کنوانسیون چهارم ژنو

کنوانسیون چهارم ژنو یا کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو ،کنوانسیونی با تأکید بر حمایت از غیرنظامیان به‌طور خاص می‌باشد بطوریکه از میان چهار کنوانسیون ژنو، عنوان کنوانسیون چهارم مشخصاً حمایت از غیرنظامیان است. ممنوعیت مجازات‌های دسته جمعی، چپاول یا اقدامات تلافی‌جویانه علیه افراد و اموال غیرنظامی و گروگان‌گیری آنان  ازجملهٔ مواد این کنوانسیون است.

 

این نوشته در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.