سومین ماه پس از تاریخی که دو
سوم طرفهای متعاهد اسناد پذیرش خود را به امین اسناد تودیع نموده‌اند،
لازم‌الاجراء خواهد شد. درمورد هر طرف متعاهدی که سند پذیرش خود را پس از تاریخ
تودیع اسناد پذیرش از سوی دو سوم طرفهای متعاهد، تودیع نماید، اصلاحیه از نخستین
روز سومین ماه پس از تاریخ تسلیم سند پذیرش آن طرف لازم‌الاجراء خواهد گردید. ماده
۱۱ – اصلاح پیوستها ۱ – پیوستهای (۱) و (۲) در هر نشست عادی یا فوق‌العاده کنفرانس
طرفهای متعاهد قابل اصلاح می‌باشد. ۲ – هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند پیشنهاد
اصلاح پیوستها را بدهد. ۳ – متن هر اصلاحیه پیشنهادی و دلایل آن براساس بهترین
شواهد علمی در دسترس حداقل یکصد و پنجاه روز قبل از نشستی که در آن قرار است بررسی
شود به دبیرخانه ارسال خواهد شد و دبیرخانه تمامی طرفهای متعاهد را فوری از این
موضوع مطلع خواهد ساخت‌. نظرات طرفهای متعاهد درخصوص متن اصلاحی تا شصت روز به
شروع جلسه مورد نظر به دبیرخانه ارسال خواهد شد. دبیرخانه بلافاصله پس از پایان
ضرب‌الاجل‌، تمامی نظرات دریافتی تا آن روز را به اطلاع تمامی طرفهای متعاهد خواهد
رساند. ۴ – اصلاحات توسط اکثریت دو سوم طرفهای متعاهد حاضر و رأی‌دهنده به تصویب
خواهد رسید. ۵ – اصلاحیه پیوستها نود روز پس از نشست کنفرانس طرفهای متعاهد که در
آن به‌تصویب رسیده است برای کلیه طرفهای متعاهد، به جز برای طرفهای متعاهدی که
براساس بند (۶) این ماده حق شرط در نظر گرفته‌اند، لازم‌الاجراء خواهد شد. ۶ – در
خلال نود روز پیش‌بینی شده در بند (۵) این ماده‌، هر طرف متعاهد می‌تواند با دادن
اطلاعیه کتبی به امین اسناد، حق شرط خود را نسبت به اصلاحیه مورد نظر اعلام نماید.
حق شرط نسبت به اصلاحیه می‌تواند با ارائه اطلاعیه کتبی به امین اسناد پس گرفته
شود و در نتیجه اصلاحیه مورد نظر نود روز بعد از پس گرفتن حق شرط‌، برای آن طرف
متعاهد لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده ۱۲ – تأثیر بر کنوانسیونهای بین‌المللی و دیگر
قوانین ۱ – هیچ یک از مفاد این کنوانسیون بر تدوین و توسعه حقوق دریاها به‌وسیله
کنفرانس سازمان ملل متحد درخصوص حقوق دریاها که براساس قطعنامه (۲۵)پ۲۷۵۰ مجمع
عمومی سازمان ملل متحد تشکیل شده و نیز دعاوی و نظرات حقوقی حال و آینده هر کشوری
درخصوص حقوق دریاها و ماهیت و حوزه صلاحیت کشور ساحلی و صاحب پرچم تأثیر نخواهد
گذاشت‌. ۲ – مفاد این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی بر حقوق یا تعهدات هر طرف متعاهد
که ناشی از هر معاهده‌، کنوانسیون یا موافقتنامه موجود باشد تأثیر نخواهد گذاشت‌.
۳ – مفاد این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی بر حق طرفهای متعاهد جهت اتخاذ اقدامات
شدیدتر داخلی به منظور حفظ گونه‌های مهاجر فهرست شده در پیوستهای (۱) و (۲) یا
اتخاذ اقدامات داخلی جهت حفظ گونه‌ای که در پیوستهای (۱) و (۲) فهرست نشده‌، تأثیر
نخواهد گذاشت‌. ماده ۱۳ – حل و فصل اختلافات ۱ – هر اختلافی که میان دو یا چند طرف
متعاهد درمورد تفسیر یا اجرای مفاد این کنوانسیون بروز کند مشمول مذاکره میان
طرفهای متعاهد درگیر در اختلاف خواهد بود. ۲ – اگر اختلاف مورد نظر مطابق بند (۱)
این ماده قابل حل نباشد، طرفهای متعاهد می‌توانند با توافق متقابل‌، اختلاف را به
داوری‌، به‌ویژه دیوان دائمی داوری در لاهه‌، ارجاع دهند و تصمیم داوری برای
طرفهای متعاهد ارجاع دهنده اختلاف‌، لازم‌الاتباع خواهد بود. ماده ۱۴ – حق شرط ۱ –
مفاد این کنوانسیون مشمول حق شرط کلی نخواهد بود. حق شرطهای خاص را طبق مفاد این
ماده و ماده (۱۱) می‌توان درنظر گرفت‌. ۲ – هر کشور یا سازمان وحدت اقتصادی
منطقه‌ای‌، در زمان تودیع سند تنفیذ، پذیرش‌، تصویب یا الحاق می‌تواند درخصوص
هرگونه مهاجر در پیوست‌های(۱) یا (۲) یا هر دو، حق شرط خاص درنظر بگیرد و تا نود
روز پس از ارسال اطلاعیه پس گرفتن این حق شرط به طرفهای متعاهد توسط امین اسناد،
به عنوان طرف متعاهد نسبت به موضوع آن حق شرط تلقی نخواهد شد. ماده ۱۵ – امضاء این
کنوانسیون تا تاریخ بیست و دوم ژوئن۱۹۸۰ میلادی (برابر با ‌اول‌تیر ماه ۱۳۵۹هجری
شمسی) برای امضاء تمامی کشورها و سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه‌ای در بن مفتوح
خواهد بود. ماده ۱۶ – تنفیذ، پذیرش و تصویب این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا
تصویب خواهد بود. اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب نزد دولت جمهوری فدرال آلمان که
امین اسناد خواهد بود تودیع خواهد شد. ماده ۱۷ – الحاق این کنوانسیون پس از روز
بیست و دوم ژوئن ۱۹۸۰ میلادی (برابر با اول تیرماه ۱۳۵۹هجری شمسی) برای الحاق
کشورها و سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه‌ای که آن را امضاء نکرده‌اند، مفتوح خواهد
بود. اسناد الحاق نزد امین اسناد تودیع خواهد شد. ماده ۱۸ – لازم‌الاجراء شدن ۱ –
این کنوانسیون از نخستین روز ماه سوم پس از تاریخ تودیع پنجاهمین سند تنفیذ،
پذیرش‌، تصویب یا الحاق نزد امین اسناد لازم‌الاجراء خواهد شد. ۲ – این کنوانسیون
برای کشورها یا سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه‌ای که آن را پس از تودیع پنجاهمین
سند تنفیذ، پذیرش‌، تصویب یا الحاق مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار می‌دهند یا به
آن ملحق می‌شوند در نخستین روز سومین ماه پس از تودیع سند تنفیذ، پذیرش‌، تصویب یا
الحاق توسط آن کشور یا سازمان لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده ۱۹ – انصراف از عضویت
هر طرف متعاهد در هر زمانی می‌تواند به‌وسیله اطلاعیه کتبی به امین اسناد، انصراف
از عضویت در این کنوانسیون را اعلام نماید. این انصراف دوازده ماه پس از دریافت
اطلاعیه انصراف از عضویت توسط امین اسناد نافذ خواهد شد. ماده ۲۰ – امین اسناد ۱ –
نسخه اصلی این کنوانسیون به زبانهای انگلیسی‌، فرانسوی‌، آلمانی‌، روسی و
اسپانیولی که همگی دارای اعتبار یکسان هستند نزد امین اسناد تودیع خواهد شد.
امین‌اسناد نسخ گواهی شده هر یک از این متون را به کلیه کشورها و سازمانهای وحدت
اقتصادی منطقه‌ای که این کنوانسیون را امضاء کرده یا سند الحاق به آن را تودیع
نموده‌اند، ارسال خواهد کرد. ۲ – امین اسناد پس از مشورت با دولتهای مربوط‌، نسخ
رسمی متن این کنوانسیون را به زبانهای عربی و چینی تهیه خواهد نمود. ۳ – امین
اسناد تمامی کشورها و سازمانهای وحدت اقتصادی منطقه‌ای امضاءکننده و ملحق شده و
دبیرخانه کنوانسیون را از امضاءها، تودیع اسناد تنفیذ، پذیرش‌، تصویب یا الحاق‌،
لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون‌، اصلاحات‌، حق شرطهای خاص و اطلاعیه‌های انصراف
از عضویت مطلع خواهد ساخت‌. ۴ – به محض لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون‌، نسخه‌ای
گواهی شده از آن توسط امین اسناد به دبیرخانه سازمان ملل متحد به منظور ثبت و
انتشار مطابق ماده (۱۰۲) منشور ملل متحد، ارسال خواهد شد. با تأیید و تصدیق مراتب
فوق‌، امضاء کنندگان زیر که بدین منظور به‌طور مقتضی مجاز می‌باشند، این کنوانسیون
را امضاء نمودند. تنظیم شده در بن به تاریخ بیست و سوم ژوئن ۱۹۷۹ میلادی (برابر با
دوم تیرماه ۱۳۵۸ هجری شمسی) پیوست(۱) و (۲) کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر
وحشی (به همراه اصلاحاتی که توسط کنفرانس اعضاء در سالهای
۱۹۹۹،۱۹۹۷،۱۹۹۴،۱۹۹۱،۱۹۸۸،۱۹۸۵، ۲۰۰۵،۲۰۰۲ انجام شده است) تاریخ اجراء از بیست و
سوم فوریه ۲۰۰۶ میلادی برابر با چهارم اسفند ۱۳۸۴ هجری شمسی پیوست(۱) تفسیر ۱-
گونه‌های مهاجر در این پیوست به صورت زیر نشان داده شده‌اند:

