بایگانی دسته: معاهدات بین المللی محیط زیست

قانون الحاق ایران به پروتکل کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) مورخ ۱۹۹۶(۱۳۷۵) کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، مورخ ۱۹۷۲(۱۳۵۱)(به گونه اصلاح شده در سالهای ۲۰۰۶(۱۳۸۵) و ۲۰۰۹(۱۳۸۸)) ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق ایران به پروتکل کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی بسته هستند

قانون اجازه الحاق دولت جمھوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل)ھای اصلاحی (١) ،(٢ (و (۴ (کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب تشریفات (پروتکل) لاھه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمھوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۴۵٢١٠/٢٠٧٨١٨ مورخ ١٣٩٠/١٠/٢٠ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (١٢٣ (قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران قانون اجازه الحاق دولت جمھوری اسلامی ایران … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون اجازه الحاق دولت جمھوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل)ھای اصلاحی (١) ،(٢ (و (۴ (کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب تشریفات (پروتکل) لاھه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل ھوایی بین المللی بسته هستند

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون

عطـف به نامه شماره ۱۷۴۷۸/۳۶۸۶۵ مورخ ۹/۲/۱۳۸۶ در اجراء اصـل یکصـد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الـحاق دولت جمهوری اسـلامی ایران به موافقتـنامه بین‌المللی روغن و کنـسرو زیتون مصـوب جلسـه علنی مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۷ کـه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه بین المللی روغن و کنسرو زیتون بسته هستند

قانون الحاق به کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۲۴۹۹/۳۰۱۵۵ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۳ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق به کنوانسیون حفاظت از گونه‌های مهاجر وحشی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق به کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی بسته هستند

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوط به مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا مصوب۱۹۷۲

‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوط به مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا مصوب۱۹۷۲ ‌ماده واحده – کنوانسیون مربوط به مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا مورخ بیست و هشتم مهر ماه ۱۳۵۱ (‌بیستم اکتبر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوط به مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا مصوب۱۹۷۲ بسته هستند

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی تسهیل ترافیک دریایی مصوب ۱۳۴۴ شمسی مطابق۱۹۶۵ میلادی سازمان بین المللی دریانوردی

‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی تسهیل ترافیک دریایی مصوب ۱۳۴۴ شمسی مطابق۱۹۶۵ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی ‌ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی تسهیل ترافیک بین‌المللی دریایی – مصوب ۱۳۴۴ شمسی مطابق … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی تسهیل ترافیک دریایی مصوب ۱۳۴۴ شمسی مطابق۱۹۶۵ میلادی سازمان بین المللی دریانوردی بسته هستند

آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی

تاریخ تصویب : ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ شماره ابلاغیه : ۲۱۷۸۴۵/ت۴۸۱۵۳هـ تاریخ ابلاغیه : ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی شماره۲۱۷۸۴۵/ت۴۸۱۵۳هـ ۰۷/۱۱/۱۳۹۱

ارسال شده در معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی بسته هستند

قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به علایم راهها

قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راهها ‌مصوب ۱۳۵۴٫۱۱٫۲۶ ‌ماده واحده – کنوانسیون عبور و مرور در جاده مورخ ۸ نوامبر ۱۹۶۸ (۱۷ آبان ۱۳۴۷) مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به علایم راهها بسته هستند

قانون راجع به الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی اینمارست

قانون راجع به الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی اینمارست ‌ماده واحده – کنوانسیون موجود سازمان بین‌المللی ماهواره‌های دریایی (‌اینمارست) مشتمل بر یک مقدمه و سی و پنج ماده و موافقتنامه اجرایی آن‌مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۵۵ (‌برابر با سپتامبر ۱۹۷۶) تصویب … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون راجع به الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی اینمارست بسته هستند

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی

عطف به نامه‌‌ شماره ۱۵۷۹۴۳/۴۲۸۶۲ مورخ ۹/۸/۱۳۸۸ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی که با عنوان … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی بسته هستند