بایگانی ماهیانه: اردیبهشت ۱۳۹۶

شرح اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن آوری

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻦ اﻭﺭی) با اجرای : مریم مرادی – تقی صیاد مصطفی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن آوری بسته هستند

شرح اعلامیه کنفرانس جهانی تغذیه – رم

کلیپ صوتی شرح (اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳه رم ) با اجرای : مریم مرادی – محمد گلستانجو

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح اعلامیه کنفرانس جهانی تغذیه – رم بسته هستند

آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر )

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (ﻣﺎﺩﻩ ۲۴ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎنی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ) اجرا : مریم مرادی

ارسال شده در آگاهی از حقوق انسانی | دیدگاه‌ها برای آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( مطبوعات در ایران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی و حقوق بشر )

دریچه ای رو به اگاهی (مطبوعات در ایران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( مطبوعات در ایران از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی و حقوق بشر ) بسته هستند

شرح کنوانسیون جهانی اسکان بشر – استانبول

کلیپ صوتی (شرح کنوانسیون جهانی اسکان بشر استانبول) با اجرای : مریم مرادی – تقی صیاد مصطفی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون جهانی اسکان بشر – استانبول بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( بررسی سلامت روانی و امنیت در محیط کار با حق حیات سالم )

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی سلامت روانی و امنیت در محیط کار با حق حیات سالم)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( بررسی سلامت روانی و امنیت در محیط کار با حق حیات سالم ) بسته هستند

شرح کنوانسیون بیابان زدایی ( بخش دوم )

کلیپ صوتی ﺷﺮﺡ (بخش دوم ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﺯﺩایی) با اجرای : حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون بیابان زدایی ( بخش دوم ) بسته هستند

آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر )

کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر) با اجرای : زهرا ارزجانی

ارسال شده در آگاهی از حقوق انسانی | دیدگاه‌ها برای آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) بسته هستند

آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر )

کلیپ صوتی شرح (ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر) با اجرای : مریم مرادی

ارسال شده در آگاهی از حقوق انسانی | دیدگاه‌ها برای آگاهی از حقوق انسانی ( شرح ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) بسته هستند

حقوق بشر به زبان ساده ( حق انتخاب )

ﺟﻨﺴﻴﺘﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻡ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ,ﻣﺜﻞ اﻭ, ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ اﺯ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻫﺴﺘﻢ.

ارسال شده در حقوق بشر به زبان ساده | دیدگاه‌ها برای حقوق بشر به زبان ساده ( حق انتخاب ) بسته هستند