بایگانی دسته: معاهدات بین المللی

کنوانسیون بین المللی تأسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲

کنوانسیون بین المللی تأسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲ ۳۱/۱/۱۳۸۹ شماره۱۹۱۴۸/۴۲۴۶۶ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور پیرو تصمیم جلسه مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۹ هیئت وزیران، متون فارسی اسناد بین المللی زیر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون بین المللی تأسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲ بسته هستند

‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون

‌ماده واحده – کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده و ۲ ضمیمه و نیز متن پروتکل مونرآل در مورد مواد‌کاهنده لایه اوزون مصوب ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۷ (‌سال ۱۳۶۶ شمسی) (‌از ملحقات … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای ‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون بسته هستند

پروتکل‌ مونترآل‌ در مورد مواد کاهنده‌ لایه‌ ازن‌

برنامه‌ محیط‌زیست‌ سازمان‌ ملل‌ پروتکل‌ مونرآل‌ درباره‌ اجسامی‌ که‌ موجب‌ کاهش‌ لایه‌ ازن‌ می‌شوند. مصوبه‌ نهایی‌ ۱۹۸۷ ۱ـ کنفرانس‌ نمایندگان‌ تام‌الاختیار درباره‌ پروتکل‌ مربوط‌ به‌ کلروفلوئوروکربنها مربوط‌ به‌ کنوانسیون‌ وین‌ برای‌ حفاظت‌ لایه‌ ازن‌، طبق‌ تصمیم‌ شماره‌ ۱۸/۱۳ مورخ‌ ۲۳ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای پروتکل‌ مونترآل‌ در مورد مواد کاهنده‌ لایه‌ ازن‌ بسته هستند

قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

ماده واحده – کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و سی و هفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر بسته هستند

قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی

ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی مصوب ۱۳۵۸ شمسی مطابق با ۱۹۷۹ میلادی سازمان بین‌المللی‌دریانوردی، مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست ملحق و اسناد آن … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی بسته هستند

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا

کشورهای عضو این کنوانسیون، تحت تأثیر تمایل به حل و فصل تمام موضوعات مربوط به حقوق دریا با یک روح تفاهم و همکاری متقابل و با آگاهی از اهمیت تاریخی این کنوانسیون به عنوان یک مشارکت مهم در حفظ صلح، … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا بسته هستند

قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند

‌قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند ‌مصوب ۲۵۳۵٫۴٫۱۶ ‌ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند بسته هستند

قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات

عطف به نامه ‌‌شماره ۱۵۹۵۶۲/۴۳۵۵۳ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۸ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات که با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون تصویب متن تجدیدنظرشده کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات بسته هستند

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي كانتينرهاي ايمن مصوب سال ۱۹۷۲ ميلادي برابر با سال ۱۳۵۱ هجري ۱۳۷۹/۸/۱ مصوب ۱شمسي

ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به كنوانسيون بينالمللي كانتينرهي ايمن مصوب سال يكهزار و نهصد و هفتاد و دو ميلادي برابر با سال يكهزار و سيصد و پنجاه و يك هجري شمسي ، مشتمل … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بينالمللي كانتينرهاي ايمن مصوب سال ۱۹۷۲ ميلادي برابر با سال ۱۳۵۱ هجري ۱۳۷۹/۸/۱ مصوب ۱شمسي بسته هستند

قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان

ماده واحده – کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان که در تاریخ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۲ (۲۵ آبان ۱۳۵۱) به تصویب هفدهمین اجلاسیه‌کنفرانس عمومی یونسکو رسیده است مشتمل بر یک مقدمه و سی و هشت ماده تصویب و اجازه تسلیم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان بسته هستند