دریچه ای رو به آگاهی (صدور حکم اعدام آری یا خیر؟)

صدور حکم اعدام در ایران چه وضعیتی دارد و برای چه جرائمی اجرا میگردد؟
با توجه به گزارشات سازمان ملل و همچنین سازمان عفو بین الملل در خصوص نقض حقوق بشر از حیث اعدام در ایران ، ایا دولت ایران تاکنون ، سعی در بهبود این روند داشته است یا خیر؟
صدور و اجرای حکم اعدام در جامعه چه آسیب های اجتماعی را بدنبال خواهد داشت؟

این نوشته در دریچه ای رو به آگاهی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.