الف- با نام گونه یا زیرگونه ، یا ب – شامل کل گونه‌های مهاجری است که در طبقه
بالاتر قراردارند و یا این‌که متعلق به بخشی از آن شناخته شده‌اند.

۲- سایر منابع متعلق به طبقه‌های بالاتر از گونه صرفاً به منظور دستیابی به اطلاعات
و یا طبقه بندی می‌باشند.

۳- علامت اختصاری«اس.ال» مبیّن نام علمی است که به معنی عام مورد استفاده قرار
می‌گیرد.

۴- علامت ستاره(*) در مقابل نام یک گونه قرار داده شده است، مشخص کننده، آن است که
آن گونه یا جمعیت مجزایی از آن گونه و یا طبقه بالاتری که آن گونه را شامل می‌شود
در پیوست(۲) گنجانده شده است.

پستانداران – راسته خفاش‌ها خانواده خفاشهای دم‌آزاد (مولوسیده) گونه تاداریدا
براسیلینسیس خفاش دم آزاد برزیلی – راسته نخستیان(پریماتها) خانواده هومونیده۱
گونه گوریلا گوریلا گوریل مناطق پست غربی- گوریل کوهستان – راسته نهنگها خانواده
فیستریده گونه فیسترماکروسفالوس* نهنگ مولد خانواده پلاتانیستیده زیرگونه
پلاتانیستاگنگتیکاگنگتیکا* دلفین رودخانه گنگ خانواده پونتوپوریده گونه
پونتوپوریابلینویلی* دلفین رودخانه لاپلااتا خانواده دلفینها گونه‌دلفینوس دلفیس*
(فقطجمعیت‌های‌مدیترانه) دلفین معمولی خانواده وال ها گونه بالونپترا بورآلیس*
نهنگ خاکستری گونه بالونپترا فیسالوس* پشت باله دار نهنگ گونه بالونپتراموسکولوس
نهنگ بزرگ گونه مگاپترانواینگلی نهنگ گوژپشت خانواده بالنیده گونه بالنا میستسوس
وال سربزرگ گونه اوبالنا گلاشیالیس۲(آتلانتیک شمالی) وال آتلانتیک شمالی گونه
اوبالنا ژاپنیکا۳(اقیانوس آرام شمالی) وال ‌اقیانوس آرام شمالی گونه اوبالنا
آسترالیس۴ وال جنوبی – راسته گوشتخواران خانواده راسوها گونه لونترافلینا ۵ شنگ
دریایی گونه لونتراپرواکس ۶ شنگ رودخانه‌ای خانواده گربه سانان گونه اونیکا اونیکا
۷ پلنگ برفی خانواده فک‌ها ۸ گونه موناکووس موناکووس* سیل(خوک‌آبی)راهب
مدیترانه‌ای – راسته گاوهای دریایی خانواده گاوهای دریایی گونه‌تریچکاس‌ماناتوس*
(جمعیتهای بین هندوراس و پاناما) گاو دریایی – راسته فردسمان خانواده اسب و الاغ
گونه اکوس گرویی گورخر- گرویی – راسته زوج سمان خانواده شترها گونه کاملوس
باکتریانوس شتر دوکوهانه گونه ویکوگانا ویکوگانا* ویکوگانا خانواده گوزنها زیرگونه
سرووس‌الافوس‌باکتریانوس* گوزن قرمز دوکوهانه زیرگونه سرووس‌الافوس‌بارباروس گوزن
قرمز اطلس گونه هپیوکاملوس بیسولکاس گوزن شیلی خانواده گاوسانان گونه باس ساوئلی
گاو خاکستری گونه باس گرونینز گاومیش وحشی گونه آداکس ناسوماکولاتوس بزکوهی سفید
گونه غزاله کوییری غزال کوییری گونه غزاله داما غزال داما گونه‌غزاله‌دورکاس
(فقط‌جمعیت‌های شمال آفریقا) جبیر گونه غزاله لپتوسروس غزال‌شنی- شاخ قلمی گونه
اوریکس داما* اوریکس(غزال‌آفریقایی) شاخ‌شمشیری- صحرایی پرندگان – راسته پنگوئن
سانان پنگوئن ها گونه اسفنیکسکاس هومبولتی پنگوئن هومبولتی – راسته کبوتردریایی
سانان خانواده آلباتروس‌ها گونه دیومداآلباتروس آلباتروس دم کوتاه گونه دیومدا
آمستردامنسیس آلباتروس آمستردام خانواده کبوتردریایی ها گونه پترودروما آتراتا مرغ
طوفان هندرسون گونه پترودروما کاهو مرغ طوفان برمودا گونه پترودروما فایوپیجیا مرغ
طوفان گلاپاگوس گونه پترودروما ساندویچنسیس۹ مرغ طوفان هاووایی گونه پافینوس
کریتوپوس کبوتر دریایی پاصورتی گونه پافینوس مارتانیکوس کبوتر دریایی بالی آریک
خانواده مرغان‌ طوفان ‌شیرجه‌رو گونه پله کانویدس گارنوتی مرغ طوفان – غواص پروویی
– راسته پلیکان سانان خانواده پلیکانها گونه پلکانوس کریسپوس* پلیکان خاکستری گونه
پلکانوس‌اونوکروتالوس* (فقط جمعیت‌های ناحیه پالارکتیک) پلیکان سفید – راسته لک‌لک
سانان خانواده حواصیلیان گونه آردولا ایده* حواصیل سفید ماداگاسکار گونه
اگرتااولوفوتس اگرت چینی خانواده لک لکیان گونه گورساچیوس گویساجی حواصیل شب ژاپنی
خانواده اکراسیان گونه سیکونیا بویسیانا لک‌لک آسیایی گونه گرونتیکوس ارهمیتا*
لک‌لک طاس شمالی گونه پلتالیا مینور نوک قاشقی صورت سیاه – راسته فلامینگوسانان
خانواده فلامینگویان گونه فوانیکوپتروس آندینوس۱۰* فلامینگو آندین گونه
