بایگانی دسته: آوای جلسات هم اندیشی

گزارش صوتی جلسه هم اندیشی با ترکیه – اتریش ( ۲۲ مارس ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی سومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش ۲۲ مارس ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات هم اندیشی | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه هم اندیشی با ترکیه – اتریش ( ۲۲ مارس ۲۰۱۷ ) بسته هستند

جلسه هم اندیشی با حضور اعضای کانون ( ۲۲ فوریه ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی دومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش ۲۲ فوریه ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات هم اندیشی | دیدگاه‌ها برای جلسه هم اندیشی با حضور اعضای کانون ( ۲۲ فوریه ۲۰۱۷ ) بسته هستند

گزارش صوتی جلسه هم اندیشی با حضور اعضای کانون ( ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷ )

این جلسه روز چهارشنبه  ، مورخه ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷ در ساعت ۱۷ بوقت اروپای مرکزی در اتاق پالتاک آموزش و پژوهش  برگزار گردید.

ارسال شده در آوای جلسات هم اندیشی | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه هم اندیشی با حضور اعضای کانون ( ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷ ) بسته هستند