بایگانی دسته: آوای جلسات هم اندیشی

گزارش صوتی جلسه هم اندیشی کمیته اموزش و پژوهش ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷

گزارش صوتی جلسه هم اندیشی کمیته اموزش و پژوهش ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات هم اندیشی | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه هم اندیشی کمیته اموزش و پژوهش ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ بسته هستند

۱۰-گزارش صوتی جلسه هم اندیشی با اسکاندیناوی – نیدر زاکسن – سوئیس ( ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی جلسه هم اندیشی کمیته اموزش و پژوهش ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات هم اندیشی | دیدگاه‌ها برای ۱۰-گزارش صوتی جلسه هم اندیشی با اسکاندیناوی – نیدر زاکسن – سوئیس ( ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷ ) بسته هستند

۹ – گزارش جلسه هم اندیشی با اسکاندیناوی – سوئیس – نیدرزاکسن ( ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ )

این نشست روز جمعه مورخه ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ در ساعت ۱۸ بوقت اروپای مرکزی در اتاق پالتاک آموزش با دعوت از ۳ نمایندگی ( اسکاندیناوی – سوئیس – نیدرزاکسن ) و با مدیریت آقای منوچهر شفایی و مسئولین و اعضای … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در آوای جلسات هم اندیشی | دیدگاه‌ها برای ۹ – گزارش جلسه هم اندیشی با اسکاندیناوی – سوئیس – نیدرزاکسن ( ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ ) بسته هستند

۸- گزارش صوتی جلسه هم اندیشی با اندونزی – اتریش – نوردراین وست فالن ( ۳۱ آگوست ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی جلسه هم اندیشی کمیته اموزش و پژوهش ۳۱ اگوست ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات هم اندیشی | دیدگاه‌ها برای ۸- گزارش صوتی جلسه هم اندیشی با اندونزی – اتریش – نوردراین وست فالن ( ۳۱ آگوست ۲۰۱۷ ) بسته هستند

۷- جلسه هم اندیشی با مالزی – ترکیه – بادن وورتمبرگ ( ۳۱ جولای ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی جلسه هم اندیشی کمیته اموزش و پژوهش ۳۱ جولای ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات هم اندیشی | دیدگاه‌ها برای ۷- جلسه هم اندیشی با مالزی – ترکیه – بادن وورتمبرگ ( ۳۱ جولای ۲۰۱۷ ) بسته هستند

۶- جلسه هم اندیشی با اسکاندیناوی – سوئیس – نوردراین وستفالن ( ۳۰ جوئن ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی جلسه هم اندیشی با نمایندگی های (اسکاندیناوی – سوئیس – نوردراین وستفالن) ۳۰ جون ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات هم اندیشی | دیدگاه‌ها برای ۶- جلسه هم اندیشی با اسکاندیناوی – سوئیس – نوردراین وستفالن ( ۳۰ جوئن ۲۰۱۷ ) بسته هستند

۵- جلسه هم اندیشی با اسکاندیناوی – هسن – نوردراین وستفالن ( ۳۱ مای ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی جلسه هم اندیشی ( جلسه پنجم) ۳۱ مای ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات هم اندیشی | دیدگاه‌ها برای ۵- جلسه هم اندیشی با اسکاندیناوی – هسن – نوردراین وستفالن ( ۳۱ مای ۲۰۱۷ ) بسته هستند

۴-جلسه هم اندیشی با اندونزی – گیسن – بادن وودتمبرگ ( ۲۶ آپریل ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی جلسه (چهارم) هم اندیشی کمیته اموزش و پژوهش ۲۶ آپریل ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات هم اندیشی | دیدگاه‌ها برای ۴-جلسه هم اندیشی با اندونزی – گیسن – بادن وودتمبرگ ( ۲۶ آپریل ۲۰۱۷ ) بسته هستند

۳- جلسه هم اندیشی با ترکیه – اتریش ( ۲۲ مارس ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی سومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش ۲۲ مارس ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات هم اندیشی | دیدگاه‌ها برای ۳- جلسه هم اندیشی با ترکیه – اتریش ( ۲۲ مارس ۲۰۱۷ ) بسته هستند

۲- جلسه هم اندیشی با حضور اعضای کانون ( ۲۲ فوریه ۲۰۱۷ )

گزارش صوتی دومین جلسه هم اندیشی کمیته آموزش و پژوهش ۲۲ فوریه ۲۰۱۷

ارسال شده در آوای جلسات هم اندیشی | دیدگاه‌ها برای ۲- جلسه هم اندیشی با حضور اعضای کانون ( ۲۲ فوریه ۲۰۱۷ ) بسته هستند