فوانیکوپتروس جامسی۱۱* فلامینگو پونا – راسته غازسانان خانواده مرغابیان گونه
انسرسیگنویدس* غاز چینی گونه انسراریترپوس* غاز پیشانی سفید کوچک گونه برانتا
روفیکولیس* عروس غاز گونه چلوفاگاروبیدیسپس* غاز قرمز گونه آناس فورموسا* مرغابی
بایکال گونه مرمرونتاآگوستیروستریس* اردک مرمری گونه آیتیا نیروکا* اردک بلوطی
گونه پولیستیکا استلری* مرغابی استلر گونه اوکسیورا لوکوسفالا* اردک سرسفید -راسته
شاهین سانان خانواده قوشیان گونه هالیااییتوس آلبیسیلا* عقاب دریایی دم سفید گونه
هالیااییتوس لوکوریفوس* عقاب دریایی پالاس گونه هالیااییتوس پلاژیکاس* عقاب دریایی
استلر گونه آکیولا کلانگا* عقاب تالابی(عقاب خالدار) گونه آکیولاهلیاکا* شاه باز-
(عقاب شاهی) گونه آکیولا آدالبرتی۱۲* شاه باز اسپانیایی خانواده شاهنیان گونه
فالکونایومانی* دلیجه کوچک – راسته درناسانان خانواده درناها گونه گورس ژاپننسیس*
درنای ژاپنی گونه گورس لوکوگرانوس* درنای سیبری گونه گورس موناچا درنای باشلق دار
گونه گورس نیگریکولیس* درنای گردن سیاه گونه گورس ویپیو* درنای پشت گردن سفید
خانواده یلوه ییان گونه ساروترورا آیرسی یلوه بال سفید خانواده هوبره گونه
چلامیدوتیس اوندولاتا* (فقط جمعیت‌های شمال غرب آفریقا) هوبره گونه اوتیس تاردا*
(جمعیت‌های مرکزی‌اروپا) میش مرغ راسته آبچیلک(سلیم)سانان خانواده سلیمیان گونه
ونلوس گرگریوس۱۳* خروس کولی شکم سیاه خانواده آبچلکیان گونه کالیدریس کانیوتوس
ریوفا* نات قرمز گونه نومنیوس بوره آلیس* گیلانشاه اسکیمو گونه نومنیوس
تنیوایرستریس* گیلانشاه خالدار گونه ترینگا گاتیفر* آبچیلک پاسبز نرماندی گونه
اورینورهینکوس پیگمئوس* تلیله نوک قاشقی گونه ترینگیتس سابروفیکولیس* تلیله سینه
زرد خانواده کاکاییان گونه لاروس آتلانتیکوس کاکایی اولروگ گونه لاروس آیودوینی*
کاکایی آیودوینی گونه لاروس لیوکوفتالاموس* کاکایی چشم سفید گونه لاروس رلیکتوس
کاکایی جان سخت گونه لاروس سایوندرسی کاکایی سایوندرسی گونه استرنا برنستینی
کاکایی–چلچه‌دریایی‌کاکل‌به‌سرچینی خانواده آک ها گونه سینتلیبورآمفوس ویمیزیسیوم
مارولت ژاپنی – راسته طوطی سانان خانواده طوطیان گونه برتوگریس پیرروپتروس طوطی دم
دراز گونه خاکستری – راسته گنجشک سانان خانواده مگس‌گیرهای‌دنیای‌جدید گونه
آلکتروروس ریزورا* مگس‌گیر دم عجیب گونه آلکتروروس تریکالر* مگس‌گیر دم خروسی
خانواده چلچله ییان گونه هیروندو آتروکااروله* چلچله آبی خانواده مگس‌گیران گونه
آکروسفالوس گریس الدیس* چکاوک نیزار گونه آکروسفالوس پالئدیکولا* چکاوک آبی گونه
زوترا گوتاتا* مگس‌گیر خاکی خالدار خانواده زردپرهییان گونه اسپروفیلا زلیچی*
دانه‌خوار ناروسکی گونه اسپروفیلا سینامومه* دانه خوار شاه‌بلوطی گونه اسپروفیلا
هیپوکروما* دانه خوار شاه‌بلوطی- خاکستری گونه اسپروفیلا پالوستریس* دانه خوار
مردابی خانواده‌سسک‌های دنیای جدید گونه دندرایکا کایرتلندی سسک‌کایرتلندی
خانواده‌پری‌شاهرخ‌های دنیای‌جدید گونه آگلائیوس فلاوس* پرنده سیاه- زعفرانی
خانواده سهره‌های معمولی گونه سیرینوس سریاکاس سهره سوریه‌ای خزندگان – راسته
لاکپشت سانان خانواده لاکپشت‌های سبز گونه چلونیامیداس* لاکپشت سبز گونه
کارتاکارتا* لاکپشت سرخ گونه ارتموچلیس ایمبریکیت* لاکپشت عقابی گونه لپیدوچلیس
کمپی* لاکپشت کمپی گونه لپیدوچلیس اولیواسه* لاکپشت زیتونی خانواده لاکپشت‌های
چرمی گونه درموچلیس کوریاسه* لاکپشت چرمی خانواده پلومدیوسایده گونه پودوکنمیس
اکسپانسا* (فقط جمعیت‌های آمازون شمالی) لاکپشت رودخانه‌آمریکایی‌جنوبی – راسته
کروکودیلها خانواده گاویالیده گونه گاویالیس گنگتیکاس گاویال هندی ماهیها رده
ماهیان غضروفی – راسته لامینیفرم ‌ها خانواده سیتورینیده گونه ستورهینوس ماکسیموس*
کوسه ماهی دهن‌گشاد خانواده لامینیده گونه کارچارودن کارچاریاس* کوسه ماهی سفید
بزرگ رده آکتینوپتریجی(شعاع باله‌ها) – راسته طاس ماهی‌سانان خانواده طاس ماهیان
گونه آکیپنسراستریو* استروژن معمولی – راسته سیلوریفرم‌ها خانواده شیلبیده گونه
پانگاسیانودون گیگاس گربه ماهی‌ غول‌پیکر پیوست(۲) ۱- گونه‌های مهاجر در این پیوست
به صورت زیر نشان داده شده‌اند:

