بایگانی ماهیانه: دی ۱۳۹۴

تشریح ماده ۷ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر

سخنرانی خانم مرادی

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای تشریح ماده ۷ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر بسته هستند

مقایسه ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد . این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست. ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر, حقوق شهروندی را مورد بحث قرار میدهد و به ارزش انسانی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در ویدئو کلیپ شرح مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر | دیدگاه‌ها برای مقایسه ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته هستند

تشریح ماده ۵ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر

سخنرانی آقای صیاد

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای تشریح ماده ۵ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر بسته هستند

تشریح ماده ۶ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر

سخنرانی خانم مرادی

ارسال شده در آرشیو جلسات گذشته ( از سال 2015 تا سال 2016 ) | دیدگاه‌ها برای تشریح ماده ۶ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر بسته هستند

ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده هفتم: برابری در مقابل قانون همه انسان ها در مقابل قانون برابر هستند. نحوه اجرای قانون برای تک تک انسان ها نیز باید یکسان باشد. با هیچ انسانی نباید به دلیل نژاد، جنسیت، پول یا موقعیت اجتماعی، به نوع … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر

بدون درک مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ، شناخت تناقضات درونی قوانین اساسی کشور و آگاهی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی ملت ممکن نخواهد بود . 

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار ، یا تحت مجازات غیر انسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد . 

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده چهارم  اعلامیه جهانی حقوق بشر : هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت . بردگی یا داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است . 

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده ۳: هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است . ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مهمترین حق هر انسانی، یعنی «حق زندگی کردن» اشاره می کند . در این بند، به سادگی بیان می شود که … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

ماده اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به «برابری» بین انسان ها تاکید می کنند. پایه و اساس ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، این است که هر انسانی از مواد و حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در شرح مفاد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | دیدگاه‌ها برای ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند