بایگانی دسته: معاهدات بین المللی

قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

ماده واحده – کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و سی و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر بسته هستند

قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی

ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی مصوب ۱۳۵۸ شمسی مطابق با ۱۹۷۹ میلادی سازمان بین‌المللی‌دریانوردی، مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست ملحق و اسناد آن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی بسته هستند

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا

کشورهای عضو این کنوانسیون، تحت تأثیر تمایل به حل و فصل تمام موضوعات مربوط به حقوق دریا با یک روح تفاهم و همکاری متقابل و با آگاهی از اهمیت تاریخی این کنوانسیون به عنوان یک مشارکت مهم در حفظ صلح، … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا بسته هستند

قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند

‌قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند ‌مصوب ۲۵۳۵٫۴٫۱۶ ‌ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند بسته هستند

قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات

عطف به نامه ‌‌شماره ۱۵۹۵۶۲/۴۳۵۵۳ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۸ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات که با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات بسته هستند

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی کانتینرهای ایمن مصوب سال ۱۹۷۲ میلادی برابر با سال ۱۳۵۱ هجری ۱۳۷۹/۸/۱ مصوب ۱شمسی

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به کنوانسیون بینالمللی کانتینرهی ایمن مصوب سال یکهزار و نهصد و هفتاد و دو میلادی برابر با سال یکهزار و سیصد و پنجاه و یک هجری شمسی ، مشتمل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی کانتینرهای ایمن مصوب سال ۱۹۷۲ میلادی برابر با سال ۱۳۵۱ هجری ۱۳۷۹/۸/۱ مصوب ۱شمسی بسته هستند

قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان

ماده واحده – کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان که در تاریخ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۲ (۲۵ آبان ۱۳۵۱) به تصویب هفدهمین اجلاسیه‌کنفرانس عمومی یونسکو رسیده است مشتمل بر یک مقدمه و سی و هشت ماده تصویب و اجازه تسلیم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان بسته هستند

قانون الحاق ایران به کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی

‌ماده واحده – کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی که‌در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ – (۲۳ آبان ۱۳۴۹) به تصویب شانزدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق ایران به کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی بسته هستند

قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات

‌ماده واحده – قرارداد مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۹ ماده می‌باشد و در پاریس به تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۶۰ به‌تصویب یازدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی سازمان تربیتی و علمی و فرهنگی ملل متحد … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات بسته هستند

قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکلهای اصلاحی قراردادهای راجع به منع فحشاء و جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن

ماده واحده – الحاق دولت ایران به پروتکلهای اصلاحی قراردادهای مورخ ۱۸ مه ۱۹۰۴ و ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به منع فحشاء و قرارداد ۴ مه ۱۹۱۰‌راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن را که در ۴ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکلهای اصلاحی قراردادهای راجع به منع فحشاء و جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن بسته هستند