بایگانی دسته: دریچه ای رو به آگاهی

دریچه ای رو به آگاهی ( اشکال طبقاتی در ایران : فقر – اشتغال – تبعیض )

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (اشکال طبقاتی در ایران فقر اشتغال تبعیض)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( اشکال طبقاتی در ایران : فقر – اشتغال – تبعیض ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری )

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( عملکرد جمهوری اسلامی برای استقرار دولت از دیدگاه حقوق بشری ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان )

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( رابطه سنت و مذهب با ایجاد خشونت علیه زنان ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( وضعیت آزادی ادیان در ایران )

برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( وضعیت ازادی ادیان در ایران)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( وضعیت آزادی ادیان در ایران ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( گذار به دموکراسی در ایران )

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (گذار به دموکراسی در ایران)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( گذار به دموکراسی در ایران ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( بررسی علل زلزله های مکرر در ایران )

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی علل زلزله های مکرر در ایران)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( بررسی علل زلزله های مکرر در ایران ) بسته هستند