بایگانی ماهیانه: خرداد ۱۳۹۵

کنوانسیون تغییر آب و هوا

کنوانسیون تغییرات آب و هوا با نام رسمی کنوانسیون ساختاری سازمان ملل درباره تغییرات اقلیم، یکی از مباحث مهم همایش زمین یا « اجلاس ریو » در سال ۱۹۹۲در خصوص محیط زیست و توسعه محسوب می شود. این کنوانسیون در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون تغییر آب و هوا بسته هستند

کنوانسیون حمایت از میراث طبیعی

این کنوانسیون در سال ۱۹۷۲در شهر پاریس به تصویب رسید. عمده ترین نکته مورد نظر کنوانسیون این است که ویرانی یا انهدام هر قسمت از میراث فرهنگی و طبیعی موجب فقر شدید میراث همه جهان می شود و باید به … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون حمایت از میراث طبیعی بسته هستند

کنوانسیون بیابان زدایی

هدف از این کنوانسیون بیابان زدایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشورهایی است که به طور جدی با خشکسالی و بیابان زایی به خصوص در آفریقا مواجه هستند. از این طریق اقدام موثر در تمام سطوح، با حمایت همکاری های … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون بیابان زدایی بسته هستند

کنوانسیون تنوع زیستی

‌مقدمه ‌کشورهای عضو، – با آگاهی از ارزش ذاتی تنوع زیستی و ارزش‌های اکولوژیکی، ژنتیکی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، آموزشی، فرهنگی، بازآفرینی و زیبایی شناسانه‌تنوع زیستی و اجزای آن، – و نیز با آگاهی از اهمیت تنوع زیستی برای تکامل و … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون تنوع زیستی بسته هستند

کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی

مواد این کنوانسیون در سال ۱۹۷۲ (۱۳۵۱شمسی) در شهر لندن به امضاء نمایندگان تعدادی از کشورها رسید و دولت ایران در سال ۱۳۷۵شمسی با تصویب مجلس به آن پیوست. هدف از تصویب این کنوانسیون، کنترل و جلوگیری از آلودگی دریایی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی بسته هستند

POPsکنوانسیون آلاینده های آلی پایدار

هدف از این پیمان، حذف و یا کاهش آلوده کننده های آلی پایدار و ممنوع کردن تولید، مصرف، صادرات و واردات و فروش آنها، مساعدت و ترغیب کشورها به انجام اقدامات ملی و منطقه یی برای کاهش خطرات مواد مزبور، … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی | دیدگاه‌ها برای POPsکنوانسیون آلاینده های آلی پایدار بسته هستند

( PIC )کنوانسیون روتردام

به منظور کاهش خطرات مواد مذکور، برقراری کد بین المللی نحوه توزیع و مصرف سموم در بیست و سومین اجلاس کنفرانس عمومی سازمان خواربار و کشاورزی جهانی )FAO(در سال ۱۹۸۵در رم به تصویب رسید. 

ارسال شده در معاهدات بین المللی | دیدگاه‌ها برای ( PIC )کنوانسیون روتردام بسته هستند

عناوین پیمان نامه ها و معاهدات بین المللی محیط زیست

پیمان بین المللی جلوگیری از آلودگی نفت در دریا و اقیانوس ( سال ۱۹۵۴ ، لندن ) پیمان ماهیگیری و پرورش و حفاظت از منابع بیولوژیک دریای آزاد ( سال ۱۹۵۸ ، ژنو ) پیمان بین المللی مدیریت و کنترل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی | دیدگاه‌ها برای عناوین پیمان نامه ها و معاهدات بین المللی محیط زیست بسته هستند

توافقنامه تغییرات آب و هوایی پاریس

توافقنامه پاریس در تاریخ ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) سال ۲۰۱۵ با شرکت ۱۹۶ کشور جهان و در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد با هدف جلوگیری از افزایش دمای زمین بیش از ۲ درجه سانتی گراد در قرن جاری … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای توافقنامه تغییرات آب و هوایی پاریس بسته هستند

موافقتنامه بین المللی برای ممنوعیت قاچاق بردگان سفید پوست, ۱۹۱۰ (حقوق بین الملل عمومی٬٬ قاچاق انسان به منظور بهره کشی جنسی در حقوق ایران و اسناد بین المللی )

مقدمه: یکی از پدیده های اجتماعی که سلامت روحی و روانی و حتی اقتصادی جامعه را تهدید می نماید،بهره کشی جنسی است.قاچاق زنان و کودکان برای بهره کشی جنسی تمام دنیا را اعم از مبداء،مقصد و مسیر درگیر کرده است … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی | دیدگاه‌ها برای موافقتنامه بین المللی برای ممنوعیت قاچاق بردگان سفید پوست, ۱۹۱۰ (حقوق بین الملل عمومی٬٬ قاچاق انسان به منظور بهره کشی جنسی در حقوق ایران و اسناد بین المللی ) بسته هستند