دریچه ای رو به آگاهی (دموکراسی و مردم سالاری)

مفاهیم دموکراسی و مردم سالاری چیست و چکونه میتوان بدان دست یافت؟
موانع رسیدن به دموکراسی چیست ؟ و راههای گذار به آن کدامند؟
با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از ناقضان حقوق بشر در آزادی بیان و اندیشه است ، چگونه میتوان در چنین فضایی دموکراسی را ایجاد کرد؟

 

این نوشته در دریچه ای رو به آگاهی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.