الف- با نام گونه یا زیرگونه ، یا ب – شامل کل گونه‌های مهاجری است که در طبقه
بالاتر قراردارند و یا این‌که متعلق به بخشی از آن شناخته شده‌اند. مگر این‌که در
جایی که به یک طبقه‌بالاتر از گونه اشاره شده‌باشد، بدین معنی است که تمامی
گونه‌های مهاجر آن طبقه از مفاد موافقتنامه برخوردار هستند.

۲- علامت اختصاری«اس.پی.پی» به دنبال نام خانواده یا جنس آمده است، دلالت برکل
گونه‌های مهاجر آن خانواده یا جنس دارد.

۳- سایر منابع متعلق به طبقه‌های بالاتر از گونه صرفاً به منظور دستیابی به اطلاعات
و یا طبقه بندی می‌باشند.

۴- علامت اختصاری(اس.ال) مبین نام علمی است که به معنی عام مورد استفاده قرار
می‌گیرد.

۵- علامت ستاره(*) در مقابل نام گونه یا طبقه بالاتر قرار گرفته، مشخص کننده آن
است که آن گونه یا جمعیت مجزایی از آن گونه و یا یک یا چند گونه از آن طبقه را در
برمی‌گیرد که در پیوست(۱) نیزگنجانده شده است.

