بایگانی ماهیانه: اردیبهشت ۱۳۹۶

شرح کنوانسیون مربوط به رضایت در ازدواج

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون مربوط به رضایت در ازدواج) با اجرای : حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی – شیرین جاوید

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون مربوط به رضایت در ازدواج بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( وضعیت آزادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران )

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وضعیت ازادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران)  

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( وضعیت آزادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران ) بسته هستند

شرح آئین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی

کلیپ صوتی شرح ( آئین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی) با اجرای : زهرا ارزجانی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح آئین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی بسته هستند

شرح اعلامیه کنفرانس وین ( بخش سوم )

کلیپ صوتی شرح (بخش سوم کنوانسیون وین) با اجرای : حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح اعلامیه کنفرانس وین ( بخش سوم ) بسته هستند

شرح اعلامیه کنوانسیون وین ( بخش دوم )

کلیپ صوتی شرح (بخش دوم کنوانسیون وین) با اجرای : حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح اعلامیه کنوانسیون وین ( بخش دوم ) بسته هستند