بایگانی ماهیانه: مرداد ۱۳۹۶

قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال

‌قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال ‌مصوب ۱۳۴۳٫۲٫۱۷

ارسال شده در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال بسته هستند

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه شماره ۱۰۸ مربوط به شناسنامه ملوانی ملی کارکنان کشتیها

‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه شماره ۱۰۸ مربوط به شناسنامه ملوانی ملی کارکنان کشتیها ‌مصوب ۱۳۴۵٫۹٫۲۴

ارسال شده در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه شماره ۱۰۸ مربوط به شناسنامه ملوانی ملی کارکنان کشتیها بسته هستند

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۰۶ راجع به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی

‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۶ راجع به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و‌بازرگانی ‌مصوب ۱۳۴۶٫۸٫۲۸

ارسال شده در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۱۰۶ راجع به تعطیل هفتگی در مؤسسات اداری و بازرگانی بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت بانو رضوان مقدم ( ۲۵ جولای ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی کمیته اموزش ۲۵ جولای ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات کارگاه آموزشی | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت بانو رضوان مقدم ( ۲۵ جولای ۲۰۱۷ ) بسته هستند

اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار

کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار، به دعوت هیأت مدیرهٔ «دفتر بین‌المللی کار» سی و چهارمین جلسهٔ خود را در روز ۶ ژوئن۱۹۵۱( ۳ تیر ۱۳۳۰) در ژنو برگزار کرد، و درباره پذیرش پیشنهادهای معینی در مورد اصل دستمزد برابر برای … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار بسته هستند

مقاوله نامه بین المللی شماره ۲۹ راجع به لغو کار اجباری

ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره ۲۹ راجع به لغو کار اجباری مشتمل بر سی و سه ماده تصویب می شود قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله نامه ضمیمه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای مقاوله نامه بین المللی شماره ۲۹ راجع به لغو کار اجباری بسته هستند

‌پروتکل دوم کنوانسیون ۱۹۵۴ میلادی (۱۳۳۳ هجری شمسی) لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه (‌بخش اول – مقدمه ‌طرف‌ها؛

با آگاهی از نیاز به توسعه حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه و ایجاد نظام حمایتی عالی برای اموال فرهنگی که به طور خاص‌تعیین شده‌اند؛ ‌با تأیید مجدد اهمیت مقررات کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در صورت … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی هنر و هنرمندان | دیدگاه‌ها برای ‌پروتکل دوم کنوانسیون ۱۹۵۴ میلادی (۱۳۳۳ هجری شمسی) لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه (‌بخش اول – مقدمه ‌طرف‌ها؛ بسته هستند