بایگانی دسته: آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها

کنوانسیون حقوق کودک (بخش اول)

با اجرای : تقی صیاد مصطفی – مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون حقوق کودک (بخش اول) بسته هستند

میثاق‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ (بخش دوم)

با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای میثاق‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ (بخش دوم) بسته هستند

میثاق‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ (بخش اول)

با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای میثاق‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ (بخش اول) بسته هستند

میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی

با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی بسته هستند

کنوانسیون‌ پناهندگان‌

با اجرای : حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی – لیدا اشجعی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون‌ پناهندگان‌ بسته هستند

اعلامیه حذف هرگونه تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده

با اجرای : تقی صیاد مصطفی – مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای اعلامیه حذف هرگونه تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده بسته هستند

کنوانسیون منع و مجازات جنایت آپارتاید

با اجرای : تقی صیاد مصطفی – مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون منع و مجازات جنایت آپارتاید بسته هستند

پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه

با اجرای : حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی – لیدا اشجعی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه بسته هستند

کنوانسیون منع شکنجه

با اجرای : حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی – لیدا اشجعی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون منع شکنجه بسته هستند