دریچه ای رو به آگاهی (نسل جوان و فعالیت های سیاسی و اجتماعی در ایران)

مهمترین چالش های یک جوان برای رسیدن به بلوغ سیاسی در یک جامعه چیست؟ و در ایران چگونه باید باشد ؟
چگونه باید بستری مناسب جهت رشد و اموزشهای جوانان از نظر سیاسی و اجتماعی فراهم گردد ؟ در جامعه ایران چه موانعی برای بسترسازی این رشد و اگاهی ها وجود دارد ؟
در جامعه ایران جوانان چگونه میتوانند استقلال فکری داشته باشند. ایا میتوانند در تعیین سرنوشت خود دخیل باشند.

این نوشته در دریچه ای رو به آگاهی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.