منشور زبان مادري

بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب سال ۱۹۹۶ یونسکو

یک: همه شاگردان مدارس باید تحصیلات رسمی خود را به زبان مادری اغاز کنند

دو: همه دولتها موظف هستند که برای تولید و اموزش زبان مادری کلیه منابع /موارد وسایل لازم را تولید و توزیع نمایند

سه: برای تدریس زبان مادری باید معلم به اندازه کافی تربیت و اماده شود زیرا، تدریس به زبان مادری وسیله ای برای برابری اجتماعی شمرده میشود.

آنهايي كه وقتي از زبان مادري مان حرف مي زنيم، مي گويند ساكت باشيد! آنهايي كه وقتي از حقوق ملت مان حرف مي زنيم، مي گويند چيزهاي مهم تري وجود دارد! آنهايي كه به نام اتحاد و همبستگي ملي‌ مانع طرح مسائل ملي‌ و زبان مادری براي مردم ميشوند،خود تيشه بر ريشه همبستگي واقعي‌ ،انساني‌ ميزنند. مگر بدون قبول ارزش برابر براي زبانهای مادری ميشود از آزادي انديشه،بيان و همبستگي انساني‌ و ملي‌ صحبت كرد.

این نوشته در معاهدات بین المللی (فارسی ), معاهدات بین المللی اقوام و ملل ایرانی, معاهدات بین المللی پیروان ادیان, معاهدات بین المللی جوان و دانشجو, معاهدات بین المللی زنان, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.