قانون تصویب قرارداد بین المللی برای جلوگیری از اشاعه و معامله نشریات مستهجن و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن

‌ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد بین‌المللی برای جلوگیری از اشاعه و معاملات
نشریات مستهجنه را که در ۲۰ سنبله ۱۳۰۲ (۱۲ سپتامبر۱۹۲۳) در ژنو امضاء شده تصویب و
اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و نه
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

این نوشته در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.