شرح کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعال حقوق بشر نگار کلایی
تدوین : محمد گلستانجو

این نوشته در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.