دریچه ای رو به آگاهی (بررسی برده داری مدرن در قرن اخیر)

بردگی مدرن چیست و به چه وضعیتی گفته میشود؟
با توجه به فقهی بودن تمکین در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نگاه جامعه نسبت به این موضوع چگونه است؟
با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
میهمان برنامه : اقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی فعال حقوق بشر
با اجرای : خانم مریم مرادی
تدوین : اقای محمد گلستانجو

این نوشته در دریچه ای رو به آگاهی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.