بایگانی ماهیانه: شهریور ۱۳۹۵

کنوانسیون منع و مجازات جنایت آپارتاید

با اجرای : تقی صیاد مصطفی – مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون منع و مجازات جنایت آپارتاید بسته هستند

پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه

با اجرای : حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی – لیدا اشجعی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه بسته هستند

کنوانسیون منع شکنجه

با اجرای : حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی – لیدا اشجعی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون منع شکنجه بسته هستند

گزارش جلسه ۲۳ آگوست ۲۰۱۶

جلسه ماهانه کمیته آموزش و پژوهش در تاریخ ۲۳ آگوست ۲۰۱۶ با حضور جمعی از همکاران و دوستان در اتاق پالتاک کمیته آموزش برگزار گردید. حاضرین در این جلسه : بانوان : مریم پور حسینی – مریم مرادی – زرین تاج … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه ۲۳ آگوست ۲۰۱۶ بسته هستند

فراخوان جلسه ۲۳ آگوست

۰۸ ۲۳ Amoozesh

ارسال شده در فراخوان جلسات آموزشی | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ۲۳ آگوست بسته هستند

مقایسه ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد . این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست . ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق آزادی انسان در عبور و مرور و انتخاب … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در ویدئو کلیپ شرح مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر | دیدگاه‌ها برای مقایسه ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی بسته هستند

تدابیری برای تضـمین حمایـت از حقـوق محکومـان بـه مـرگ مصـوب قطعنامـه ۵٠/١٩٨۴ مـورخ ٢۵ مـه ١٩٨۴ شـورای اقتصادی و اجتماعی

١ـ مجازات مرگ در کشورهایی که اعدام را لغو نکرده اند ممکن است فقط برای جدیترین جنایات اعمال شود مشـروط بـراین کـه فقـط شامل جنایات عمدی با عواقب مرگبار یا سایر عواقب بینهایت شدید شود. ٢ـ مجازات اعدام ممکن است … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی | دیدگاه‌ها برای تدابیری برای تضـمین حمایـت از حقـوق محکومـان بـه مـرگ مصـوب قطعنامـه ۵٠/١٩٨۴ مـورخ ٢۵ مـه ١٩٨۴ شـورای اقتصادی و اجتماعی بسته هستند

مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی خود محروم شده اند مصوب قطعنامه ١١٣/۴۵ مورخ ١۴ دسامبر ١٩٩٠ مجمع عمومی

اول ـ جنبه های بنیادی  ١ـ نظام دادگستری نوجوانان باید از حقوق و ایمنی نوجوانان پشتیبانی و از رفاه و سلامت جسمی و روانی آنان حمایت کند. از حـبس باید به عنوان آخرین راه چاره استفاده کرد .  ٢ـ نوجوانان … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان | دیدگاه‌ها برای مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی که از آزادی خود محروم شده اند مصوب قطعنامه ١١٣/۴۵ مورخ ١۴ دسامبر ١٩٩٠ مجمع عمومی بسته هستند

کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری

  کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری مقدمه کشورهای طرف این کنوانسیون، با توجه به تعهد کشورها بر اساس منشور ملل متحد برای ارتقای احترام همگانی به حقوق بشر و آزادیهـای بنیـادی و رعایت … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری بسته هستند

کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری

  کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و ارتقاء روابط دوستانه و همکاری میان کشورها؛ به ویژه با شناسایی این امر که هر فردی حق … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری بسته هستند