بایگانی ماهیانه: فروردین ۱۳۹۶

جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت آقای حمید حمیدی ( ۲۸ آپریل ۲۰۱۷ )

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش ۲۸ آپریل ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت آقای حمید حمیدی ( ۲۸ آپریل ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه هم اندیشی با ترکیه و اتریش ( ۲۲ مارس ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی سومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش ۲۲ مارس ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه هم اندیشی با ترکیه و اتریش ( ۲۲ مارس ۲۰۱۷ ) بسته هستند

ویدئو کلیپ ( ضرورت ایجاد شادی برای انسانها و ارتباط آن با حقوق انسانی )

کلیپ ضرورت ایجاد شادی برای انسانها و ارتباط آن با حقوق انسانی

ارسال شده در فعالیتهای کانون | دیدگاه‌ها برای ویدئو کلیپ ( ضرورت ایجاد شادی برای انسانها و ارتباط آن با حقوق انسانی ) بسته هستند

جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت آقای جهانگیر گلزار ( ۲۸ مارس ۲۰۱۷ )

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش با مفاهیم حقوق بشر ۲۸ مارس ۲۰۱۷

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای جلسه کارگاه آموزشی با مدیریت آقای جهانگیر گلزار ( ۲۸ مارس ۲۰۱۷ ) بسته هستند

شرح کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی (بخش دوم )

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی بخش دوم) اجرا : مریم مرادی – تقی صیاد مصطفی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی (بخش دوم ) بسته هستند

شرح کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی ( بخش اول )

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی بخش اول) اجرا : مریم مرادی- تقی صیاد مصطفی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی ( بخش اول ) بسته هستند

شرح اعلامیه هزاره

کلیپ صوتی شرح (اعلامیه هزاره) با اجرای : محمد گلستانجو

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح اعلامیه هزاره بسته هستند

شرح کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن

کلیپ صوتی شرح (شرح کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات ان) با اجرای : لیدا اشجعی اسالمی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن بسته هستند

شرح پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران در خشکی – دریا – هوا

کلیپ صوتی شرح (پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران در خشکی دریا هوا) با اجرای : لیدا اشجعی اسالمی – حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران در خشکی – دریا – هوا بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( بهداشت عمومی و ارتباط آن با حقوق بشر )

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بهداشت عمومی و ارتباط آن با حقوق بشر)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( بهداشت عمومی و ارتباط آن با حقوق بشر ) بسته هستند