بایگانی دسته: معاهدات بین المللی

قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به علایم راهها

قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راهها ‌مصوب ۱۳۵۴٫۱۱٫۲۶ ‌ماده واحده – کنوانسیون عبور و مرور در جاده مورخ ۸ نوامبر ۱۹۶۸ (۱۷ آبان ۱۳۴۷) مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده ها و کنوانسیون مربوط به علایم راهها بسته هستند

قانون راجع به الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی اینمارست

قانون راجع به الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی اینمارست ‌ماده واحده – کنوانسیون موجود سازمان بین‌المللی ماهواره‌های دریایی (‌اینمارست) مشتمل بر یک مقدمه و سی و پنج ماده و موافقتنامه اجرایی آن‌مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۵۵ (‌برابر با سپتامبر ۱۹۷۶) تصویب … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون راجع به الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی اینمارست بسته هستند

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی

عطف به نامه‌‌ شماره ۱۵۷۹۴۳/۴۲۸۶۲ مورخ ۹/۸/۱۳۸۸ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی که با عنوان … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی بسته هستند

موافقتنامه تأسیس کمیسیون منطقه ای برای ماهیگیری

موافقتنامه تأسیس کمیسیون منطقه‌ای برای ماهیگیری ‌ماده واحده – موافقتنامه تأسیس کمیسیون منطقه‌ای برای ماهیگیری (RECOFI) مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده به شرح پیوست تصویب و‌اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. ‌رعایت اصل یکصد و سی و نهم … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای موافقتنامه تأسیس کمیسیون منطقه ای برای ماهیگیری بسته هستند

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب ماده واحده- کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۰ هجری شمسی برابر ۲ نوامبر ۲۰۰۱ میلادی مشتمل بر (۳۵)‌ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب بسته هستند

پروتکل علیه قاچاق مهاجران در خشکی ، دریا و هوا

متمم کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فرا ملیتی طی قطعنامه ٢۵/۵۵ مورخ ١۵ نوامبر ٢٠٠٠ به تصویب رسیده وبرای امضا ، تائید و الحاق مفتوح است ( هنوز به اجرا در نیامده است).

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای پروتکل علیه قاچاق مهاجران در خشکی ، دریا و هوا بسته هستند

پروتکل لاهه

پروکتل ناظر به اصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل ونقل هوایی بین المللی که در تاریخ ۱۲ اکتبر۱۹۲۹ د ر ورشو امضاگردیده است. دولت های امضاکننده زیر:‌ به منظور اصلاح کنوانسیون مربوط به یکسان کردن برخی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای پروتکل لاهه بسته هستند

کنوانسیون بین المللی تأسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲

کنوانسیون بین المللی تأسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲ ۳۱/۱/۱۳۸۹ شماره۱۹۱۴۸/۴۲۴۶۶ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور پیرو تصمیم جلسه مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۹ هیئت وزیران، متون فارسی اسناد بین المللی زیر … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون بین المللی تأسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی با اعمال اصلاحات پروتکل (۱۹۹۲ بسته هستند

‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون

‌ماده واحده – کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ ماده و ۲ ضمیمه و نیز متن پروتکل مونرآل در مورد مواد‌کاهنده لایه اوزون مصوب ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۷ (‌سال ۱۳۶۶ شمسی) (‌از ملحقات … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی امضاء شده توسط ایران, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای ‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون بسته هستند

پروتکل‌ مونترآل‌ در مورد مواد کاهنده‌ لایه‌ ازن‌

برنامه‌ محیط‌زیست‌ سازمان‌ ملل‌ پروتکل‌ مونرآل‌ درباره‌ اجسامی‌ که‌ موجب‌ کاهش‌ لایه‌ ازن‌ می‌شوند. مصوبه‌ نهایی‌ ۱۹۸۷ ۱ـ کنفرانس‌ نمایندگان‌ تام‌الاختیار درباره‌ پروتکل‌ مربوط‌ به‌ کلروفلوئوروکربنها مربوط‌ به‌ کنوانسیون‌ وین‌ برای‌ حفاظت‌ لایه‌ ازن‌، طبق‌ تصمیم‌ شماره‌ ۱۸/۱۳ مورخ‌ ۲۳ … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در معاهدات بین المللی, معاهدات بین المللی محیط زیست | دیدگاه‌ها برای پروتکل‌ مونترآل‌ در مورد مواد کاهنده‌ لایه‌ ازن‌ بسته هستند