بایگانی ماهیانه: مهر ۱۳۹۵

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی (بخش اول)

با اجرای : مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی (بخش اول) بسته هستند

پروتکل اختیاری حقوق کودک در خصوص شرکت کودکان در جنگ (بخش دوم)

با اجرای : تقی صیاد مصطفی – مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای پروتکل اختیاری حقوق کودک در خصوص شرکت کودکان در جنگ (بخش دوم) بسته هستند

پروتکل اختیاری حقوق کودک در خصوص شرکت کودکان در جنگ (بخش اول)

با اجرای : تقی صیاد مصطفی – مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای پروتکل اختیاری حقوق کودک در خصوص شرکت کودکان در جنگ (بخش اول) بسته هستند

کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی بسته هستند

گزارش جلسه ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶

جلسه ماهانه کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶ با حضور جمعی از همکاران و دوستان در اتاق پالتاک کمیته آموزش برگزار گردید. حاضرین در این جلسه : مریم پور حسینی – مریم مرادی – الیه رحمانی – لیدا اشجعی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶ بسته هستند

کنوانسیون حقوق معلولین (بخش دوم)

با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون حقوق معلولین (بخش دوم) بسته هستند

کنوانسیون حقوق معلولین (بخش اول)

با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون حقوق معلولین (بخش اول) بسته هستند