بایگانی دسته: کتاب گویا (شرح کنوانسیونها)

شرح مفاد خاص از (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر مریم مرادی و احسان حیاک تدوین : ابوالفضل پرویزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح مفاد خاص از (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶) بسته هستند

شرح (کنوانسیون ۱۳۸ حداقل سن کار)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر دیانا بیگلریفرد و وحید ترابی تدوین : ابوالفظل پرویزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح (کنوانسیون ۱۳۸ حداقل سن کار) بسته هستند

شرح (اصلاحیه بند ۲ ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق کودک)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر رحیله جهاندیده و فرهاد نصیری تدوین : ابوالفظل پرویزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح (اصلاحیه بند ۲ ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق کودک) بسته هستند

شرح منشور زبان مادری ( مصوب ۱۹۹۶یونسکو)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعال حقوق بشر احسان حیاک تدوین : ابوالفظل پرویزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح منشور زبان مادری ( مصوب ۱۹۹۶یونسکو) بسته هستند

شرح مفاد ( ۱۸،۲،۱ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعال حقوق بشر احسان حیاک تدوین : ابوالفظل پرویزی

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح مفاد ( ۱۸،۲،۱ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بسته هستند

شرح کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعال حقوق بشر نگار کلایی تدوین : محمد گلستانجو

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون جلوگیری از نسل کشی بسته هستند

شرح اعلامیه حفاظت از زنان و کودکان

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر معصومه توکلی و فرداد عسکری تدوین : محمد گلستانجو

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح اعلامیه حفاظت از زنان و کودکان بسته هستند

شرح کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر محمد گلستانجو و دیانا بیگلریفرد تدوین : محمد گلستانجو

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی بسته هستند

شرح کنوانسیون لغو کار اجباری

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر محمد گلستانجو و دیانا بیگلریفرد تدوین : محمد گلستانجو

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح کنوانسیون لغو کار اجباری بسته هستند

شرح تفسیر عمومی شماره ۲۸ تساوی حقوق مردان و زنان

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر با اجرای : فعالان حقوق بشر خانم معصومه توکلی و اقای سعید حسینی تدوین : اقای محمد گلستانجو

ارسال شده در کتاب گویا (شرح کنوانسیونها) | دیدگاه‌ها برای شرح تفسیر عمومی شماره ۲۸ تساوی حقوق مردان و زنان بسته هستند