بایگانی دسته: دریچه ای رو به آگاهی

دریچه ای رو به آگاهی ( بررسی سلامت روانی و امنیت در محیط کار با حق حیات سالم )

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی سلامت روانی و امنیت در محیط کار با حق حیات سالم)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( بررسی سلامت روانی و امنیت در محیط کار با حق حیات سالم ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( وضعیت آزادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران )

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وضعیت ازادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران)  

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( وضعیت آزادی مطبوعات و چرایی سانسور در ایران ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان )

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( مشکلات آموزش عالی و فارغ التحصیلان ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( بهداشت عمومی و ارتباط آن با حقوق بشر )

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بهداشت عمومی و ارتباط آن با حقوق بشر)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( بهداشت عمومی و ارتباط آن با حقوق بشر ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( بررسی رفراندوم ۵۸ و خواسته مردم )

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی رفراندوم ۱۳۵۸ و خواسته مردم)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( بررسی رفراندوم ۵۸ و خواسته مردم ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( ضرورت ایجاد شادی برای انسانها و ارتباط آن با حقوق انسانی )

برنامه دریجه ای رو به اگاهی (ﺿﺮﻭﺭﺕ اﻳﺠﺎﺩ ﺷﺎﺩی ﺑﺮای اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و اﺭﺗﺒﺎﻁ اﻥ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ اﻧﺴﺎنی)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( ضرورت ایجاد شادی برای انسانها و ارتباط آن با حقوق انسانی ) بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی ( بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم)

برنامه دریچه ای رو به اگاهی ( بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی ( بررسی درآمدهای نفتی و وضعیت معیشت مردم) بسته هستند

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی عدم برابری زنان و مردان در قوانین ایران)

برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی عدم برابری زنان و مردان در قوانین ایران

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی (بررسی عدم برابری زنان و مردان در قوانین ایران) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( بررسی عملکرد دولت ایران در ارتباط با حق داشتن هوای پاک )

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (بررسی عملکرد دولت ایران در ارتباط با حق داشتن هوای پاک)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( بررسی عملکرد دولت ایران در ارتباط با حق داشتن هوای پاک ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( وحدت ملی و رابطه آن با هویت قومی )

کلیپ صوتی برنامه دریچه ای رو به اگاهی (وحدت ملی و رابطه ان با هویت قومی)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( وحدت ملی و رابطه آن با هویت قومی ) بسته هستند