پستانداران – راسته خفاش‌ها خانواده رینولوفیده «اس.پی.پی»(فقط جمعیت‌های اروپایی)
خانواده وسپرتیلیونیده «اس.پی.پی»(فقط جمعیت‌های اروپایی) گونه مینوپتروس شریبرسی
(فقط جمعیت‌های آفریقایی و اروپایی) خفاش بال خمیده بزرگ خانواده خفاشهای‌دم‌آزاد
(بدون دم)(مولوسیده) گونه اتوموپس‌مارتی انسنی (فقط جمعیت‌های آفریقایی) خفاش
دم‌آزاد(بدون‌دم)گوش‌بزرگ گونه تاداریدا تنیوتیس خفاش دم آزاد اروپایی خانواده
پتروپدیده گونه ایدلون هلوم(فقط‌جمعیت‌های آفریقایی) خفاش میوه- حصیررنگ – راسته
نهنگها خانواده فیستریده گونه فیسترماکروسفالوس* نهنگ مولد خانواده پلاتانیستیده
زیرگونه پلاتانیستاگنگتیکاگنگتیکا۱۴* دلفین رودخانه گنگ خانواده پونتوپوریده گونه
پونتوپوریابلینویلی* دلفین رودخانه لاپلااتا خانواده اینیده گونه ایینیاگئوفرنسیس
دلفین رودخانه آمازون-دلفین رودخانه صورتی خانواده مونونتیده گونه دلفیناپتروس
لئوکاس نهنگ سفید گونه مونودن مونوسروس نارویل(لاشه‌مانند نهنگ) خانواده پورپریزها
گونه فوکوانا فوکوان (جمعیت‌های شمال و دریای‌ بالتیک، جمعیت‌های شمال ‌غرب
‌آتلانتیک، جمعیت‌‌های دریای‌سیاه) دلفین‌دماغ‌گرد‌کوتاه‌معمولی گونه فوکوانا
اسپینیپینیس دلفین دماغ گرد‌‌کوتاه‌برمیستر گونه فوکوانا دیوپتریکا دلفین دماغ گرد
کوتاه عینکی گونه نئوفوکاانا فوکاانایدس دلفین‌دماغ‌گردکوتاه‌بی‌باله‌پشتی گونه
فوکاانایدس دالی دلفین دماغ گردکوتاه دال خانواده دلفینها گونه سوزاچاینسیس
دلفین‌گوژپشت‌-دلفین‌سفیدچینی گونه سوزا تئوسزی دلفین گوژپشت آتلانتیک گونه
سوتالیافلویاتیلیس توکو شی- دلفین خاکستری گونه لاگنورینچوس آلبیروستریس (فقط
جمعیتهای شمال و دریای بالتیک) دلفین پوزه سفید گونه لاگنورینچوس اکیوتوس (فقط
جمعیتهای شمال و دریای بالتیک) دلفین پهلو سفید آتلانتیک گونه لاگنورینچوس
آبسکیورس دلفین تیره گونه لاگنورینچوس آسترالیس دلفین پیله گونه گرامپوس‌گریسئوس
(فقط جمعیت‌های شمال و دریال بالتیک) دلفین یونس گونه تیورسیپوس آدیونکاس
(جمعیت‌های دریای ‌آرافوراو تیمور) دلفین بینی‌بطری اقیانوس هند گونه تیورسیپوس
تورونکاتوس (جمعیت‌های شمال‌ودریای‌بالتیک، جمعیت‌های غرب مدیترانه، جمعیتهای
دریای سیاه) دلفین بینی بطری گونه استنلا اتنئوآتا (جمعیت اقیانوس آرام حاره‌ای
شرقی، جمعیت‌های جنوب شرق آسیا) دلفین خالدار حاره‌ای گونه استنلالانگیروستریس
(جمعیت اقیانوس‌آرام حاره‌ای شرقی، جمعیت‌های جنوب شرق‌آسیا) دلفین فرفره گونه
استنلاکوئریلئوآلبا (جمعیت اقیانوس آرام‌ حاره‌ای شرقی، جمعیت مدیترانه‌ای) دلفین
راه راه گونه دلفینوس دلفیس*(جمعیتهای شمال و دریای بالتیک،جمعیت‌مدیترانه،جمعیت
دریای‌سیاه جمعیت اقیانوس آرام حاره‌ای شرقی) دلفین معمولی گونه لاگنودلفیس هسی
(جمعیت‌های آسیای جنوب شرقی) دلفین فراسر گونه اورساالابرویروستریس دلفین رودخانه
ایراوادی گونه سفالورینکاس کامرسونی(جمعیت‌آمریکای جنوبی) دلفین کامرسون گونه
سفالورینکاس ااوتروپیا دلفین سیاه گونه سفالورینکاس هآویسیدی دلفین(کاپیتان)
هاویسید گونه اورسینوس اورسا نهنگ قاتل- اورسا=غول دریا گونه گلوبیسفالاملاس(فقط
جمعیتهای شمال و دریای بالتیک) نهنگ خلبان درازباله خانواده زیفیده گونه براردیئوس
بایردی نهنگ‌بینی‌بطری‌اقیانوس‌آرام‌شمالی گونه هیپروودون آمپولاتوس نهنگ کله بطری
خانواده وال‌ها گونه بالونپترا بوناارنسیس نهنگ راسو بوی جنوبگان گونه بالونپترا
ادنی نهنگ‌بروودس‌معمولی-نهنگ‌ مناطق حاره‌ای گونه بالونپترا بورآلیس* نهنگ
خاکستری گونه بالونپترا فیسالوس* پشت باله دار نهنگ خانواده نئوبالنیده گونه کاپره
مارگیناتا نهنگ کوتوله – راسته گوشتخواران خانواده اوتاریده گونه آرکوسفالوس
استرالیس خوک‌آبی(سییل)خزدارآمریکای‌ جنوبی گونه اوتاریا فلاوسکنس شیردریایی
آمریکای جنوبی خانواده فک‌ها گونه فوکا ویتئولینا(فقط‌جمعیت‌های بالتیک و دریای
وادن) فک معمولی گونه هالیچواروس گریپوس(فقط جمعیت‌های دریای سیاه) فک خاکستری
گونه موناکووس موناکووس* سییل(خوک‌آبی)راهب‌مدیترانه‌ای – راسته پروبسکیده خانواده
الفانتیده گونه لوکسودونتا آفریکانا فیل آفریقایی – راسته گاوهای دریایی خانواده
دوگانگیده گونه دوگانگ دوگان دوگانگ(برگرفته از زبان مالایا به معنای پری‌دریایی)
خانواده گاوهای دریایی گونه تریچکاس ماناتوس*(جمعیتهای بین‌ هندوراس و پاناما) گاو
دریایی گونه تریچکاس سنگالنسیس گاودریایی آفریقایی گونه تریچکاس اینئونگییوس –
راسته فردسمان خانواده اسب و الاغ گونه اکوس همیونوس(اس.ال)۱۵ گورخر بزرگ- گرویی –
راسته زوج سمان خانواده شترها گونه ویکوگانا ویکوگانا* ویکوگانا خانواده گوزنها
زیرگونه‌سرووسالافوس‌باکتریانوس* گوزن قرمز دوکوهانه خانواده گاوسانان گونه اوریکس
