بایگانی دسته: دریچه ای رو به آگاهی

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی اسیب های اجتماعی جوانان با رویکرد حقوق بشری)

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی اسیب های اجتماعی جوانان با رویکرد حقوق بشری)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به اگاهی (بررسی اسیب های اجتماعی جوانان با رویکرد حقوق بشری) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( گرامیداشت تابستان خونین ۱۳۶۷ و بررسی دلایل کشتار زندانیان سیاسی )

دریچه ای رو به اگاهی (گرامیداشت تابستان خونین ۱۳۶۷ و بررسی دلایل کشتار زندانیان سیاسی)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( گرامیداشت تابستان خونین ۱۳۶۷ و بررسی دلایل کشتار زندانیان سیاسی ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( بررسی وضعیت آب در خرمشهر و آبادان )

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی وضعیت اب در خرمشهر و ابادان به مناسبت یادآوری درگیری های و جنبش اعتراضی مردم)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( بررسی وضعیت آب در خرمشهر و آبادان ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( علل و بررسی وقوع جنبش دانشجویی ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ )

دریچه ای رو به اگاهی (علل وقوع جنبش دانشجویی ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( علل و بررسی وقوع جنبش دانشجویی ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷ ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( چگونگی تحقق اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار )

دریچه ای رو به اگاهی (چگونگی تحقق اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( چگونگی تحقق اهداف ۱۷ گانه سازمان ملل برای توسعه پایدار ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( چرایی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی )

دریچه ای رو به اگاهی (چرائی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( چرایی شکنجه و عدم رعایت کرامت انسانی ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( بررسی حقوق کودک در ایران )

دریچه ای رو به اگاهی (بررسی حقوق کودک در ایران)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( بررسی حقوق کودک در ایران ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران )

دریچه ای رو به اگاهی (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران )

دریچه ای رو به اگاهی (نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( نگاهی به معلم و ناکارآمدی مدیریت نظام آموزش و پرورش در ایران ) بسته هستند

دریچه ای رو به آگاهی ( خانواده و ضرورت شناخت و آموزش اولیه حقوق ذاتی بشر )

دریچه ای رو به اگاهی (خانواﺩﻩ و ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻣﻮﺯﺵ اﻭﻟﻴﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺫاتی بشر)

ارسال شده در دریچه ای رو به آگاهی | دیدگاه‌ها برای دریچه ای رو به آگاهی ( خانواده و ضرورت شناخت و آموزش اولیه حقوق ذاتی بشر ) بسته هستند