شرح تفسیر عمومی شماره ۲۸ تساوی حقوق مردان و زنان

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر خانم معصومه توکلی و اقای سعید حسینی
تدوین : اقای محمد گلستانجو

این نوشته در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.