داما* اوریکس(غزال‌آفریقایی)شاخ‌شمشیری- صحرایی گونه غزاله‌غزاله‌(فقط‌جمعیت‌های
آسیایی) آهوی کوهی گونه غزاله سابگوتوروزا غزال ایرانی- غزال دم سیاه گونه
پروکاپرا گوتوروزا غزال مغولی- زران زیرگونه ساایگاتاتاریکاتاتاریکا آنتیلوب سایگا
پرندگان – راسته پنگوئن سانان پنگوئن ها گونه اسفنیسکاس دمرسوس پنگوئن هومبولتی –
راسته غواص سانان خانواده غواصیان گونه گاویااستلاتا(جمعیت‌های پالارکتیک‌غربی)
غواص گلو سرخ زیرگونه‌گاویاارکتیکا ارکتیکا غواص گلوسیاه ارکتیکا زیرگونه‌گاویا
ارکتیکا سوشکینی غواص گلوسیاه سوشکینی زیرگونه‌گاویا‌ایمرایمر
(جمعیت‌شمال‌غرب‌اروپا) غواص بزرگ شمالی- غواص معمولی گونه‌گاویاآدامسی
(جمعیت‌های‌پالارکتیک‌غربی) غواص منقار سفید – راسته کشیم سانان خانواده کشیمیان
زیرگونه پودیسپس‌گیریسجنا گیریسجنا کشیم گردن سرخ گونه‌پودیسپس‌اوریتوس
(جمعیت‌های‌پالارکتیک‌غربی) کشیم شاخدار – راسته کبوتر دریایی‌سانان خانواده
آلباتروس‌ها گونه دیومدا اکسولانوس آلباتروس سرگردان گونه دیومدا اپوموفورا
آلباتروس سلطنتی جنوبی گونه دیومدا ایروراتا آلباتروس امواج گونه دیومدا نیگریپس
آلباتروس پاسیاه گونه دیومدا ایموتابیلیس آلباتروس لایسان گونه دیومدا ملانوفریس
آلباتروس پیشانی سیاه گونه دیومدا بیولری آلباتروس بیولر گونه دیومدا کایوتا
آلباتروس خجالتی گونه دیومدا چلورورینچوس آلباتروس دماغ زرد آتلانتیک گونه دیومدا
چیریسوستوما آلباتروس سرخاکستری گونه فوابتریا فوسکا آلباتروس دوده‌ای گونه
فوابتریا پالپبراتا آلباتروس شنل دوده‌ای خانواده کبوتر‌دریاییها گونه ماکروناکتس
گیگانتوس مرغ طوفان غول پیکر گونه ماکروناکتس هالی مرغ طوفان غول‌پیکر شمالی(هالی)
گونه پروسلاریا سینرآ مرغ طوفان خاکستری گونه پروسلاریا آاکوینوکتیالیس۱۶ مرغ
طوفان چانه سفید گونه پروسلاریا پارکینسونی مرغ طوفان سیاه گونه پروسلاریا
وستلندیکا مرغ طوفان سرزمین غربی – راسته پلیکان سانان خانواده باکلانیان گونه
فالاکوراکوراکس نیگروگلاریس باکلان گلوسیاه گونه فالاکوراکوراکس پیگمئوس۱۷ باکلان
کوچک خانواده پلیکانها گونه پلکانوس‌اونوکروتالوس*(جمعیت‌های ناحیه پالارکتیک
غربی) پلیکان سفید گونه پلکانوس کریسپوس* پلیکان خاکستری – راسته لک‌لک‌سانان
خانواده حواصیلیان زیرگونه بوتایوروس‌استلاریس استلاریس (جمعیت‌های ناحیه
پالارکتیک غربی) بوتیمار زیرگونه ایکسوبریچوس‌مینتس مینتس (جمعیت‌های ناحیه
پالارکتیک غربی) بوتیمار کوچک گونه ایکسوبریچوس استورمی بوتیمار کوتوله گونه
آردولا ریوفیونتریس حواصیل شکم خرمایی گونه آردولا ایده* حواصیل سفید ماداگاسکار
گونه اگرتا ویناسیگولا اگرت سنگی زیرگونه کاسمرودیوس آلبوس‌آلبوس (جمعیت‌های ناحیه
پالارکتیک غربی) اگرت بزرگ زیرگونه آردی پرپوره پرپوره (جمعیت‌های زادآور در
پالارکتیک غربی) حواصیل ارغوانی خانواده لک‌لکیان گونه میستریا آیبیس لک لک نوک
زرد گونه سیکانیا نیگرا لک لک سیاه زیرگونه سیکانیااپیسکوپوس میکروسلیس لک لک گردن
پشمی گونه سیکانیا سیکانیا لک لک سفید خانواده اکراسیان گونه پلگادیس فالسینلوس
اکراس سیاه گونه گرونتیکوس ارا میتا* لک لک طاس شمالی زیرگونه ترسکیورنیس
آاتیپوپیکس آاتیپوپیکس لک لک مقدس گونه پلاتالیا آلبا(به جز جمعیت ماداگاسکار)
کفچه نوک آفریقایی گونه پلاتالیا لئوکورودیا کفچه نوک معمولی – راسته
فلامینگوسانان خانواده فلامینگویان «اس.پی.پی» – راسته غازسانان خانواده مرغابیان
«اس.پی.پی» – راسته شاهین‌سانان خانواده لاشخورهای دنیای‌جدید «اس.پی.پی» خانواده
عقاب ماهیگیران گونه پاندیون هالیاایتوس عقاب ماهیگیر خانواده قوشیان «اس.پی.پی»
خانواده شاهینیان «اس.پی.پی» – راسته ماکیان‌سانان خانواده قرقاول‌ها زیرگونه
کوتورنیکس کوتورنیکس کوتورنیکس بلدرچین – راسته درناسانان خانواده یلوه‌ییان گونه
پرزانا پرزانا(جمعیت های‌زادآور درپالارکتیک‌غربی) یلوه خالدار زیرگونه‌پرزانا
پاروا پاروا یلوه کوچک زیرگونه پرزانا پسیلا اینترمدیا یلوه نوک سبز زیرگونه
فولیکا آتراآترا(جمعیت‌های دریای‌سیاه‌ومدیترانه) چنگر گونه آانیگما تولیمناس
ماجینالیس یلوه راه راه گونه کراکس کراکس یلوه حنایی گونه ساروتروآبوهمی دم کرکی
سینه راه‌راه گونه ساروترورآ آیرسی* دم کرکی بال سفید خانواده درناها «اس.پی.پی»
خانواده هوبره گونه چلامیدوتیس اوندولاتا* (فقط‌جمعیت‌های‌شمال‌غرب‌آفریقا) هوبره
گونه اوتیس‌تاردا*(جمعیت‌های مرکزی‌اروپا) میش مرغ – راسته آبچیلک‌(سلیم‌)سانان
خانواده نوک خنجریان «اس.پی.پی» خانواده‌سلیم‌خرچنگ‌خواریان گونه دورماس آردئولا
سلیم خرچنگ خوار خانواده چاخ لقیان گونه بورهینوس ادیسنموس چاخ لق خانواده
