بایگانی ماهیانه: اسفند ۱۳۹۵

تفسیر عمومی شماره ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق شرکت در امور عمومی، حق رأی و حق تساوی در دسترسی به مشاغل دولتی

(ماده ۲۵): ۱۲/۷/۱۹۹۶ میثاق بین‎المللی حقوق مدنی و سیاسی تفسیر عمومی شماره ۲۵ حق شرکت در امور عمومی، حق رأی و تساوی در دسترسی به مشاغل دولتی (ماده ۲۵) (نشست پنجاه و هفتم، ۱۹۹۶) این تفسیر عمومی در جلسه هزار … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی زنان | دیدگاه‌ها برای تفسیر عمومی شماره ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق شرکت در امور عمومی، حق رأی و حق تساوی در دسترسی به مشاغل دولتی بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( اشکال طبقاتی در ایران : فقر – اشتغال – تبعیض )

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( اشکال طبقاتی در ایران : فقر – اشتغال – تبعیض ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری )

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان )

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( وضعیت آزادی ادیان در ایران )

برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( وضعیت ازادی ادیان در ایران)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( وضعیت آزادی ادیان در ایران ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( گذار به دموکراسی در ایران )

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (گذار به دموکراسی در ایران)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( گذار به دموکراسی در ایران ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( بررسی علل زلزله های مکرر در ایران )

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی علل زلزله های مکرر در ایران)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( بررسی علل زلزله های مکرر در ایران ) بسته هستند

شرح معاهدات بین المللی زیست

کلیپ صوتی (شرح معاهدات بین المللی زیست) با اجرای : حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی – لیدا اشجعی اسالمی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح معاهدات بین المللی زیست بسته هستند

کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین ( بخش دوم )

کلیپ صوتی (شرح بخش دوم کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین) با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین ( بخش دوم ) بسته هستند

کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین ( بخش اول )

کلیپ صوتی (شرح بخش اول کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین) با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون دفاع از حقوق معلولین ( بخش اول ) بسته هستند