بایگانی دسته: معاهدات بین المللی اقوام و ملل ایرانی

سند ۲۰۳۰ یونسکو

سند مقدمه ای دارد مبنی بر این که رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا سال ۲۰۳۰، به فقر،گرسنگی ،خشونت، فساد، قاچاق و … پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، ، مدیریت … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی اقوام و ملل ایرانی, معاهدات بین المللی پیروان ادیان, معاهدات بین المللی جوان و دانشجو, معاهدات بین المللی زنان, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان, معاهدات بین المللی محیط زیست, معاهدات بین المللی هنر و هنرمندان | دیدگاه‌ها برای سند ۲۰۳۰ یونسکو بسته هستند

مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال مصوب ۱۹۵۸ سازمان بین المللی کار

‌قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال ‌مصوب ۱۳۴۳٫۲٫۱۷ ‌ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی اقوام و ملل ایرانی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی پیروان ادیان, معاهدات بین المللی زنان | دیدگاه‌ها برای مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال مصوب ۱۹۵۸ سازمان بین المللی کار بسته هستند

منشور زبان مادری

بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب سال ۱۹۹۶ یونسکو یک: همه شاگردان مدارس باید تحصیلات رسمی خود را به زبان مادری اغاز کنند دو: همه دولتها موظف هستند که برای تولید و اموزش زبان مادری کلیه منابع /موارد وسایل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی اقوام و ملل ایرانی | دیدگاه‌ها برای منشور زبان مادری بسته هستند

اعلامیه جهانی حقوق زبانی – ژوئن ۱۹۹۶

مقدمه: موسسات و تشکیلات غیردولتی٬ امضاء کنندگان “بیانیه جهانی حقوق زبانی” حاضر٬ گردهم آمده از ۶ تا ٩ ژوئن ١٩٩۶ در بارسلونا؛ ۱ – با در نظر گرفتن “اعلامیه جهانی حقوق بشر” مورخ ١٩۴٨ ٬ که در مقدمه اش اعتقاد … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی اقوام و ملل ایرانی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای اعلامیه جهانی حقوق زبانی – ژوئن ۱۹۹۶ بسته هستند

حق آموزش زبان مادری در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران

مقدمه اهمیت زبان مادری – یعنی نخستین زبانی که شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا می‌شود – بر هیچ‌کسی پوشیده نیست بر اساس هشدار جدی زبانشناسان مبنی بر احتمال نابودی ۴۰ درصد زبانها ، سازمان ملل و یونسکو … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی اقوام و ملل ایرانی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای حق آموزش زبان مادری در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران بسته هستند

کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(قتل عام)

صدو هفتاد و نهمین گردهمائی- ۹ دسامبر ۱۹۴۸ دولتهای طرف کنوانسیون: – با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی اقوام و ملل ایرانی, معاهدات بین المللی پیروان ادیان | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(قتل عام) بسته هستند

اعلامیه جهانی حقوق بشر

مقدمه از آن جا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد. از آن جا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی اقوام و ملل ایرانی, معاهدات بین المللی پیروان ادیان, معاهدات بین المللی جوان و دانشجو, معاهدات بین المللی زنان, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان, معاهدات بین المللی هنر و هنرمندان | دیدگاه‌ها برای اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده (که در قطعنامه ۵۵/٣۶ مورخ ٢۵ نوامبر ١٩٨١ مجمع عمومی اعلام شده است.)

مجمع عمومی،با توجه به این که یکی از اصول اساسی منشور ملل متحد مربوط به شرافت و مساوات ذاتی در همه انسانها است، و این که همـه کشورهای عضو متعهد شده اند اقدام مشترک و جداگانه با همکاری سازمان ملل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی اقوام و ملل ایرانی, معاهدات بین المللی پیروان ادیان | دیدگاه‌ها برای اعلامیه حذف تمامی‌اشکال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده (که در قطعنامه ۵۵/٣۶ مورخ ٢۵ نوامبر ١٩٨١ مجمع عمومی اعلام شده است.) بسته هستند

اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی

مجمع عمومی ۴٧ مورخ ١٨ دسامبر ١٩٩٢ / مصوب در قطعنامه ١٣۵ مجمع عمومی، با تاکید بر این که یکی از هدف های اساسی سازمان ملل متحد، همچنان که در منشور اعلام شده، ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی اقوام و ملل ایرانی, معاهدات بین المللی پیروان ادیان | دیدگاه‌ها برای اعلامیه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به پیروان ملی یا قومی، دینی و زبانی بسته هستند

کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش

مصوب کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد در ١۴ دسامبر ١٩۶٠ (اجرا از: ٢٢ مه ١٩۶٢ مطابق ماده ١۴)  کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد که از ١۴ نوامبر تا ١۵ دسامبر ١۹۶٠ در پاریس تشکیل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی اقوام و ملل ایرانی, معاهدات بین المللی پیروان ادیان, معاهدات بین المللی جوان و دانشجو, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش بسته هستند