بایگانی دسته: معاهدات بین المللی محیط زیست

موافقتنامه تأسیس کمیسیون منطقه ای برای ماهیگیری

موافقتنامه تأسیس کمیسیون منطقه‌ای برای ماهیگیری ‌ماده واحده – موافقتنامه تأسیس کمیسیون منطقه‌ای برای ماهیگیری (RECOFI) مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و‌اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. ‌رعایت اصل یکصد و سی و نهم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای موافقتنامه تأسیس کمیسیون منطقه ای برای ماهیگیری بسته هستند

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب ماده واحده- کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۰ هجری شمسی برابر ۲ نوامبر ۲۰۰۱ میلادی مشتمل بر (۳۵)‌ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب بسته هستند

پروتکل علیه قاچاق مهاجران در خشکی ، دریا و هوا

متمم کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فرا ملیتی طی قطعنامه ٢۵/۵۵ مورخ ١۵ نوامبر ٢٠٠٠ به تصویب رسیده وبرای امضا ، تائید و الحاق مفتوح است ( هنوز به اجرا در نیامده است).

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای پروتکل علیه قاچاق مهاجران در خشکی ، دریا و هوا بسته هستند

پروتکل لاهه

پروکتل ناظر به اصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل ونقل هوایی بین المللی که در تاریخ ۱۲ اکتبر۱۹۲۹ د ر ورشو امضاگردیده است. دولت های امضاکننده زیر:‌ به منظور اصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای پروتکل لاهه بسته هستند

کنوانسیون بین المللی تأسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲

کنوانسیون بین المللی تأسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲ ۳۱/۱/۱۳۸۹ شماره۱۹۱۴۸/۴۲۴۶۶ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور پیرو تصمیم جلسه مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۹ هیئت وزیران، متون فارسی اسناد بین المللی زیر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون بین المللی تأسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲ بسته هستند

‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون

‌ماده واحده – کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده و ۲ ضمیمه و نیز متن پروتکل مونرآل در مورد مواد‌کاهنده لایه اوزون مصوب ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۷ (‌سال ۱۳۶۶ شمسی) (‌از ملحقات … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای ‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون بسته هستند

پروتکل‌ مونترآل‌ در مورد مواد کاهنده‌ لایه‌ ازن‌

برنامه‌ محیط‌زیست‌ سازمان‌ ملل‌ پروتکل‌ مونرآل‌ درباره‌ اجسامی‌ که‌ موجب‌ کاهش‌ لایه‌ ازن‌ می‌شوند. مصوبه‌ نهایی‌ ۱۹۸۷ ۱ـ کنفرانس‌ نمایندگان‌ تام‌الاختیار درباره‌ پروتکل‌ مربوط‌ به‌ کلروفلوئوروکربنها مربوط‌ به‌ کنوانسیون‌ وین‌ برای‌ حفاظت‌ لایه‌ ازن‌، طبق‌ تصمیم‌ شماره‌ ۱۸/۱۳ مورخ‌ ۲۳ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای پروتکل‌ مونترآل‌ در مورد مواد کاهنده‌ لایه‌ ازن‌ بسته هستند

قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

ماده واحده – کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و سی و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر بسته هستند

قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی

ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی مصوب ۱۳۵۸ شمسی مطابق با ۱۹۷۹ میلادی سازمان بین‌المللی‌دریانوردی، مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست ملحق و اسناد آن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی بسته هستند

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا

کشورهای عضو این کنوانسیون، تحت تأثیر تمایل به حل و فصل تمام موضوعات مربوط به حقوق دریا با یک روح تفاهم و همکاری متقابل و با آگاهی از اهمیت تاریخی این کنوانسیون به عنوان یک مشارکت مهم در حفظ صلح، … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا بسته هستند