بایگانی ماهیانه: آبان ۱۳۹۶

شرح تفسیر عمومی شماره ۲۸ تساوی حقوق مردان و زنان

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر خانم معصومه توکلی و اقای سعید حسینی تدوین : اقای محمد گلستانجو

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح تفسیر عمومی شماره ۲۸ تساوی حقوق مردان و زنان بسته هستند

شرح ماده ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد : هیچ یک از مقررات اعلـامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی‌های … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای شرح ماده ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

شرح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر اقای محمد گلستانجو – خانم دیانا بیگلریفرد تدوین : محمد گلستانجو

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک بسته هستند

قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به علایم راهها

قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راهها ‌مصوب ۱۳۵۴٫۱۱٫۲۶ ‌ماده واحده – کنوانسیون عبور و مرور در جاده مورخ ۸ نوامبر ۱۹۶۸ (۱۷ آبان ۱۳۴۷) مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به علایم راهها بسته هستند

قانون راجع به الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی اینمارست

قانون راجع به الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی اینمارست ‌ماده واحده – کنوانسیون موجود سازمان بین‌المللی ماهواره‌های دریایی (‌اینمارست) مشتمل بر یک مقدمه و سی و پنج ماده و موافقتنامه اجرایی آن‌مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۵۵ (‌برابر با سپتامبر ۱۹۷۶) تصویب … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون راجع به الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی اینمارست بسته هستند

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی

عطف به نامه‌‌ شماره ۱۵۷۹۴۳/۴۲۸۶۲ مورخ ۹/۸/۱۳۸۸ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی که با عنوان … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی بسته هستند

موافقتنامه تأسیس کمیسیون منطقه ای برای ماهیگیری

موافقتنامه تأسیس کمیسیون منطقه‌ای برای ماهیگیری ‌ماده واحده – موافقتنامه تأسیس کمیسیون منطقه‌ای برای ماهیگیری (RECOFI) مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و‌اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. ‌رعایت اصل یکصد و سی و نهم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای موافقتنامه تأسیس کمیسیون منطقه ای برای ماهیگیری بسته هستند

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب ماده واحده- کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۰ هجری شمسی برابر ۲ نوامبر ۲۰۰۱ میلادی مشتمل بر (۳۵)‌ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب بسته هستند

پروتکل علیه قاچاق مهاجران در خشکی ، دریا و هوا

متمم کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فرا ملیتی طی قطعنامه ٢۵/۵۵ مورخ ١۵ نوامبر ٢٠٠٠ به تصویب رسیده وبرای امضا ، تائید و الحاق مفتوح است ( هنوز به اجرا در نیامده است).

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای پروتکل علیه قاچاق مهاجران در خشکی ، دریا و هوا بسته هستند

پروتکل لاهه

پروکتل ناظر به اصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل ونقل هوایی بین المللی که در تاریخ ۱۲ اکتبر۱۹۲۹ د ر ورشو امضاگردیده است. دولت های امضاکننده زیر:‌ به منظور اصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای پروتکل لاهه بسته هستند