بایگانی دسته: آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها

کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها

با اجرای : لیدا اشجعی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها بسته هستند

کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( بخش دوم )

با اجرای : محمد گلستان جو – الیه رحمانی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( بخش دوم ) بسته هستند

کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( بخش اول )

با اجرای : محمد گلستان جو – الیه رحمانی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( بخش اول ) بسته هستند

پروتکل ایجاد کمیسیون آشتی و میانجیگری

با اجرای : لیدا اشجعی – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای پروتکل ایجاد کمیسیون آشتی و میانجیگری بسته هستند

کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش

با اجرای : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی – لیدا اشجعی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش بسته هستند

کنوانسیون حقوق سالمندان

با اجرای : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی – لیدا اشجعی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون حقوق سالمندان بسته هستند

کنوانسیون حقوق سیاسی زنان

با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون حقوق سیاسی زنان بسته هستند

کنوانسیون‌ جلوگیری‌ از کشتار جمعی‌ و مجازات‌ آن‌

با اجرای : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی – لیدا اشجعی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون‌ جلوگیری‌ از کشتار جمعی‌ و مجازات‌ آن‌ بسته هستند

پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

با اجرای : محمد گلستانجو – الیه رحمانی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بسته هستند

کنوانسیون بین المللی منع بمب گذاریهای تروریستی

با اجرای : تقی صیاد مصطفی – مریم مرادی

ارسال شده در آرشیو فایل صوتی کنوانسیونها | دیدگاه‌ها برای کنوانسیون بین المللی منع بمب گذاریهای تروریستی بسته هستند