بایگانی ماهیانه: خرداد ۱۳۹۶

جلسه ماهیانه مجمع عمومی کانون ( ۴ جوئن ۲۰۱۷ )

فراخوان مجمع عمومی ماهیانه ۴ یونی ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه ماهیانه مجمع عمومی کانون ( ۴ جوئن ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت جناب حمید حمیدی ( ۲۵ مای ۲۰۱۷ )

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش (کارگاه آموزشی) ۲۵ مای ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت جناب حمید حمیدی ( ۲۵ مای ۲۰۱۷ ) بسته هستند

آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر )

کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر) اجرا : زهرا ارزجانی

ارسال شده در مطالب آموزشی | دیدگاه‌ها برای آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) بسته هستند

آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر )

کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر) اجرا : زهرا ارزجانی

ارسال شده در مطالب آموزشی | دیدگاه‌ها برای آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران )

دریچه ای رو به اگاهی (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران ) بسته هستند