بایگانی دسته: آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها

پروتکل اختیاری حقوق کودک در خصوص شرکت کودکان در جنگ (بخش دوم)

با اجرای : تقی صیاد مصطفی – مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای پروتکل اختیاری حقوق کودک در خصوص شرکت کودکان در جنگ (بخش دوم) بسته هستند

پروتکل اختیاری حقوق کودک در خصوص شرکت کودکان در جنگ (بخش اول)

با اجرای : تقی صیاد مصطفی – مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای پروتکل اختیاری حقوق کودک در خصوص شرکت کودکان در جنگ (بخش اول) بسته هستند

کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی

با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی بسته هستند

کنوانسیون حقوق معلولین (بخش دوم)

با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون حقوق معلولین (بخش دوم) بسته هستند

کنوانسیون حقوق معلولین (بخش اول)

با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون حقوق معلولین (بخش اول) بسته هستند

پروتکل الحاقى پیمان نامه حقوق کودک درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان

با اجرای : مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای پروتکل الحاقى پیمان نامه حقوق کودک درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشى کودکان و هرزه نگارى کودکان بسته هستند

پروتکل پناهندگان

با اجرای : حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی – لیدا اشجعی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای پروتکل پناهندگان بسته هستند

پروتکل‌ اختیاری‌ میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌

با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای پروتکل‌ اختیاری‌ میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ بسته هستند

اعلامیه جهانی حقوق کودک

با اجرای : تقی صیاد مصطفی – مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای اعلامیه جهانی حقوق کودک بسته هستند

کنوانسیون حقوق کودک (بخش دوم)

با اجرای : مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون حقوق کودک (بخش دوم) بسته هستند