بایگانی دسته: معاهدات بین المللی

قانون تصویب قرارداد بین المللی برای جلوگیری از اشاعه و معامله نشریات مستهجن و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن

‌ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد بین‌المللی برای جلوگیری از اشاعه و معاملات نشریات مستهجنه را که در ۲۰ سنبله ۱۳۰۲ (۱۲ سپتامبر۱۹۲۳) در ژنو امضاء شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد. … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون تصویب قرارداد بین المللی برای جلوگیری از اشاعه و معامله نشریات مستهجن و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن بسته هستند

قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها

ماده واحده- کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها مصوب دوازدهم آذرماه سال ۱۳۸۳ هجری شمسی (دوم دسامبر ۲۰۰۴ میلادی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر سی‌وسه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها بسته هستند

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمان‌های بین‌المللی جهانی

ماده واحده – کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمانهای بین‌المللی جهانی مورخ ۱۴ مارس ۱۹۷۵ (۲۳ اسفند ۱۳۵۳) ‌مشتمل بر یک مقدمه و ۹۲ ماده به شرح پیوست و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابط خود با سازمان‌های بین‌المللی جهانی بسته هستند

قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه مصونیت ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی

ماده واحده – موافقتنامه مصونیت‌ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی مورخ ۱۵ مه ۱۹۷۶ برابر با ۲۵۳۵٫۳٫۲۵ مشتمل بر یک مقدمه و ۳۶ ماده‌تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده می‌شود.

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه مصونیت ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی بسته هستند

قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی

‌ماده واحده – کنوانسیون راجع به جلوگیری از ارتکاب جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی منجمله مأمورین سیاسی مورخ ۱۴ دسامبر۱۹۷۳ مشتمل بر یک مقدمه و ۲۰ ماده تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده می‌شود.

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی منجمله مأمورین سیاسی بسته هستند

قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی

ماده واحده – کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مورخ ۲۴ آوریل ۱۹۶۳ مشتمل بر یک مقدمه و هفتاد و نه ماده و پروتکل اختیاری راجع به‌کسب تابعیت مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده پروتکل اختیاری راجع به حل اجباری … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی بسته هستند

قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای مأموریتهای مخصوص

‌ماده واحده – کنوانسیون راجع به مأموریتهای مخصوص مورخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۹ مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و پنج ماده پروتکل اختیاری مربوط‌به حل اجباری اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای مواد کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و نه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای مأموریتهای مخصوص بسته هستند

قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد

‌ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد مورخ ۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ و ضمائم‌چهارده‌گانه آن تصویب و اجازه تسلیم اسناد مربوط داده می‌شود.

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمانهای تخصصی ملل متحد بسته هستند

قانون موافقتنامه مزایا و مصونیتهای آژانس بین المللی انرژی اتمی

ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران، به موافقتنامه مزایا و مصونیتهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورخ اول ژوئیه ۱۹۵۹ تصویب و‌اجازه تسلیم اسناد مربوط داده می‌شود.

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون موافقتنامه مزایا و مصونیتهای آژانس بین المللی انرژی اتمی بسته هستند

ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ تصویب و اجازه تسلیم اسناد مربوط داده می شود.  قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای بسته هستند