بایگانی دسته: حقوق بشر به زبان ساده

حقوق بشر به زبان ساده ( حق انتخاب )

ﺟﻨﺴﻴﺘﻢ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻡ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ,ﻣﺜﻞ اﻭ, ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ اﺯ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻫﺴﺘﻢ.

ارسال شده در حقوق بشر به زبان ساده | دیدگاه‌ها برای حقوق بشر به زبان ساده ( حق انتخاب ) بسته هستند