گلاریولیان گونه گلارئولاپراتینکولا گلاریول بال سرخ گونه گلارئولانورماندی
گلاریول بال سیاه گونه گلارئولا نوچالیس گلاریول خانواده سلیمیان «اس.پی.پی»
خانواده آبچیلیکان۱۹ «اس.پی.پی» خانواده کاکاییان ۲۰ گونه لاروس همپریچی کاکایی
دودی گونه لاروس لیوکوفتالاموس* کاکایی چشم سفید گونه لاروس ایچتیآاتوس
(جمعیت‌آفریقا و غرب اوراسیا) کاکایی بزرگ گونه لاروس ملانوسفالوس کاکایی
مدیترانه‌ای گونه لاروس گنی کاکایی صورتی گونه لاروس آیودوینی* کاکایی آیودوینی
گونه لاروس آرمنیکس کاکایی ارمنی زیرگونه‌استرنانیلوتیکانیلوتیکا
(جمعیت‌های‌آفریقاو‌غرب‌اوراسیا) پرستوی دریایی نوک کاکایی گونه استرناکاسپیا
(جمعیت آفریقا و غرب اوراسیا) پرستوی دریای خزر زیرگونه استرنا ماکسیما
آلبیدورسالیس پرستوی دریای سلطنتی گونه استرنابرجی پرستوی دریایی کاکلی بزرگ گونه
استرنا بنگالنسیس(جمعیت‌های‌آسیای‌جنوب‌غربی‌و‌آفریقا) پرستوی دریایی کاکلی کوچک
زیرگونه استرناسندویسنسیس‌سندویسنسیس پرستوی دریایی نوک زرد گونه استرنا دوگالی
(جمعیت آتلانتیک) پرستوی دریایی گلگون زیرگونه استرنا هیروندو هیروندو(جمعیت‌های
زادآور درپالارکتیک غربی) پرستوی دریایی معمولی گونه استرنا پارادایزه(جمعیت
آتلانتیک) پرستوی دریایی شمالگان گونه استرنا آلبیفرونز پرستوی دریایی کوچک گونه
استرنا ساندرسی پرستوی دریایی ساندرز گونه استرنا بالااناروم پرستوی دریایی دامارا
گونه استرنا رپرسا پرستوی دریایی گونه سفید زیرگونه چلیدونیاس نیگرنیگر پرستوی
دریایی گونه سیاه گونه چلیدونیاس لوکوپتروس(جمعیت‌آفریقاوغرب‌اوراسیا) پرستوی
دریایی بال سفید خانواده فریادکش‌ها گونه رینچوپس فلاویروستریس آب شکاف آفریقایی –
راسته کبوترسانان خانواده کبوتریان زیرگونه استرپتوپلیا تورتور تورتور قمری معمولی
– راسته طوطی‌سانان خانواده طوطیان گونه آمازونا توکومانا طوطی توکومان – راسته
سبزقباسانان خانواده زنبورخواریان گونه مروپس آپیاستر زنبورخوار خانواده سبزقبایان
گونه کوراسیاس گارولوس سبزقبا – راسته گنجشگ‌سانان خانواده مگس‌گیران (اس.ال)
«اس.پی.پی»۲۱* خانواده چلچله‌ییان گونه هیروندا آتروکااروله* چلچله آبی خانواده
مگس‌گیرهای‌دنیای ‌جدید گونه آلکتروروس ریزورا* مگس‌گیر دم عجیب گونه آلکتروروس
تریکالر* مگس گیر دم خروسی گونه پزدوکلوپتریکس دینلیانوس گنجشگ درادیتو دینلی گونه
پلیستیکتوس پکتورالیس پکتورالیس گنجشگ تیرانت ریش دار خانواده زردپرهییان گونه
اسپروفیلا روفیکولیس دانه خوار گلوسیاه گونه اسپیروفیلا زلیچی* دانه خوار ناروسکی
گونه اسپیروفیلا سینامومه* دانه خوار شاه‌بلوطی گونه اسپیروفیلا هیپوکروما* دانه
خوار شاه بلوطی- خاکستری گونه اسپیروفیلا پالوستریس* دانه خوار مردابی
خانواده‌پری‌شاهرخ‌های دنیای جدید گونه آگلائیوس فلاوس* پرنده سیاه -زعفرانی
خزندگان – راسته لاکپشت‌سانان خانواده لاکپشت‌های سبز «اس.پی.پی» خانواده
لاکپشت‌های چرمی «اس.پی.پی» خانواده پلومدیوسایده گونه پودوکنمیس اکسپانسا* لاکپشت
رودخانه آمریکای جنوبی – راسته کروکودیلها خانواده کروکودیلها گونه کروکودیلوس
پرووسوس کروکودیل مصبی(آب شور) ماهیها رده ماهیان غضروفی – راسته اورکتولوبیفرم‌ها
خانواده رینکودونتیده گونه رینکودون تیپوس کوسه ماهی نهنگ نما – راسته
لامینیفرم‌ها خانواده سیتورینیده گونه ستورهینوس ماکسیموس* کوسه ماهی دهن گشاد
خانواده لامینیده گونه کارچارودون کارچاریاس* کوسه ماهی سفید بزرگ
رده‌آکتینوپتریجی(شعاع‌باله‌ها) – راسته طاس ماهی‌سانان خانواده طاس ماهیان گونه
هوسو هوسو فیل ماهی- بلوگا گونه هوسو داریوکس فیل‌ماهی روسی- کالوگا زیرگونه
آکیپنسر بااری بایکالنسیز طاس ماهی بری گونه آکیپنسر فولوسکنس طاس ماهی دریاچه
گونه آکیپنسر گوئلدنستاادتی طاس ماهی روس- چالباش گونه آکیپنسر مدیروستریس طاس
ماهی سبز گونه آکیپنسر میکادویی طاس ماهی ساخالین گونه آکیپنسرناککاری طاس ماهی
دریای آدریاتیک شیپ گونه آکیپنسرنودیونتریس شیپ گونه آکیپنسر پرسیکس طاس ماهی
ایرانی- قره برون گونه آکیپنسرروتنوس(جمعیت دانوب) طاس ماهی استرالیایی گونه
آکیپنسر شرنکی طاس ماهی آمور گونه آکیپنسر سینسیز طاس ماهی چینی گونه
آکیپنسراستلاتوس ازون برون – دراکول- تیرج گونه آکیپنسر استریو* طاس ماهی آلمانی-
استروژن معمولی گونه پزودوسکافیرینچوس کافمانی ماهی پاروپوزه نمای بزرگ آمودریا
گونه پزودوسکافیرینچوس هرمانی ماهی پاروپوزه نمای کوچک‌آمودریا گونه
پزودوسکافیرینچوس فتشنکوی ماهی‌پاروپوزه‌نمای سیردریا گونه پزفوروس گلادیوس ماهی
پارویی چینی حشرات – راسته پولک بالان خانواده دانایده گونه دانوس پلکسیپوس شاه
پروانه ۱- پیشتر به عنوان خانواده پونجیده در لیست ثبت می‌شد.

۲- پیشتر در زیرگونه بالنا گلاشیالیس گلاشیالیس قرار می گرفت.

۳- پیشتر در زیرگونه بالنا گلاشیالیس گلاشیالیس قرار می‌گرفت.

۴- پیشتر به عنوان زیرگونه بالنا گلاشیالیس آسترالیس در لیست ثبت می‌شد.

۵- پیشتر به عنوان گونه لوترافلینا در لیست ثبت می شد.

۶- پیشتر به عنوان گونه لوترا پرووکاکس در لیست ثبت می‌شد.

۷- پیشتر به عنوان گونه پانترآ یونیکا در لیست ثبت می‌شد.

۸- راسته پینیپدیا هم اکنون در راسته گوشتخواران قرار می‌گیرد.

۹- پیشتر در گونه پترودروما فااپویگیا قرار می‌گرفت(اس.ال) ۱۰- پیشتر به عنوان
گونه فوانیکوپاروس آندینوس در لیست ثبت می‌شد.

۱۱- پیشتر به عنوان گونه فوانیکوپاروس جامسی در لیست ثبت می‌شد.

۱۲- پیشتر در گونه آکیولا هلیاکا قرار می‌گرفت.(اس.ال) ۱۳- پیشتر به عنوان گونه
چتوسیا گرگاریا در لیست ثبت می‌شد.

۱۴- پیشتر به عنوان پلاتانیستا گنگتیکا در لیست ثبت می‌شد.

۱۵- طبقه‌ای که در لیست ثبت شده است مجموعه کامل گونه«اکوس همیونوس» را شامل
می‌شود که عبارتند‌از: ۳ گونه: اکوس همیونوس، اکوس انوگار، اکوس کیانگ.

۱۶- که این شامل زیرگونه پروسلاریا آاکوینوکتیالیس کانسپیسیلاتا می شود که ابتدا
صورت پروسلار یا کانسپیسیلاتا در لیست ثبت می شد.

۱۷- پیشتر به عنوان گونه فالاکوراکورا کس پیگما ائوس در لیست ثبت می شد.

۱۸- که این شامل گونه گروس ویرگو نیز می‌شود که پیشتر به عنوان آنتروپویدس ویرگو
درلیست ثبت می‌شد.

۱۹- که این شامل زیرخانواده فالاروپودینه نیز می‌شود که پیشتر به عنوان خانواده
فالاروپودیده در لیست ثبت می شد.

۲۰- خانواده استرنیده هم اکنون در خانواده کاکایی‌ها قرارمی‌گیرد.

۲۱- که این شامل زیرخانواده سیلوینه می شود که پیشتر به عنوان خانواده سیلویده در
لیست ثبت می شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده و
دو پیوست در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم خرداد‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و
‌شش‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

این نوشته در معاهدات بین المللی محیط زیست ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.