بایگانی دسته: معاهدات بین المللی کودک و نوجوان

قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن

ماده واحده – کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک وتوصیه نامه مکمل آن به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود اسناد تصویب را تودیع نماید.

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان | دیدگاه‌ها برای قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن بسته هستند

کنوانسیون شماره ۱۳۸ درباره حداقل سن کار ( قوانین بین الملل )

این کنوانسیون در سال ۱۹۷۳ در پنجاه و هشتمین اجلالس سازمان بین المللی کار در ژنو به تصویب رسید و شامل یک مقدمه و ۱۸ ماده است مقاوله نامه ۱۳۸ مربوط به حداقل سن – مصوب ۱۹۷۳ ماده ۱ هر دولت … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون شماره ۱۳۸ درباره حداقل سن کار ( قوانین بین الملل ) بسته هستند

پر وتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب ١٢ اوت ١٩۴٩ حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (پروتکل دوم) ژنو ژوئن ١٩٧٧ (خرداد ١٣۵۶ هجری شمسی

   قبل از امضاء این پروتکل تنهـا مقـررات قابـل اعمـال در خصـوص مخاصـمات مسـلحانه غیـربین المللی ـ مـاده ٣ مشـترک درکنوانسـیون هـای چهارگانه ژنو ١٩۴٩ است. بعداً اثبات گردید  که این ماده با نقطه نظرات عملی وکاربردی در خصوص %٨٠ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان | دیدگاه‌ها برای پر وتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب ١٢ اوت ١٩۴٩ حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (پروتکل دوم) ژنو ژوئن ١٩٧٧ (خرداد ١٣۵۶ هجری شمسی بسته هستند

کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش

مصوب کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد در ١۴ دسامبر ١٩۶٠ (اجرا از: ٢٢ مه ١٩۶٢ مطابق ماده ١۴)  کنفرانس عمومى سازمان تربیتى علمى فرهنگى ملل متحد که از ١۴ نوامبر تا ١۵ دسامبر ١۹۶٠ در پاریس تشکیل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی اقوام و ملل ایرانی, معاهدات بین المللی پیروان ادیان, معاهدات بین المللی جوان و دانشجو, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش بسته هستند

پروتکل الحاقى پیمان نامه حقوق کودک درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان

کشورهاى عضو پروتکل حاضر، متوجه هستند براى دستیابى بیشتر به اهداف پیمان نامه حقوق کودک و اجراى مفاد آن و از جمله مواد ١،١١، ١٢، ٢٣، ٣٣، ۴٣، ۵٣ و ۶٣ لا زم است که اقدامات کشورهاى عضو فراتر رفته … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان | دیدگاه‌ها برای پروتکل الحاقى پیمان نامه حقوق کودک درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان بسته هستند

پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص شرکت کودکان در جنگ (قدرت اجرایی مقاوله نامه، ۱۲ فوریه ۲۰۰۲ (۲۳ بهمن ۱۳۸۰)

دولتهای عضو این مقوله  نامه: برای پیشبرد و حمایت کامل از میثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در تایید دوباره به رعایت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ویژه ای است و یاد … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان | دیدگاه‌ها برای پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص شرکت کودکان در جنگ (قدرت اجرایی مقاوله نامه، ۱۲ فوریه ۲۰۰۲ (۲۳ بهمن ۱۳۸۰) بسته هستند

کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک (مصوب‌ نوامبر ۱۹۸۹)

 مقدمه‌ کشورهای‌ طرف‌ کنوانسیون‌ حاضر: با توجه‌ به‌ این‌ که‌ طبق‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ در منشور سازمان‌ ملل‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ حقوق‌ لاینفک‌، مساوی‌ و منزلت‌ تمام‌ اعضای‌ خانواده‌ بشری‌ زیربنای‌ آزادی‌، عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌، با در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی کودک و نوجوان | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک (مصوب‌ نوامبر ۱۹۸۹) بسته هستند